Produkcja Zwierzęca

trzoda211 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowe przepisy mają usprawnić działania prowadzone w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń. Proponowane rozwiązania ułatwią likwidację chorób zakaźnych zwierząt, co przyczyni się do ograniczenia strat ponoszonych przez hodowców i producentów oraz sektor rolno-spożywczy.

mlekoPrezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy, z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka przez producenta mleka będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

owcaW terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. prowadzony będzie przez Agencję Rynku Rolnego nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub owiec. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka/świń/owiec. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

krowyOd dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. Agencji Rynku Rolnego będzie prowadzić nabór wnioskówo udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

trzoda

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał r. do MRiRW opinię do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zaostrzenia przepisów związanych z bioasekuracjią w gospodarstwach prowadzących chów świń ( link do naszej strony o projekcie >>>)

Dostrzegając konieczność zaostrzania przepisów dotyczących warunków i zasad utrzymywania świń w gospodarstwach, w tym głównie na terenach objętych ograniczeniami związanymi z ASF Zarząd KRIR pozytywnie odniósł się do proponowanych zmian w przepisach. Jednocześnie w przesłanym piśmie zwrócił uwagę m.in. na :

  • na konieczność dofinansowania gospodarstw na ich dostosowanie do nowych wymagań jak również
  • kwestię rekompensat dla gospodarstw zmuszonych do rezygnacji z produkcji w tym szczególnie dla utrzymujących zwierzęta na tzw. samo-zaopatrzenie

Ponadto ze względu na wprowadzane przepisy dotyczące ograniczeniu skarmiania świń zbożami uprawianymi na terenach objętych ograniczeniami (ASF) zwrócił się do ministra rolnictwa o wprowadzenie ograniczeń w sprowadzaniu zbóż z krajów, w których występuje afrykański pomór świń ( pełny tekst pisma KRIR tutaj )

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com