Produkcja Zwierzęca

drobResort rolnictwa informuje, że w związku z poprawą sytuacji epizootycznej minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

drobResort rolnictwa poinformował, że w związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus grypy ptaków przygotowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylający rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. „w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków” (Dz. U. poz. 209 i), które nałożyło restrykcyjne środki na hodowców drobiu, w tym zwłaszcza konieczność utrzymywania drobiu w odpowiednim zamknięciu.

W związku z licznymi głosami rolników, którym odmówiono wsparcia za ograniczenie produkcji mleka w ostatnim kwartale 2016 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. poz. 1477), Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie z dnia 27 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela, o zmianę terminów składania wniosków do ARR wynikających z §5 ust. 6 ww. rozporządzenia. Zgodnie z przepisami art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:… nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego”.

Zasada ta jest przestrzegana we wszystkich instytucjach rolniczych, w tym również, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie rolnicy składają wnioski. Rolnicy zajęci pracą, nie zawsze są w stanie dokładnie czytać przepisy wszystkich programów.

Większość wniosków pomocowych, zarówno pomocy krajowej jak i z Unii Europejskiej jest przyjmowana zgodnie z datą stempla pocztowego. Wnioski do Agencji Rynku Rolnego są tu wyjątkiem.

Spora grupa rolników, którzy otrzymali decyzje odmowne z powodu wysyłania w ostatnim dniu wniosków o płatność w ww. działaniu przez pocztę polską. W ich imieniu Zarząd KRIR zwrócił się o zmianę ww. przepisu oraz przyznanie i wypłatę tym rolnikom pomocy. 

W dniu 27 marca 2017 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o zmianę nowych zasad dotyczących identyfikacji zwierząt. 

Od 18 października 2016 r. obowiązują przepisy dotyczące znakowania świń. Dzięki nim odpowiednie służby mają większą kontrolę nad obrotem trzody chlewnej w Polsce, co jest jedną z form zwalczania ASF. Jednak przepisy nakładają zobowiązania, które są trudne do wprowadzenia przez rolników. Ze względu, iż przedmiotem przemieszczeń między stadami są prosięta w wadze 8-10 kg, które trafiają do warchlakarni, a następnie do tuczarni, celowym jest wprowadzenie możliwości wyboru przez rolnika stosowania znakowania również przez tatuaże.

W dniu 27 marca 2017 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o zmianę przepisów rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zarząd KRIR zwrócił się o wprowadzenie przepisów zezwalającym hodowcom na wypuszczenie drobiu na teren otwarty poza strefą zapowietrzoną i zagrożoną. Utrzymywanie drobiu, przyzwyczajonego do swobodnego wybiegu, przez dłuższy czas w pomieszczeniu zamkniętym, odbija się negatywnie na kondycji zdrowotnej zwierząt, a w przypadku kur niosek powoduje znaczny spadek nieśności.

Proponujemy, aby zakaz ten utrzymać tylko na terenach zapowietrzonych i bezpośrednio zagrożonych występowaniem ptasiej grypy. Natomiast w pozostałych rejonach, gdzie takiego zagrożenia nie ma, w drodze decyzji wojewody należy ten zakaz uchylić. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com