Produkcja Zwierzęca

Główny Inspektorat Weterynaryjny w piśmie z dnia 27 stycznia 2022 r. w związku z nowymi zasadami badań kontrolnych zwierząt w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 oraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. z 2021, poz. 2237), informuje, co następuje.

W dniu 20 stycznia 2022 r. Prezes KRIR W. Szmulewicz zwrócił się z wnioskiem do wicepremiera ministra rolnictwa i rozowju wsi H. Kowalczyka w sprawie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i rozszerzenie kręgu możliwych beneficjentów pomocy o rolników ze strefy niebieskiej oraz producentów loch z całego kraju.

Skorzystanie z tej formy wsparcia umożliwi części rolników spłatę zobowiązań i przeprowadzenie restrukturyzacji ich zadłużenia, co wpłynie na utrzymanie produkcji trzody chlewnej w kraju.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pismem z dnia 3 stycznia 2022 r. zawnioskował do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka w sprawie podzielnia naboru wniosków na pomoc dla producentów trzody chlewnej na dwa etapy, tak aby umożliwić rolnikom składanie wniosków w I etapie już od 1 lutego 2022 r. na zwierzęta urodzone od 15 listopada 2021 do 31 stycznia 2022 r., a w II etapie od 1 kwietnia 2022 r. na zwierzęta urodzone od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. Tak skonstruowany nabór wniosków pozwoli hodowcom trzody chlewnej na utrzymanie płynności finansowej wobec utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku, ponieważ przyspieszenie przyjmowania wniosków wpłynie na wcześniejszą wypłatę części środków pomocowych.

W dniu 28 grudnia 2021 r. MRiRW udzieliło odpowiedzi na wniosek >>> z X posiedzenia KRIR VI kadencji odnośnie kwestii wypłaty odszkodowań dla rolników w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, wyjaśniając co następuje:

W dniu 10 grudnia 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie rolników z powiatu piotrkowskiego zatrzymanych w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości popełnianych przez lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania świadectw zdrowia zwierząt.

Zastosowane środki przymusu wobec rolników były niewspółmierne i stawia się ich w kręgu podejrzanych, a nie jako świadków. Kilkukrotnie zgłaszali oni nieprawidłowości przy wystawianiu świadectw zdrowia zwierząt. Dlatego stanowczo protestujemy przeciwko takiemu postępowaniu i prosimy o wyjaśnienie czy zastosowane środki były adekwatne do zarzucanych im czynów.

Pismo KRIR >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com