Sprawozdania z prac

5 października 2022 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z ramienia KRIR udział w spotkaniu wzięli Prezes KRIR W. Szmulewicz oraz Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej R. Borys. Przedstawiciele KRIR zgłosili potrzebę zmiany zasady naliczania przez KOWR czynszu dzierżawnego za grunty należące do Zasobu WRSP w oparciu o średnią cenę pszenicy z 11 kwartałów, na wzór podatku rolnego. Ponadto zgłosili, że nadal istnieją problemy w rozdysponowaniu gruntów o niewielkiej powierzchni, które powinny jak najszybciej zagospodarowane.

4 września 2022 r. przedstawiciele samorządu rolniczego wzięli udział w uroczystości Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników i Święcie Dziękczynienia za Plony, czyli Jasnogórskich Dożynkach. W tym roku ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony na Jasnej Górze odbywało się pod hasłem „Do Maryi Królowej Pokoju”. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił bp Jan Piotrowski z Kielc, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. Prezes KRIR W. Szmulewicz, w swoim przemówieniu podczas Jasnogórskich Dożynek, podziękował za trud pracy wszystkim rolnikom oraz złożył życzenia, aby najbliższy rok przyniósł dobre plony oraz życzył wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Ogólnopolskim dożynkom na Jasnej Górze towarzyszyła Krajowa Wystawa Rolnicza organizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, na której swoje stoisko miała także Krajowa Rada Izb Rolniczych. W przeddzień dożynek, odbyło się spotkanie przedstawicieli izb rolniczych, w trakcie, którego dyskutowano na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w tym ekoschematów, które zostały zaakceptowane przez Komisje Europejską. Gośćmi spotkania był Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Prezes Krajowej rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz w związku ze zmianą zasad funkcjonowania płatności obszarowych od 2023 roku wynikających z nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicepremiera Henryka Kowalczyka o jak najszybsze udostępnienie i upowszechnienie wśród rolników informacji o szczegółowych zasadach przyznawania ww. płatności. W związku z zakończonymi żniwami, rolnicy muszą zaplanować prace polowe i zasiewy na przyszły rok. Sprawa jest niezmiernie istotna, ponieważ od podjętych obecnie decyzji będzie zależeć wysokość dopłat, a nawet w ogóle możliwość ich uzyskania. W związku z brakiem konkretnych przepisów i w oparciu o informacje wynikające z zapisów Planu Strategicznego rolnicy mogą podjąć decyzje, które przyniosą straty finansowe. Biorąc pod uwagę brak dostępu do informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o płodozmianie Prezes KRIR zawnioskował do Wicepremiera H.Kowalczyka o przyznanie w 2023 roku podstawowych płatności obszarowych dla wszystkich rolników. Konieczne jest także bardzo szybkie wydanie krajowych przepisów regulujących nowe zasady płatności i przekazanie wiedzy na ten temat wszystkim rolnikom.

14 lipca 2022 r.  siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji podażowo-popytowej na rynku zbóż i nasion oleistych. Udział w spotkaniu wziął Prezes KRIR W. Szmulewicz, który przedstawił następujące propozycje mające na celu stabilizację rynku zbóż i roślin oleistych: podjęcie działań interwencyjnych na rynku zbóż przez UE w związku z napływem znacznej ilości zboża z Ukrainy do Polski, podjęcie działań przez Elewarr Sp. z o.o. polegających na terminowym skupie zbóż i roślin oleistych uzgodnionym z rolnikiem, np. rolnik otrzymuje zaliczkę po podpisaniu umowy z Elewarr Sp. z o.o. składając deklarację dostarczenia zboża w grudniu, resztę zapłaty po aktualnej cenie rynkowej otrzyma po dostawie zboża, objęcie rolników przepisami ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i umożliwić wakacje w spłacie kredytów do 4 miesięcy w roku bieżącym i 4 w przyszłym (na wzór pomocy dla kredytobiorców hipotecznych kredytów na zakup mieszkania).

W dniu 4 czerwca 2022r. w Ogrodach Kancelarii Premiera w Warszawie oraz 26 czerwca 2022 r., na terenie Wyścigów Konnych Służewiec, Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała w ramach zadania „Mleko – promocja przetworów mlecznych” Piknik Mleczny sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka. Celem Pikniku było propagowanie: wzrostu spożycia mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie, odżywczych właściwości mleka, produktów mlecznych oraz ich roli w zdrowym żywieniu. Podczas imprez poprzez degustację promowane było mleko oraz przetwory mleczne, ich walory smakowe oraz zdrowotne. Rozdawane były ulotki i materiały promujące mleko i produkty mleczne oraz informujące o ich znaczeniu w codziennej diecie. Wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zabawy oraz lody na bazie mleka rozdawane podczas degustacji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com