Produkcja Zwierzęca

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uruchomienia programu pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń, MRiRW w piśmie z dnia 17 lutego 2023 r., informuje, co następuje:

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 16 listopada 2022 r. >>>dot. wątpliwości związanych z możliwością wykorzystywania przez rolników zużytych opon jako obciążników do przykrywania pryzm z kiszonką oraz odpowiadając na wniosek o zwolnienie rolników z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie wykorzystywania zużytych opon w ww. celu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swojej odpowiedzi z dnia 15 lutego 2023 informuje, co następuje:

Według informacji umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, resort podjął działania zwalniające z obowiązku rejestracji utrzymywania drobiu na potrzeby własne. KRIR wnioskowała w tej sprawie o pilną interwencję >>>.

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie zmiany przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 14 lutego 2023 r., udzieliło następujących informacji:

W dniu 8 lutego 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, inistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o pilną interwencję w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com