W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wprowadzenia zmian w aplikacji IRZplus odnośnie możliwości pobierania z danych o średniej liczbie DJP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 11 kwietnia 2023 r. przekazało następujące wyjaśnienia:

W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o zwrocie podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej1, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do wykonawcy systemu wymagania w zakresie zaimplementowania funkcjonalności umożliwiającej bezpośrednie pobieranie z aplikacji IRZPlsu danych o średniej liczbie DJP dla bydła, owiec, kóz i świń, jako załącznika do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac nad dostosowaniem systemu IRZPlus wdrożenie ww. funkcjonalności jest planowane na koniec lipca 2023 r.
Odnośnie do kwestii dotyczącej przeprowadzenia szkoleń dla rolników z obsługi aplikacji IRZPlus uprzejmie informuję, że w każdym Biurze Powiatowym ARiMR w punkcie obsługi klienta jest dostępne przynajmniej jedno stanowisko komputerowe z dostępem do aplikacji IRZPlus, z którego mogą korzystać posiadacze zwierząt.

Zgodnie z informacją przekazaną przez ARiMR, od 6 stycznia 2023 r., tj. od dnia wdrożenia nowej aplikacji, pracownicy BP ARiMR zajmujący się sprawami związanymi z identyfikacją i rejestracją zwierzą na bieżąco pomagają i szkolą posiadaczy zwierząt z obsługi tej aplikacji. Jednocześnie przy wsparciu pracowników BP ARiMR rolnicy mogą od razu złożyć zgłoszenia dotyczące zwierząt. W punktach obsługi klienta przekazywane informacje dotyczące nowych obowiązków posiadaczy zwierząt wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy2 z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do 31 marca 2023 r. pracownicy BP ARiMR przeprowadzili szkolenie dla około 63 000 posiadaczy zwierząt.
 
(1) ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356)
(2) ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 i z 2023 r. poz. 412).
 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com