Produkcja Roślinna

DSC01069Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się pismem z dnia 10 kwietnia 2024 r. do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka o zmianę przepisów dotyczących inwestycji budowlanych w taki sposób, aby naprawy uszkodzeń melioracyjnych na prywatnych działkach i posesjach wykonywały wyłącznie podmioty do tego uprawnione i mające odpowiednie doświadczenie i wykwalifikowanych w tej sferze pracowników, np. nadzory wodne czy spółki wodne.

opryskiwacz2

W związku z odrzuceniem przez Parlament Europejski w dniu 22 listopada 2023 r. projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115 (SUR) Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 stycznia 2024 r.  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie, jakie będą konsekwencje tego faktu dla polskich rolników.

Samorząd rolniczy zwrócił się również o dalsze działania w celu powstrzymania nieracjonalnych regulacji dotyczących rolnictwa, a w szczególności znacznego ograniczenia stosowania środków ochrony roślin.

Rolnicy nie wyrażają zgody na jednakowe ograniczenie zużycia substancji czynnych (o 50%) we wszystkich państwach UE. W wielu państwach UE jest ono o 50% wyższe niż w Polsce. Takie samo podejście do wszystkich państw jest niesprawiedliwe. Średnie europejskie zużycie ś.o.r. wynosi 3kg/ha, a w Polsce zaledwie 2,1kg/ha. Redukcja we wszystkich państwach UE o 50% doprowadzi do załamania się rolnictwa w państwach, gdzie to zużycie jest mniejsze.

Wprowadzenie w życie przepisów ograniczających zużycie ŚOR może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu i konkurencyjności polskiego i unijnego rolnictwa, a także doprowadzić do zwiększenia uzależnienia rynku żywnościowego UE od importu żywności z krajów trzecich. W związku z tym, że zalewa nas niekontrolowany import żywności spoza UE, gdzie ta żywność nie podlega restrykcyjnym ograniczeniom w stosowaniu środków ochrony roślin, zastosowanie ograniczeń na terenie UE spowoduje tylko zmniejszenie konkurencyjności unijnego rolnictwa.

opryskiwaczW imieniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, właściciela Systemu Zbiórki Opakowań  PSOR, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium szkoleniowym pt. „Obowiązki rolników w zakresie ewidencjonowania opakowań po środkach ochrony roślin w systemie BDO (tzw. bazie danych o odpadach)” organizowanym 15.12.2023 r. o godz. 10.00 na platformie ClickMeeting.

kalafior brokuł warzywa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w czwartek 16 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem programu pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o udzielenie takiej pomocy 2 października 2023 r.  w związku z trudną sytuacją producentów brokułów i kalafiorów spowodowaną zakłóceniami rynku tych warzyw.

Pomoc dla producenta rolnego, któremu podmiot odmówił odbioru pełnej ilości zakontraktowanych produktów rolnych będzie wynosiła 1 250 zł na 1 ha uprawy kalafiorów lub brokułów. Do wyliczenia powierzchni uprawy przyjmuje się iloraz ilości nieodebranych kalafiorów i brokułów oraz średniego plonu, według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2021 r.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na podstawie wniosku tego producenta rolnego złożonego do 30 października 2023 r.

opryskiwacz2

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 października 2023 r. o dalsze działania w celu odnowienia przez KE zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następującą informację:

Polska, biorąc pod uwagę wyniki oceny naukowej, jak również potrzeby rolników oraz mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, poparła w dniu 13 października 2023 r. propozycję Komisji Europejskiej odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat do stosowania w środkach ochrony roślin. Ponieważ jednak projekt regulacji nie uzyskał kwalifikowanej większości głosów, w listopadzie 2023 r. odbędzie się posiedzenie Komitetu Odwoławczego, na którym odbędzie się drugie głosowanie w sprawie propozycji Komisji Europejskiej. Data spotkania nie została jeszcze ustalona. Polska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie poparcia odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com