Produkcja Zwierzęca

pszczola

Na prośbę Przewodniczącego Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat planowanego naboru wniosków o pomoc w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-27 „Interwencji w sektorze pszczelarskim” Agencja Restrukturyzacjin i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz projektem Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencja planuje około 15 marca  2023 r.  ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących Interwencji w sektorze pszczelarskim, tj.:
- 1.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
- 1.6.3 wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
- 1.6.5 pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy został zaplanowany w okresie 01.04.-15.04.2023 r.  Pomimo bliskiego planowanego terminu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, Agencja do chwili obecnej nie otrzymała z MRiRW ostatecznych, zatwierdzonych Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR, jak również Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

Agencja planuje przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów pomocy w późniejszym terminie.

Obecnie organizacje pszczelarskie mogą gromadzić dane potrzebne do złożenia wniosków. W tym celu ARiMR udostępniła roboczą tabelę Zestawienie informacji/danych niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

W dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd KRIR wysapił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwolnienia rolników z opłat za kontrole Inspekcji Weterynaryjnej dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie w celu wprowadzania tych zwierząt lub produktów z tych zwierząt lub od tych zwierząt na rynek.

W dniu 21 grudnia 2022 r., Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji, które odbyło sie 1 grudnia 2022 r., wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z wnioskiem o zmianę przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt w taki sposób, aby odbiór zwierzęcia przez różnego rodzaju organizacje społeczne odbywał się tylko w obecności właściciela i lekarza weterynarii.

W związku z obecną sytuacją epizootyczną związaną z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zarówno u ptaków dzikich jak i drobiu utrzymywanego w gospodarstwach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa zamieszony został komunikat pt. „Zagrożenie grypą ptaków – pamiętajmy o bioasekuracji!”:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zagrozenie-grypa-ptakow--pamietajmy-o-bioasekuracji

 

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>>, w sprawie zniesienia obowiązku wystawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia, Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 8 listopada 2022 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com