Pozostałe

ihar logo

W związku z informacjami o podjęciu przez Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, w związku z budową CPK, procesu badania stanu formalno-prawnego części nieruchomości gruntów Skarbu Państwa, na których położony jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie samorząd rolniczy stanowczo protestuje przeciwko działaniom, które mogą zmierzać do ograniczenia lub uniemożliwienia działalności na rzecz polskiego rolnictwa prowadzonej przez Instytut.

IHAR został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych i w tym zakresie. Instytut gospodaruje na obszarze około 600 hektarów gruntów rolnych wysokiej klasy rolniczej wartości użytkowej, co pozwala na prowadzenie specjalistycznych badań odmian roślin uprawnych, wykorzystywanych następnie przez rolników. Instytut zatrudnia około 400 osób, głównie wysokiej klasy naukowców.

W ramach Instytutu działa Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, a w nim Pracownia Dokumentacji i Długoterminowego Przechowywania Nasion, Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin oraz Ogród Botaniczny. Zachowanie starych odmian roślin uprawnych ma ogromne znaczenie dla przyszłości rolnictwa. Przykładowo, z pradawnych nasion zebranych i przechowanych w Instytucie zostały wyprodukowane nasiona ekologicznych zbóż uprawianych dziś przez rolników ekologicznych w całej Polsce. Prowadzona przez Instytut kolekcja odmian zbóż niezbędna jest do prowadzenia badań naukowych i hodowli nowych odmian, a także do tworzenia odmian odpornych na choroby i szkodniki.

Zdaniem samorządu rolniczego zasługi Instytutu dla rozwoju polskiego rolnictwa są tak ogromne, że rozważanie ograniczenia powierzchni i zakresu jego działania budzi obawy o dalsze losy polskiej hodowli nasiennej i przejęcie polskiego rynku przez zagraniczny kapitał. Jakkolwiek budowa Centralnego Punktu Komunikacyjnego jest przedsię-wzięciem o ogromnym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki, jednak przy planowaniu przyszłości Polski nie można dopuścić do uszczuplenia zasobów naukowych pracujących dla rolnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Przedstawiając powyższe Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 19 kwietnia 2021 r. do Pełnomocnika Rządu ds. CPK Marcina Horały o zaniechanie dalszych prac nad wykorzystaniem gruntów użytkowanych przez IHAR-PIB do celów związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 12 kwietnia 2021 r. >>> w sprawie uproszczenia procedur związanych z budową małych elektrowni wodnych na istniejącej infrastrukturze usytuowanej na potokach górskich, Ministerstwo Infrastruktury w swojej odpowiedzi z dnia 11 maja 2021 r. przekazuje następujące stanowisko ww. sprawie (pismo >>>):

1W dniu 12 maja 2021 r. Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Mirosław Borowski wziął udział w spotkaniu z Prezydium Porozumienia Rolniczego. W spotkaniu udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda oraz Sekretarz Stanu Pan Ryszard Bartosik.

mkiśW dniu 7 maja 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłsozony na VII Posiedzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie finansowania organizacji proekologicznych.

W odpowiedzi na pismo KRIR >>> z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany przepisów w zakresie instalacji fotowoltaicznych poprzez stworzenie możliwości sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez te instalacje w gospodarstwach rolnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 19 kwietnia 2021 r. informuje co następuje:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com