Pozostałe

PHOTO 2022 09 29 16 12 3629 września 2022 r. odbyło się XIII posiedzenie KRIR VI kadencji, w miejscowości Zegrze. Podczas spotkania wręczono Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu uchwałę KRIR w sprawie nadania tytułu Prezesa Honorowego KRIR J.K. Ardanowskiemu. KRIR przyjęła również stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, o następującej treści:

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 4 lipca 2022 r., w sprawie wydłużenia spłaty kredytów klęskowych dla rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedzi z dnia 29 września 2022 r., informuje co następuje:

Flaga UE KSOW3 1 PROW 2014 2020 logo kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucją odpowiedzialną za treść jest Krajowa Rada Izb Rolniczych.

e wniosek

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 sierpnia 2022 r.  w sprawie podjęcia działań mających na celu usprawnienia działania systemu informatycznego ARiMR w zakresie umożliwienia samodzielnego nadawania literowego oznaczenia działek rolnych w aplikacji eWniosekPlus, lub zablokowania jego zmiany, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, iż ARiMR na początku tworzenia aplikacji eWniosekPlus jak i w kolejnych latach jej rozwoju, podejmowała rozmowy z wykonawcą systemu na temat aktualizacji oznaczenia działek rolnych. Niemiej jednak ze względu na złożoność procesu i negatywny wpływ tego rozwiązania na wydajność aplikacji, wykonawca systemu nie podjął się realizacji przedmiotowego wymagania. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że funkcjonalność generowania działek rolnych wykonywana jest automatycznie dokładnie w momencie przejścia użytkownika z zakładki „Mapa" na zakładkę „Wniosek". Tworzona jest wówczas działka rolna na podstawie wyrysowanej geometrii upraw w zakładce „Mapa", a każdorazowa ingerencja w uprawę na działce rolnej powoduje ponowne przegenerowanie wszystkich działek rolnych. Dlatego też stałe oznaczenie działek rolnych mogłoby powodować nieścisłości w utworzonym wniosku i narażałoby rolnika na ewentualne negatywne konsekwencje.

Należy podkreślić, iż różnica oznaczenia działek rolnych stwierdzona podczas kontroli na miejscu we wniosku oraz w planie działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej nie ma negatywnego wpływu na przyznanie płatności. Ponadto warto wskazać, iż przy każdej działce rolnej w polu „Uwagi" rolnik ma możliwość podania dodatkowych informacji w tym m.in. oznaczenia literowego dziatki wskazanego w planie działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej. Dodatkowo w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, że posiadany przez rolnika plan działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej/ekologicznej jest niekompletny lub niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami w zakresie nazewnictwa i oznaczenia działek rolnych, na których realizowane są pakiety lub warianty, rolnik nie ma obowiązku dostarczenia Oświadczenia o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej. Odpowiednie jasne wytyczne w zakresie obsługi spraw, w których stwierdzono ww. różnice, zostały przekazane pracownikom biur powiatowych i obowiązują od kilku lat.

Odnosząc się do wniosku o umożliwienie pobierania z aplikacji eWniosekPlus działek rolnych wraz z ich oznaczeniem, uprzejmie informuję, że aplikacja posiada już funkcjonalność eksportu dla sekcji dotyczących: działek referencyjnych, działek rolnych i elementów EFA do pliku csv. W aplikacji w części „Wniosek", w sekcji „Działki rolne" oraz „sekcji EFA" istnieje funkcjonalność umożliwiająca wyeksportowanie do pliku zewnętrznego GML deklaracji upraw z uwzględnieniem ich geometrii.

Jednocześnie wspomnieć należy, że dla każdego rolnika, który wysłał wniosek w aplikacji eWniosekPlus w roku poprzednim, tworzony jest automatycznie roboczy wniosek na nową kampanię. Wniosek ten jest tworzony na podstawie ostatniego wniosku z roku ubiegłego i widoczny jest w zakładce „Robocze". Podczas przygotowania wniosku roboczego (na bazie wniosku z roku poprzedniego) usuwane są jedynie takie dane jak:

  • załączniki dołączone do wniosku w roku poprzednim,
  • znaki zwierząt,
  • międzyplony deklarowane w ramach EFA,
  • powierzchnie niekoszone.

ARiMR dokłada wszelkich starań, aby podczas projektowania i zamawiania zmian w aplikacji eWniosekPlus na nową perspektywę uwzględniać takie usprawnienia i zmiany zgłaszane przez rolników i doradców.

20220923 134445W dniach 23-25 września 2022 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych we Współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą uczestniczyła w XXIII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW zorganizowanej przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Pomimo wprowadzenia opłat za bilety wstępu wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem rolników.

Stoisko KRIR odwiedzali liczni rolnicy, wśród nich przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej z Prezesem Gustawem Jędrejkiem i Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy prawie ze wszystkich województw, wśród nich wielu obecnych i byłych delegatów samorządu rolniczego. Odwiedzający wystawę chętnie rozmawiali z przedstawicielami samorządu rolniczego i otrzymywali prasę oraz interesujące broszury fachowe, a także poradniki kulinarne promujące polską żywność wydane ze środków funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych.

Na ponad 131 tysiącach metrów kwadratowych swoje stanowiska zaprezentowało w tym roku 641 wystawców. Wystawę w ciągu trzech dni odwiedziło ponad 71 tysięcy osób. Bardzo liczna była reprezentacja wystawców zagranicznych. W tym roku zaprezentowało się aż 99 firm zagranicznych. Jak zawsze duże zainteresowanie budziły pokazy pracy maszyn a zwłaszcza maszyny autonomiczne napędzane akumulatorami lub panelami słonecznymi.

20220923 124626 20220923 124629 20220923 124717 20220924 120640 20220924 121335
20220924 151026 20220925 100846 20220925 115559 20220924 121950 20220924 115401

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com