Produkcja Roślinna

opryskiwaczW imieniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, właściciela Systemu Zbiórki Opakowań  PSOR, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium szkoleniowym pt. „Obowiązki rolników w zakresie ewidencjonowania opakowań po środkach ochrony roślin w systemie BDO (tzw. bazie danych o odpadach)” organizowanym 15.12.2023 r. o godz. 10.00 na platformie ClickMeeting.

kalafior brokuł warzywa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w czwartek 16 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem programu pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o udzielenie takiej pomocy 2 października 2023 r.  w związku z trudną sytuacją producentów brokułów i kalafiorów spowodowaną zakłóceniami rynku tych warzyw.

Pomoc dla producenta rolnego, któremu podmiot odmówił odbioru pełnej ilości zakontraktowanych produktów rolnych będzie wynosiła 1 250 zł na 1 ha uprawy kalafiorów lub brokułów. Do wyliczenia powierzchni uprawy przyjmuje się iloraz ilości nieodebranych kalafiorów i brokułów oraz średniego plonu, według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2021 r.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na podstawie wniosku tego producenta rolnego złożonego do 30 października 2023 r.

opryskiwacz2

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 października 2023 r. o dalsze działania w celu odnowienia przez KE zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następującą informację:

Polska, biorąc pod uwagę wyniki oceny naukowej, jak również potrzeby rolników oraz mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, poparła w dniu 13 października 2023 r. propozycję Komisji Europejskiej odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat do stosowania w środkach ochrony roślin. Ponieważ jednak projekt regulacji nie uzyskał kwalifikowanej większości głosów, w listopadzie 2023 r. odbędzie się posiedzenie Komitetu Odwoławczego, na którym odbędzie się drugie głosowanie w sprawie propozycji Komisji Europejskiej. Data spotkania nie została jeszcze ustalona. Polska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie poparcia odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat.

wilkW dniu 18 października 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na pismo Zarządu KRIR z dnia 7 marca 2022 r. (na wniosek Śląskiej Izby Rolniczej) dotyczący znacznego wzrostu liczebności populacji wilka w Polsce.

opryskiwacz2

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 17 października 2023 r. do do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego oraz Sekretarza Generalnego COPA-COGECA Pekki Pesonena o dalsze działania w celu odnowienia przez KE zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie.

Na posiedzeniu SCOPAF w dniu 13 października 2023 r., podczas dyskusji na temat odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat nie uzyskano większości kwalifikowanej i nie podjęto decyzji w tej sprawie. Zdaniem samorządu rolniczego ze względu na zachowanie zarówno bezpieczeństwa żywnościowego Europy, jak i konkurencyjności gospodarstw europejskich, konieczne jest przedłużenie pozwolenia na stosowanie środków ochrony roślin zawierających glifosat.

Obecne zatwierdzenie wygasa 15 grudnia 2023 r., co oznacza, że rolnicy zostaną pozbawieni głównego narzędzia kontroli zachwaszczenia upraw. Aktualnie w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce znajduje się 95 środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną. Glifosat ma bardzo szerokie zastosowanie w uprawach rolnych, sadowniczych, warzywniczych, na łąkach, pastwiskach, również w produkcji roślin ozdobnych.

Zważywszy, że w ocenie substancji czynnej glifosat ogłoszonej w dniu 26 lipca 2023 r. przez EFSA nie zidentyfikowano żadnych krytycznych obszarów budzących obawy samorząd rolniczy wystąpił o wzięcie pod uwagę interesów rolniczych i podejmowanie działania zmierzającego do odnowienia zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie w terminie przed 15 grudnia 2023 r..

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com