Stanowiska, ekspertyzy

Komunikat Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych odnośnie "Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" po konfrencji w Zegrzu w dniach 29-30 września 2022 r. >>>

Stanowisko Kongresu Izb Rolniczych dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który odbył się 10 maja 2022 r. w Spale >>>

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z konsultacjami publicznymi II wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przesłał przy piśmie z dnia 15.09.2021 r. następujące uwagi do sporządzonego dokumentu.

W dniu 30 marca 2021 r. Zarząd KRIR przekazał do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej T. Kościńskiego uwagi samorządu rolniczego do projektu Krajowego Planu Odbudowy.

Unia Europejska podjęła decyzję o wysokości budżetu na lata 2021-2027 oraz określiła wsparcie dla poszczególnych krajów w ramach tzw. Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience – RRF). Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Podstawą do uzyskania tych środków jest opracowanie przez każdy kraj członkowski Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Analizując przedstawiony budżet, samorząd rolniczy wnioskuje o zwiększenie z deklarowanych 20% środków KPO zaplanowanych na rolnictwo i obszary wiejskie do minimum 40%. KPO nie będzie rzeczywistym planem przebudowy gospodarki, jeżeli nie uwzględni mieszkańców terenów wiejskich i rolnictwa. Ponad 15 milionów ludzi w Polsce zamieszkuje tereny wiejskie, co stanowi 40% całej populacji naszego kraju, wobec czego 40% środków z unijnego Funduszu Odbudowy powinno trafić na obszary wiejskie. 

Pismo KRIR do pobrania >>>

W związku z zakończonymi konsultacjami publicznymi projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał w dniu 15 lutego 2021 r. uwagi do dokumentu (pismo KRIR >>>). Projekt budzi wielkie nadzieje, jak również stwarza wiele obaw związanych z przyszłością wielu gospodarstw rolnych.  Wszelkie propozycje zawarte w projekcie wiążą się ze zwiększonymi kosztami, a projekt Wspólnej Polityki Rolnej nie przewiduje zwiększenia środków. Projektowane działania mogą spowodować, że zabraknie wsparcia dla gospodarstw towarowych, produkujących swoje nadwyżki na eksport oraz zapewniające Polsce bezpieczeństwo żywnościowe. Wdrożenie projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w obecnym kształcie, może spowodować zachwianie bezpieczeństwem żywnościowym oraz odwróceniem sytuacji eksportowej żywności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com