Pozostałe

IMG 0405W dniach 5-8 czerwca 2017 r. przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej wzięli udział w wyjeździe studyjnym na Białoruś, którego głównym celem był udział w 27. edycji targów BELAGRO 2017 w Mińsku oraz wizyta w gospodarstwach rolnych i zakładach branży rolno-spożywczej obwodu pińskiego, w tym produkujących ekologiczną żurawinę i borówkę amerykańską.

pieniadzeKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2017r zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

wilk

Odpowiadając na wniosek z VI Posiedzenia KRIR skierowany do Premier Beaty Szydło (pismo KRIR) o spowodowanie zmniejszenia populacji wilka w Polsce oraz określenie przez Ministra Środowiska takiej liczebności populacji, aby nie zagrażały one prowadzeniu gospodarstw rolnych i samym rolnikom i mieszkańcom wsi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał następującą odpwiedź:

Analizując problem szkód wyrządzanych m.in. przez wilka należy podkreślić, że podstawową formą ochrony dobytku przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta jest jego zabezpieczenie. Również Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 28 września 2015 r. (sygn. akt K 20/14) stwierdził, iż "Obowiązkiem właściciela jest dbałość o swój majątek i podejmowanie starań w celu jego ochrony. Właściciel lub użytkownik mienia przewidując możliwość wyrządzenia szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, w pierwszej kolejności sam powinien podjąć stosowne czynności, zmierzające do uniknięcia szkody lub zminimalizowania jej rozmiarów."

Niemniej jednak ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) wprowadza szereg możliwości pomocy dla osób, którym wilki wyrządziły szkody, jak również tym, którzy mogą być narażeni na poniesienie takich szkód. Należy przy tym podkreślić, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego zabijania osobników wilka stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności oraz powodujących szkody. W przypadku, gdy zagrożenie jest dobrze udokumentowane oraz gdy spełnione są wszystkie przesłanki niezbędne do wydania zezwolenia nie ma przeciwwskazań, aby zezwolenie takie było wydane. Należy przy tym podkreślić, że wyżej wymienione zezwolenia wydawane są na indywidualne wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem takiej derogacji. Liczba wydanych zezwoleń uzależniona jest więc od wpływających wniosków, na co organ wydający zezwolenia nie ma wpływu. Organ nie ma również wpływu na stopień realizacji wydanych przez siebie zezwoleń. Należy przy tym zauważyć, że skala wpływających wniosków jest niska. Przykładowo w 2016 r. do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wpłynęło 5 wniosków na odstępstwo od zakazu umyślnego zabijania łącznie 17 osobników wilka.

4 z tych wniosków miało związek z ograniczeniem szkód lub poprawą bezpieczeństwa ludności. Wnioski spełniające przesłanki do wydania zezwolenia zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2017 r. wpłynął jak do tej pory jeden wniosek dotyczący zabicia 2 wilków (w celu ograniczenia szkód).

Ustawa o ochronie przyrody wprowadza również mechanizmy umożliwiające:

  • uzyskanie fachowej pomocy dotyczącej sposobów zabezpieczania przed szkodami wyrządzonymi przez wilki, jak również finansowego wsparcia dla tych przedsięwzięć, udzielanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a na obszarze parków narodowych — dyrektorów tych parków (regionalne dyrekcje ochrony środowiska udostępniają właścicielom zagrożonych gospodarstw np. pastuchy elektryczne).
  • uzyskanie indywidualnych zezwoleń na odstępstwo od niektórych czynności zakazanych wobec problematycznych osobników wilka, w tym: chwytania, transportu, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca,
  • możliwość ubiegania się o odszkodowanie za szkody wyrządzane przez wilki.

Przy tej okazji należy również podkreślić, że zagęszczenie tego gatunku jest nierównomierne na terenie kraju (ponad 60 % populacji bytuje na terenie wschodniej i północno-wschodniej Polski). Również szkody wyrządzane przez te zwierzęta nie zależą jedynie od liczebności, ale również: od innych uwarunkowań. Przykładowo w 2015 roku najwięcej odszkodowań (224 tys. zł) wypłacono w województwie małopolskim, gdzie bytują 63 osobniki. Natomiast w województwie, w którym osobników jest najwięcej, tj. woj. podkarpackim (482 osobniki — prawie 8 razy większa liczebność niż w woj. małopolskim) wartość tych odszkodowań wyniosła 209,9 tys. Dlatego też w mojej ocenie podejmowanie działań wpływających na całość populacji jest nieuzasadnione. Redukcja wilka musi odbywać się w miejscach, gdzie jest to faktycznie niezbędne. Dlatego też resort środowiska nie planuje zmiany statusu prawnego wilka.

DSC 0573W dniach 1-3 czerwca 2017r pod hasłem "Polska smakuje” w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie odbyły się międzynarodowe targi poświęcone żywności i branży spożywczej Warsaw Food Expo-2017.

W tegorocznej edycji targów uczestniczyło blisko 300 wystawców z Polski i z Europy - Węgier, Grecji, Słowenii, Gruzji, Litwy i Słowacji, Słowenii i Włoch.

Na targach zaprezentowano szeroką gamę charakterystycznych dla różnych regionów kulinarnych-produktów: mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, piekarniczych i cukierniczych, napojów.

Odwiedzający targi mogli spróbować wybornych serów, wędlin owoców, warzyw i ich przetworów Zapoznać się ze smakami win z różnych regionów Polski i Europy, piw, cydrów, nie tylko z wielkich zakładów, ale również z lokalnych małych masarni browarów czy  cydrowni. Z okazji obchodów 150-lecia szeroko zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich.

Atrakcją dla zwiedzających były liczne pokazy kulinarne i cukiernicze, przeprowadzane przez znanych szefów kuchni i cukierników.

Podczas targów Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko, obok którego w drugim dniu targów zorganizowała „Piknik Zbożowy” sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, cieszący się wielkim zainteresowaniem zwiedzających. Podczas Pikniku można było spróbować ciepłych dań, takich jak pierogi z różnym nadzieniem, kartacze itp. Zaprezentowano również wiele ciast i szeroką gamę pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego. Uczestnicy konkursów rozpoznawali zboża, kasze i inne produkty zbożowe i wykazywali się wiedzą kulinarną a dzieci kreatywnością i zdolnościami artystycznymi.

DSC 0543  DSC 0551  DSC 0562 
 DSC 0565  DSC 0567  DSC 0569

arimr cd4870e10d

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wprowadzenie względnie szczegółowych opisów przelewów bankowych, przy których przekazywane są środki finansowe w ramach dopłat bezpośrednich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia, że płatności na rzecz beneficjentów realizowane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu ELIXIR/SORBNET, w którym standard komunikatu „Polecenia przelewu”, w tym pole „Tytułem” posiada ograniczoną ilość znaków.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: