W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących rejestracji cieląt od jałówek wycielonych po 21 miesiącu życia >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 kwietnia 2023 r., przekazało następujące informacje:

Z przekazanych przez DEPiRZ informacji wynika, że techniczna możliwość zmiany minimalnego wieku matki w dniu porodu w komputerowej bazie danych sterowana jest parametrem systemowym w zakresie wartości do 1 do 100, natomiast aktualna wartość tego parametru wynosi 20 i obowiązuje od 11 stycznia 2023 r. Inspekcja Weterynaryjna (dalej: IW) prowadzi nadzór nad systemem identyfikacji i rejestracji zwierząt, w związku z tym, część parametrów systemowych (m.in. minimalny i maksymalny wiek matki zwierzęcia w dniu wycielenia) wymaga konsultacji i uzgodnienia ich wartości z Głównym Lekarzem Weterynarii. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć, takich jak próby wprowadzenia do obrotu (zarejestrowania) nieidentyfikowalnych zwierząt oraz ujednolicenie stanowisk ARiMR oraz organów IW w zakresie współpracy, o której mowa w art. 51 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (1).

Po uzgodnieniu ww. parametru pomiędzy ARiMR a GLW, będzie możliwe zastosowanie wartości parametru, który pozwoli na rejestrację cieląt od jałówek wycielonych po 21. miesiącu życia.
 
(1) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727)
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com