Pozostałe

W dniu 22 sierpnia 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zajęcie stanowiska resortu rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przepisów prawnych mających zapobiegać nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych przy dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości rolnych.  

Stosownie do postanowień art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, określającym zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez m.in. przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, należy stwierdzić brak definicji określenia „nadmierna koncentracja nieruchomości rolnych”. Powstaje wątpliwość czy ta regulacja jest na tyle precyzyjna i szczegółowa, by można było uznać, że jej stosowanie ma przyczyniać się do wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy zadać również pytanie o definicję „nadmiernej koncentracji” stosowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ponieważ taki zapis znajduje się również w art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie  przepisami Dyrektor Generalny KOWR na wniosek zbywcy może pozwolić na nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty nie będące rolnikami indywidualnymi.

Mając na uwadze powyższe Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o interpretację przepisów w tym zakresie, aby w sposób jednolity wyjaśniały sytuację.

bobrZarząd KRIR, realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie potrzeby zniesienia okresu ochronnego na bobry na wałach przeciwpowodziowych, podkreślając ważkość sprawy dla mieszkańców obszarów położonych w pobliżu dużych rzek.

pole5Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie dyskusji na forum Unii Europejskiej i zmianę przepisów krajowych w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach uznawanych za EFA.

PHOTO 2018 08 17 08 23 2614 sierpnia 2018 r., w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Julian Sierpiński wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotrem Serafinem.

Podczas spotkania omówiono współpracę KOWR z samorządem rolniczym przy rozdysponowaniu nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  Poruszono również temat holdingu spożywczego i sytuacji na rynkach rolnych oraz działań realizowanych KOWR. Ustalono konieczność spotkania Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Dyrektorami Oddziałów Terenowych KOWR.

praca w ogrodnictwieZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozważenie możliwości uproszczenia przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com