Produkcja Zwierzęca

W odpowiedzi na wnioski wojewódzkich izb rolniczych dotyczących pomocy dla producentów trzody chlewnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 23 marca 2022 r. przekazało następujące wyjaśnienia:

wieprzowina (2)Skup interwencyjny rozumiany jako mechanizm publicznej interwencji rynkowej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych - rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich – zgodnie z tym rozporządzeniem nie jest przewidziany na rynku wieprzowiny.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR >>> w sprawie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i rozszerzenie kręgu możliwych beneficjentów pomocy o rolników ze strefy niebieskiej oraz producentów loch z całego kraju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 18 lutego 2022 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Główny Inspektorat Weterynaryjny w piśmie z dnia 27 stycznia 2022 r. w związku z nowymi zasadami badań kontrolnych zwierząt w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 oraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. z 2021, poz. 2237), informuje, co następuje.

W dniu 20 stycznia 2022 r. Prezes KRIR W. Szmulewicz zwrócił się z wnioskiem do wicepremiera ministra rolnictwa i rozowju wsi H. Kowalczyka w sprawie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i rozszerzenie kręgu możliwych beneficjentów pomocy o rolników ze strefy niebieskiej oraz producentów loch z całego kraju.

Skorzystanie z tej formy wsparcia umożliwi części rolników spłatę zobowiązań i przeprowadzenie restrukturyzacji ich zadłużenia, co wpłynie na utrzymanie produkcji trzody chlewnej w kraju.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com