Sprawozdania z prac

Sierpień 2023 roku przyniósł ze sobą intensywny okres żniwny, który stanowi kluczowy moment w pracy rolników. To miesiąc, w którym rolnicy angażują się w prace polowe, zbierając plony swojej całorocznej pracy. Niestety, choć trudy i wysiłek są ogromne, niskie ceny płodów rolnych stawiają przed nimi wyjątkowe wyzwania. W takim kontekście, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stanął przed ważnym zadaniem monitorowania sytuacji oraz wspierania naszych rolników w tym trudnym okresie i poszukiwania rozwiązań, które pozwolą im lepiej prosperować w przyszłości monitując do Rządu i Komisji Europejskiej w tej sprawie.

W dniu 12 lipca 2023 r. w miejscowości Zegrze,  odbyło się spotkanie Zarządów oraz Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Zarządem KRIR. Spotkanie miało na celu podsumowanie upływającej VI kadencji izb rolniczych oraz omówienie bieżących spraw związanych z przygotowaniami do wyborów nowych kadencji izb rolniczych. W trakcie spotkania omówiono również kwestie związane z importem płodów rolnych z Ukrainy. Przedstawiciele KRIR dyskutowali z Janem Krzysztofem Ardanowskim, Przewodniczącym Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Posłem na Sejm RP, na temat problemów i wyzwań związanych z tym importem. Kolejnym ważnym tematem dyskusji było wdrażanie Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027. Ryszard Zarudzki, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, omówił bieżący stan wdrażania tego planu oraz rozwiązania mające na celu jego skuteczne realizowanie. Joanna Czapla, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), była również gościem spotkania, z którą omówiono zagadnienia związane z kampanią składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz deklarowania realizacji ekoschematów, które stanowią ważny element wsparcia rolnictwa. Wszyscy goście wyrazili zainteresowanie i gotowość do współpracy w rozwiązywaniu przedstawionych problemów i wyzwań. Spotkanie było okazją do wymiany informacji oraz do podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji rolnictwa w Polsce.

W ramach spotkania Prezesów Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robertem Telusem, które odbyło się 1 czerwca 2023 r., omówiono istotne kwestie dotyczące wsparcia dla producentów zbóż. Minister przedstawił system dopłat do sprzedanego zboża, podkreślając, że nie wszystkie jego części uzyskały jeszcze akceptację Komisji Europejskiej. Minister R. Telus podkreślił, że zmiany w zakresie wsparcia dla producentów zbóż zostały wprowadzone na podstawie rozmów z protestującymi rolnikami w Szczecinie. Komisja Europejska wyraziła zgodę na pierwszą transzę pomocy w wysokości 29,5 mln euro, ale nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie obiecanej kolejnej transzy wynoszącej około 40 mln euro. Minister zapewnił, że obiecana pomoc dla rolników zostanie zrealizowana bez względu na decyzję Komisji Europejskiej. Wyjaśnił również szczegóły dotyczące dopłat do sprzedanego zboża, informując, że będą one przysługiwać także w przypadku sprzedaży zboża rolnikom hodowcom. Warunkiem jest jednak, że hodowca nie sprzeda tego zboża dalej. Poinformował także o swoim ostatnim udziale w posiedzeniu unijnej rady ministrów ds. rolnictwa, na którym omawiano decyzję dotyczącą tymczasowych środków zapobiegawczych w zakresie przywozu zboża z Ukrainy. Wcześniej minister był przekonany, że decyzja zostanie przedłużona, jednak na posiedzeniu pojawiły się głosy przeciwko temu. Minister rolnictwa Ukrainy również zdecydowanie przeciw wystąpił w tej sprawie. Minister Telus zapewnił, że pomoc nawozowa dla rolników będzie udzielana na podobnych warunkach jak poprzednio. Jedną ze zmian jest jednak to, że będzie ona dostępna dla pierwszych 300 ha. W odniesieniu do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poinformował, że dopłaty do paliwa rolniczego wyniosą 2 zł, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami. Minister omówił również możliwości i wysokość kredytów preferencyjnych, które będą dostępne dla rolników. Zaznaczył, że rolnik ubiegający się o taki kredyt musi posiadać zdolność kredytową. Kredyty preferencyjne z oprocentowaniem 2 proc. będą również udzielane małym firmom skupowym, które nabyły zboże od polskich rolników. Celem tych działań jest wsparcie małych firm skupowych, aby mogły dokonać skupu po tegorocznych żniwach. Kredyty te będą udzielane na 18 miesięcy, a ich maksymalna wysokość wynosić będzie 40 mln zł. Minister Telus zapowiedział także zmiany w ekoschematach. Planowane jest wprowadzenie ryczałtu dla gospodarstw o powierzchni do 5 ha, którego wartość ma wynosić około 220 euro na ha. Ponadto, zmiany w ekoschematach są również planowane dla gospodarstw ekologicznych.

11 maja 2023 r. w Parzniewie odbyło się ostatnie Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Gośćmi spotkania byli: Janusz Kowalski - Sekretarz Stanu w MRiRW, Waldemar Humięcki - Dyrektor Generalny KOWR, Jacek Paziewski - Zastępca Prezesa KRUS oraz Jacek Malicki - Dyrektor Oddziału Mazowieckiego KOWR. Krajowa Rada Izb Rolniczych podczas XVI Posiedzenia przyjęła następujące stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie. Krajowa Rada Izb Rolniczych pomimo podjętych działań Rządu nadal wyraziła obawy co do stabilizacji sytuacji na krajowym rynku zbóż. Rolnicy i firmy skupowe wciąż dysponują dużymi zapasami, do żniw zostało 2 miesiące. Rolnicy obecnie nie sprzedają zboża ze względu na bardzo niską proponowaną cenę np. 700 zł/ t za pszenice, która obniżyła się o 200 zł na tonie, w związku zapowiedzianą przez Rząd pomocą finansową dla rolników. Sytuacja cenowa na rynku zbóż pozostawia rolników w trudnej sytuacji finansowej. Biorąc powyższe pod uwagę, KRIR zawnioskowała o:

21 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Zarządu KRIR oraz Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w sprawie propozycji rozwiązań kryzysu zbożowego oraz pozostałych artykułów rolno-spożywczych. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych w pełni popierając protesty rolników, mając na  względzie rozwiązanie kryzysu zbożowego oraz kryzysu na pozostałych rynkach artykułów rolno-spożywczych w Polsce w celu zabezpieczenia dochodów rolników, przekazali Premierowi do pilnej realizacji postulaty samorządu rolniczego dotyczące podjęcia przez Rząd RP działań krajowych i na forum organów UE oraz zaangażowanie innych krajów w celu przywrócenia ceł na ukraińskie artykuły rolno-spożywcze.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com