Produkcja Zwierzęca

mlekoPrezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy, z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka przez producenta mleka będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

owcaW terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. prowadzony będzie przez Agencję Rynku Rolnego nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub owiec. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka/świń/owiec. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

krowyOd dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. Agencji Rynku Rolnego będzie prowadzić nabór wnioskówo udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

trzoda

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał r. do MRiRW opinię do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zaostrzenia przepisów związanych z bioasekuracjią w gospodarstwach prowadzących chów świń ( link do naszej strony o projekcie >>>)

Dostrzegając konieczność zaostrzania przepisów dotyczących warunków i zasad utrzymywania świń w gospodarstwach, w tym głównie na terenach objętych ograniczeniami związanymi z ASF Zarząd KRIR pozytywnie odniósł się do proponowanych zmian w przepisach. Jednocześnie w przesłanym piśmie zwrócił uwagę m.in. na :

  • na konieczność dofinansowania gospodarstw na ich dostosowanie do nowych wymagań jak również
  • kwestię rekompensat dla gospodarstw zmuszonych do rezygnacji z produkcji w tym szczególnie dla utrzymujących zwierzęta na tzw. samo-zaopatrzenie

Ponadto ze względu na wprowadzane przepisy dotyczące ograniczeniu skarmiania świń zbożami uprawianymi na terenach objętych ograniczeniami (ASF) zwrócił się do ministra rolnictwa o wprowadzenie ograniczeń w sprowadzaniu zbóż z krajów, w których występuje afrykański pomór świń ( pełny tekst pisma KRIR tutaj )

zywnosc2

Realizując wniosek przyjęty na VIII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych 22 maja br. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu wykorzystywania do produkcji (w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego -RHD) mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią i wprowadzeniem warunków przy uboju zwierząt na sprzedaż bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne.

Obecnie pomimo wejścia w życie od stycznia br. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników nie obserwujemy większego zainteresowania rolników, prowadzących chów świń, owiec czy bydła, formalnej rejestracji tego rodzaju działalności. Większość gospodarstw ma problemy z dokonywaniem uboju wyprodukowanych u siebie zwierząt ze względu na znaczne odległości do ubojni, a głownie z niechęcią właścicieli ubojni do wykonywania takich usług.

Zdaniem samorządu rolniczego, z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności wprowadzenie możliwości uboju w gospodarstwie świń, owiec, kóz i cieląt za zgodą i pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonego lekarza weterynarii, z przeznaczeniem pozyskanego mięsa do lokalnej sprzedaży (w ramach RHD) konsumentom finalnym, stworzyłoby polskim rolnikom lepsze możliwości rozwoju produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, pochodzącej w całości lub w części z własnego chowu i produkowanej tradycyjnymi naturalnymi metodami.

Biorąc pod uwagę, iż Polska w maju br. została oficjalnie uznana za kraj wolny od BSE, a niektóre państwa członkowskie ( np. Luksemburg) podobne odstępstwa wcześniej uzyskały, Zarząd KRIR liczy, że Minister RiRW podejmie działania mające na celu ułatwienie polskim rolnikom produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie warunków przy uboju zwierząt na sprzedaż bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com