Sprawozdania z prac

Miesiąc styczeń został naznaczony dla samorządu rolniczego żałobą z powodu śmierci wieloletniego Członka Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej – ŚP Leszka Grali, który zmarł 6 stycznia 2021 r. Jego zaangażowanie w sprawy samorządu rolniczego, wiedza i doświadczenie stanowiły nieocenioną wartość dla nas wszystkich. Będzie nam brakowało jego zdania, zaangażowania i czynu, ale przede wszystkim działania jako Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Cześć jego pamięci.

Na początku tego okresu tj. 9 grudnia 2020 r. odbyło się VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Grzegorz Puda. Z planowanych działań na najbliższy czas Minister zwrócił uwagę na potrzebę upodmiotowienia gospodarstw, dzięki czemu rozwiązanych zostanie bardzo wiele problemów, np. w sferze dotyczącej dziedziczenia czy płatności. Środki będą kierowane nie do rolnika, ale do gospodarstwa – stwierdził minister i dodał, że następnym krokiem będzie wprowadzenie nowej ustawy spółdzielczej, która umożliwi tym mniejszym podmiotom stworzenie silnej grupy. W kwestii nowego projektu ustawy o ochronie zwierząt Minister poinformował, że rozważana jest możliwość wprowadzenia projektu jako projektu rządowego, aby mógł być on poddany szerokimi konsultacjom społecznym. Krajowa Rada Izb Rolniczych podtrzymuje swój sprzeciw wobec wprowadzania jakichkolwiek zmian ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt dotyczących zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Jak już wcześniej wskazywał samorząd rolniczy rozwiązania te negatywnie wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej rolników i ich rodzin. Zdaniem Krajowej Rady wpłynie to także na cały sektor rolno – przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego. Przepisy te wpłyną również na sektor usług utylizacyjnych, zwiększając w tym zakresie rolę przedsiębiorców zagranicznych, przede wszystkim niemieckich. Likwidacja hodowli zwierząt futerkowych bowiem spowoduje, że odpady z hodowli drobiu (którymi są karmione zwierzęta futerkowe), będą musiały podlegać utylizacji, a w sektorze tym widoczna jest duża ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych.  

W związku z zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy dotyczącymi wznowienia prac nad nowym projektem ustawy o ochronie zwierząt, w dniu 6 listopada 2020 r. oraz w dniu 12 listopada 2020 r. Zarząd KRIR wystosował do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego apel o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Polska jak i wiele krajów jest w szczególnie trudnym etapie pandemii wirusa, konsultacje społeczne projektów aktów prawnych są utrudnione. Dodatkowo procedowane ostatnio projekty ustaw budzą ogromne napięcia w społeczeństwie, skutkujące protestami na ulicach. W tych ciężkich czasach kryzysu gospodarczego działania Rządu powinny być skierowane oprócz pierwszoplanowej walki z pandemią, na wspieranie rozwoju gospodarki a także jednoczenie społeczeństwa, a nie pogłębiać podziały. Dlatego też Zarząd KRIR zwrócił się do Pana Premiera o wstrzymanie prac nad zmianami przepisów takich jak np. ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, które mogłyby spowodować zmniejszenie produkcji rolnej i dochodów rolników i branży rolno-spożywczej.

Omawiany okres sprawozdawczy zdominowany był działaniami samorządu rolniczego w związku z procedowaną w Parlamencie projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zakazującej uboju rytualnego oraz hodowli zwierząt futerkowych.

W dniu 2 października 2020 r. na zaproszenie Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Pana Ryszarda Kierzka  Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przybył, by wysłuchać opinii środowiska rolniczego na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt tzw. „5 dla zwierząt” W spotkaniu uczestniczyli, oprócz licznie zgromadzonych rolników z regionu, parlamentarzyści RP, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele różnych branż mięsnych.

6 września 2020 r. przedstawiciele samorządu rolniczego wzięli udział w uroczystości Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników i Święcie Dziękczynienia za Plony, czyli Jasnogórskich Dożynkach. Uroczystą Mszę Świętą z błogosławieństwem płodów ziemi i wieńców żniwnych odprawił Metropolita Białostocki Abp Tadeusz Wojda. Tradycyjnie na początku Starostowie dożynek, Anna i Grzegorz Wiesławscy z Zagórza, złożyli na ręce głównego celebransa bochen chleba wypieczony z mąki z tegorocznego ziarna. Główne dożynkowe uroczystości odbyły się z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Podczas wystąpienia na Jasnej Górze Prezydent Andrzej Duda dziękował rolnikom za ich trud i pracę, która jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego całego kraju. Zapewnił, że będzie nadal czynił wszystko,  żeby polscy rolnicy nie tylko mogli spokojnie pracować, ale przede wszystkim, żeby polska wieś jak najlepiej się rozwijała, żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi. W wystąpieniu Prezydenta pojawił się też wątek wsparcia dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą oraz innymi klęskami żywiołowymi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com