Pozostałe

IMG 0111

We wtorek, 21 czerwca 2022 r., Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z gośćmi  z  Ukrainy reprezentującymi rolnicze organizacje pozarządowe i środowisko naukowe. Podczas spotkania dyskutowano zarówno o stratach rolnictwa Ukrainy w wyniku wojny, jak i możliwych scenariuszach odbudowy struktury rolnej Ukrainy.

Rozmawiano również o możliwościach opracowania propozycji utworzenia po zakończeniu wojny struktur samorządu rolniczego, na wzór izb rolniczych w Polsce.

nawoz

W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia rolnikom pomocy do zakupu nawozów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda przekazał 9 czerwca br. następującą odpowiedź.

Na wysokie ceny nawozów przekładają się przede wszystkim rekordowe ceny gazu ziemnego, a także niespotykana dotąd duża zmienność i dynamika ich wzrostu, jak również znaczący wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Należy mieć na uwadze, że obecna sytuacja na rynku nawozów azotowych jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla rolników, jak również producentów nawozów, którzy prowadzą procesy produkcyjne w oparciu o drogi surowiec. Z informacji podawanych do publicznej wiadomości przez spółki z udziałem Skarbu Państwa wynika, że ryzyko biznesowe związane z wysokimi cenami gazu i ich wielką zmiennością powoduje, że największym wyzwaniem dla europejskich producentów nadal pozostaje stałe utrzymywanie produkcji na maksymalnym poziomie.

W celu wsparcia polskich rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów, spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, opracował program pomocowy o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnego w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Do dnia 31 maja 2022 roku rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Dofinansowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, nabytych między 1 września 2021 roku a 15 maja 2022 roku od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. O taką pomoc mógł ubiegać się rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała ponad 425 tys. wniosków o tę formę wsparcia.

Ponadto, zgodnie z informacją otrzymaną od Grupy Azoty S.A., sprzedaż nawozów Grupy Azoty S.A. prowadzona jest poprzez sieć siedemdziesięciu ogólnopolskich wyspecjalizowanych firm dystrybucyjnych. Firmy te posiadają w swojej ofercie sprzedaż z odroczonym terminem płatności, często nawet dłuższym niż 6 miesięcy i z zabezpieczeniami w postaci kontraktu na odbiór płodów rolnych po żniwach. Takie formy rozliczeń oferowane są od wielu lat i zależą od indywidualnych decyzji właścicieli gospodarstw, ich strategii biznesowych oraz możliwości finansowych.

pole rzepak

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 6 czerwca 2022 r. w sprawie dopłat do zakupionych nawozów resort rolnictwa poinformował, że nie ma możliwości zmiany warunków udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych. Zgodnie z przepisami § 13zo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) w 2022 r. Agencja udziela pomocy finansowej producentowi rolnemu, który m.in. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Zgodnie powyższymi przepisami wnioski o powyższą pomoc można było złożyć do dnia 31 maja 2022 r., przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużony został z 16 do 31 maja br. termin składania wniosków o powyższą pomoc.

Ponadto przepisy, zgodnie z którymi za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do właściwego biura powiatowego Agencji są wprowadzane w przypadku gdy pomoc musi zostać udzielona w określonym terminie lub gdy planowane jest szybkie uruchomienie pomocy.

krus

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2017r., których co najmniej jedno z rodziców/ opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2022 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika.

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zmianę przepisów w zakresie możliwości wydłużenia okresu uzupełnienia wykształcenia rolniczego w działaniu „Premie dla młodych rolników” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do momentu złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty wsparcia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com