Pozostałe

pieniadze zablokowane

Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na I Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, wystąpił 5 grudnia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie limitu dofinansowania do kredytów rolniczych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych na I Posiedzeniu VII kadencji, przyjęła wniosek dotyczący zwiększenia limitu dofinansowania do kredytów rolniczych. Delegaci do Krajowej Rady Izb Rolniczych alarmują, że środki na pomoc dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w formie preferencyjnych kredytów płynnościowych (UP), wyczerpują się w wielu bankach. Rolnicy zmuszeni są do korzystania z kredytów ze względu na malejące dochody spowodowane trudną sytuacją na rynkach rolnych związaną z trwającą wojną na Ukrainie. Do trudnej sytuacji przyczynia się również spadek cen produktów rolnych, szczególnie zbóż oraz wysokie ceny środków produkcji.

W związku z powyższym samorząd rolniczy wystąpił z wnioskiem o zwiększenie limitu środków przeznaczonych na udzielanie kredytów płynnościowych.

W dniu 1 grudnia 2023 r., w związku z doniesieniami prasowymi o przekazywaniu ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osobom prawnym Kościoła Katolickiego, które po dniu 8 maja 1945 r. podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych o wystąpienie z inicjatywą uchylenia art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 Nr 29 poz. 154 z późn. zm.).

owoce i warzywa

Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na I Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, wystąpił 5 grudnia 2023 r. do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni i do Premiera Mateusza Morawieckiego o przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność w 2024 roku.

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona 1 lutego 2022 r. rozporządzeniem ministra finansów, w związku z kryzysem energetycznym jako działanie osłonowe związane z wysokimi cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego, ale także znacznym wzrostem cen żywności. Pozwoliło to na ograniczenie wzrostu cen żywności w sklepach dzięki stawce 0% na takie produkty jak m.in. mięso, pieczywo, ryby, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, zboże, tłuszcze i oleje, przetwory z warzyw, owoców, wody i niektóre napoje.

Jest to ważne dla rolników, ponieważ pozwala na pewne zwiększenie zbytu na produkcję rolniczą.

Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas I posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, zwrócił się w dniu 05 grudnia 2023 r. do Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej w sprawie zmiany „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” w zakresie zwolnienia rolników kupujących nawóz naturalny od obowiązku sporządzenia Planu nawozowego.

Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas I posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, zwrócił się w dniu 04 grudnia 2023 r. do Ministra Finansów Andrzeja Kosztowniaka oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rafała Szefernakera o ujawnienie przez służby celno-skarbowe listy podmiotów, które sprowadzały zboże z Ukrainy latach 2021-2022 z odpowiednią informacją dotyczącą ilości sprowadzonego zboża przez poszczególne firmy oraz gatunku zboża i jego kategorii, czyli czy było to zboże techniczne, paszowe czy konsumpcyjne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com