W dniu 18 kwietnia 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie wsparcia dla producentów trzody chlewnej szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wiele gospodarstw rolnych otrzymuje decyzje odmowne w sprawie przyznania wsparcia, co spowodowane jest brakiem spełnienia wymogów zazielenienia w przypadku, gdy ich grunty orne stanowią mniej niż 10 ha. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że tacy rolnicy wypełniając wnioski o płatności bezpośrednie są zwolnieni z obowiązku dywersyfikacji upraw oraz obszarów proekologicznych (EFA). W związku z czym odmowy przyznania wsparcia należy uznać za bezzasadne w przypadku małych gospodarstw.

W związku z powyższym, jako Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, wnioskuję do Pana Ministra o uruchomienie ponownego naboru wniosków na ww. pomoc, która objęłaby wykluczonych rolników. Wnioskujemy, aby przy ocenie wniosków brana była pod uwagę specyfika małych gospodarstw i ich ograniczona możliwość spełnienia wymagań zazielenienia.

Działania te pozwolą na równomierne rozłożenie wsparcia na obszarze całego kraju oraz wyrównanie szans otrzymania pomocy pomiędzy dużymi a małymi gospodarstwami.

Pismo KRIR >>>

Wcześniejsze wystąpienia KRIR w powyższej sprawie >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com