Produkcja Zwierzęca

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 23 maja 2024 roku w Warszawie, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego z wnioskiem o możliwość kwalifikowania kosztów związanych z zakupem materiału hodowlanego zwierząt w ramach działania „Rozwój małych gospodarstw”.

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie przedłużenia terminów na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych przez podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem 21 maja 2204 r. przekazało następujące informacje:

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie odszkodowań dla producentów drobiu z tytułu nałożenia strefy zapowietrzonej i zagrożonej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 10 kwietnia 2024 r., przedstawiło następujące stanowisko:

Odpowiedzi na działania KRIR w sprawie zmiany statusu ochronnego wilka >>>, Ministerstwo Klimatu i Środowisko, pismem z dnia 12 kwietnia 2024 r., przekazało następujące stanowisko:

Zarząd KRIR, pismem z dnia 10 kwietnia 2024 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w sprawie podjęcia działań w celu przyspieszenia wypłat płatności bezpośrednich oraz rozdzielenia płatności za ekoschemat Dobrostan zwierząt od pozostałych płatności bezpośrednich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com