Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

logo sejm rpW środę 16 sierpnia 2023 r. obradowała podkomisja stała do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce rozpatrując informację na temat realizacji ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie koniowatych z uwzględnieniem stanu prac nad opracowaniem i wdrożeniem systemu informatycznego rejestrującego zwierzęta koniowate.

sejm

W środę 5 lipca 2023 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów zrealizowała następujący porządek obrad: „Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Roberta Telusa na temat planowanych budów nowych ferm przemysłowych, procesów wydawania pozwoleń, prowadzenia konsultacji społecznych oraz możliwego stwarzania niebezpieczeństwa epizootycznego związanego z koncentracją hodowli na przykładzie gmin Drelów, Sosnówka, Kodeń i Leśna Podlaska”.

logo sejm rpWe wtorek 13 czerwca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji na rynku zbóż, rekompensat dla polskich rolników oraz systemowych rozwiązań w tym obszarze, oraz bieżącej sytuacji w polskim rolnictwie, w szczególności w zakresie wysokich kosztów produkcji rolnej (w tym paliw i energii), a także niskich cen zbóż i drobiu.

W piątek 5 maja 2023 r. na wspólnym posiedzeniu Parlamentarnych Zespołów: ds. Gospodarstw Rodzinnych, ds. uregulowania ustawowego polityki górskiej i ds. Wsparcia Rolnictwa Ekologicznego i Przetwórstwa Ekologicznego omawiano projekt Kodeksu Rolnego. projekt Kodeksu Rolnego opracowano analizując prawo rolne obowiązujące nie tylko w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ale także w wieku innych spoza Wspólnoty. W założeniu ma on być kompleksowym aktem prawnym regulującym podstawowe zagadnienia dotyczące działalności rolniczej i jej ochrony, statusu prawnego gospodarstw rolnych i wykonywania zawodu rolnika. Ma on przejąć większość innych ustawowych regulacji z zakresu prawa rolnego, tak by rolnicy mieli łatwość zapoznawania się z regulacjami prawnymi skupionymi w jednym akcie prawnym zamiast w wielu rozproszonych. Kodeks ma być drogowskazem, jeśli jest kolizja przepisów dotyczących rolników i rolnictwa z innymi przepisami, to kodeks ma pierwszeństwo – podkreślał pan poseł Grzegorz Wojciechowski, jeden ze współautorów Kodeksu rolnego. Nowe prawo określa zadania państwa w odniesieniu do rolnictwa z uwzględnieniem celów Wspólnej Polityki Rolnej UE zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także zadań stanowiących treść krajowej polityki rolnej. Projektowane przepisy obejmują zadania zarówno władz rządowych, jak i samorządowych, przy czym zadania samorządu dotyczą głównie ochrony rolnictwa w ramach gospodarki przestrzennej, a także w zakresie organizacji rynków lokalnych dla sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Kodeks określa, czym jest działalność rolnicza (odwołano się w nim do definicji z prawa UE, czyli zarządzającego gospodarstwem), a także podstawowe zasady jej ochrony, m.in.  prawo rolnika do niezakłóconego jej prowadzenia czy też ochronę działalności rolniczej w procesach inwestycyjnych realizowanych na gruntach rolnych.

logo sejm rpWe wtorek 7 marca 2023 na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzono rządowy dokument „Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.”

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com