Pozostałe

Wraz z nadejściem roku 2024 r. weszły lub wkrótce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rolnictwa.

stopZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 stycznia 2024 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizując wniosek przyjęty na II. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w dniu 19 grudnia 2023 r. w sprawie blokady importu cukru oraz innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Polska jest trzecim największym producentem cukru w Unii Europejskiej, po Francji i Niemczech. Roczna produkcja cukru w Polsce wynosi około 2 mln ton, z czego około 3/4 przeznaczone jest na rynek krajowy. Mamy jedne z najlepszych ziem, warunki klimatyczne, wiedzę i sprzęt do uprawy tego gatunku. Burak cukrowy jest też ważnym elementem płodozmianu.

Jak wskazuje Krajowy Związek Producentów Buraka Cukrowego kontyngent importowy dla cukru z Ukrainy wynosił 20 070 t. Po jego zawieszeniu import cukru z Ukrainy w roku gospodarczym 2022/23 przekroczył 400 tys. t, w obecnym sezonie szacunki strony ukraińskiej wskazują na 700 tys. t, natomiast w roku gospodarczym 2024/25 ten wolumen może przekroczyć 1 mln t. Są to ilości, które destabilizują równowagę rynkową.

Mając na uwadze problemy związane z nadmiernym i niekontrolowanym importem zbóż, rzepaku i kukurydzy z Ukrainy, m.in. spadek opłacalności ich produkcji dla polskich rolników i wprowadzanie dopłat do sprzedanych towarów, samorząd rolniczy wnosi o niezwłoczne przeciwdziałanie powtórzeniu się podobnej sytuacji na rynku buraków cukrowych.

Cukier pochodzący z polskich upraw spełnia wszystkie wymagane prawem normy jakościowe m.in. względem pozostałości substancji szkodliwych, stosowania dozwolonych środków produkcji, natomiast cukier z Ukrainny produkowany jest bez zachowania standardów środowiskowych i zdrowotnych obowiązujących w UE. Niekontrolowany napływ cukru zza wschodniej granicy bezpośrednio zagraża konkurencyjności dla polskiego produktu, a w konsekwencji spowoduje spadek, a nawet brak opłacalności jego produkcji.

Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie embarga na cukier sprowadzany z Ukrainy, co pozwoli na częściową ochronę polskiego rynku cukru.

Przedstawiając powyższe Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań na szczeblu krajowym oraz w Komisji Europejskiej mających na celu wprowadzenie embarga na ukraiński cukier.

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o podjęcie prac mających na celu uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne.

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o uregulowanie kwestii dotyczącej wysokości odsetek od czynszów dzierżawnych i odsetek z tytułu zakupu gruntów zarówno dla nowych umów, jak i już wcześniej zawartych.

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o zmianę zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com