Produkcja Zwierzęca

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR przesłany przy piśmie z dnia 2 lipca 2019 r. >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 29 lipca 2019 r. wskazało, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów ww. instrumentu wsparcia o rolników prowadzących inny niż ekologiczny chów drobiu. Warto jednak podkreślić, że rozpoczęto już prace w zakresie analizy potrzeb w obszarze wsparcia inwestycyjnego producentów rolnych po 2020 roku.

trzoda chlewnaW związku z napływającymi do Krajowej Rady Izb Rolniczych, od rolników sygnałami, iż firmy utylizacyjne zaprzestają odbioru padłych zwierząt z gospodarstw rolnych, tłumacząc to wyczerpaniem i brakiem środków finansowych w budżecie ARiMR,  Zarząd KRIR 7 sierpnia br., mając na względzie sytuację gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą i kwestie bezpieczeństwa epidemiologicznego, wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi J.K. Ardanowskiego  o niezwłoczne przesunięcie z przeznaczeniem na ten cel środków finansowych w planie finansowym ARiMR .

trzoda

W połowie maja br. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała uwagi  do projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o malej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, dotyczące funkcjonowania tzw. rzeźni rolniczych.

ulotka PortalIrzPlus

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, ze względu na stwierdzone przez organy Inspekcji Weterynaryjnej przypadki ubijania w rzeźniach zwierząt pourazowych, których stan nie pozwalał na transport i które powinny zostać ubite z konieczności w gospodarstwie - w rejestrze zwierząt gospodarskich będą rozdzielone dane dotyczące zwierząt ubitych w gospodarstwie na użytek własny od zwierząt ubijanych  z konieczności, których tusze trafiają do obrotu.

W opinii samorządu rolniczego rozwiązanie to nie będzie utrudniać rolnikom prowadzenia rejestru zwierząt. Biorąc pod uwagę zaistniałą aferę z nielegalnym ubojem i transportem zwierząt, którą nagłośniono w Polsce na początku bieżącego roku, a która spowodowała znaczny spadek cen skupu żywca wołowego, prowadzenie rejestru uboju zwierząt w bardziej szczegółowy sposób pozwoli Inspekcji Weterynaryjnej na dokładniejszą kontrolę i wykrywanie nielegalnych praktyk uboju zwierząt. Obecnie zakończone są konsultacje społeczne a zmiany mają obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu. Szczegółowe informacje dostępne będą  na stronie internetowej ARiMR w zakładce IRZ.

Przypominamy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stale rozwijając  portal IRZplus https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nowosci-w-portalu-irzplus.html od 15 lipca 2019 roku udostępniła posiadaczom zwierząt nowe możliwości, a mianowicie :

  • nadanie uprawnień do Portalu IRZplus swojemu pracownikowi w celu składania zgłoszeń i zapotrzebowań na kolczyki,
  • złożenie nowego formularza Wniosku o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz,
  • zarejestrowanie siedziby Zgłoszeniem siedziby stada
  • złożenie korekty zgłoszenia zaproponowanej przez ARiMR w Portalu IRZplus,
  • poprawienie dokumentu zgłoszenia cofniętego przez ARiMR,
  • wyszukanie stanu swojej siedziby na określoną datę,
  • wydrukowanie listy zwierząt, listy zdarzeń i dokumentów składanych w Portalu IRZplus,
  • zaakceptowanie kolejnych propozycji zgłoszeń: sprzedaży zwierząt do rzeźni lub padnięcia zwierzęcia, gdy inne podmioty złożą zgłoszenia przez Portal IRZplus,
  • wyeksportowanie określonych danych z Portalu IRZplus i zapisania ich na swoim komputerze.

Logo ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsiW związku z drastycznym spadkiem cen wołowiny, na prośbę Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza, 11 lipca 2019 r. resort rolnictwa zwołał posiedzenie Zespołu Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego w ramach inicjatywy Porozumienia Rolniczego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com