Pozostałe

nawozy mineralne

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 sierpnia 2022 r. do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia dostępności na rynku nawozów mineralnych. Z niepokojem rolnicy obserwują drastyczny brak nawozów w punktach sprzedaży. Problem dotyczy szczególnie nawozów wieloskładnikowych, które zapewniają optymalne dla roślin proporcje składników odżywczych. Zaburzenia na rynku nawozów mogą doprowadzić do gwałtownego spadku plonów.

Ponadto Zarząd KRIR wystąpił o przyspieszenie wypłaty dopłat do nawozów tak aby pieniądze wpłynęły na konta rolników jeszcze przed siewami rzepaku i zbóż ozimych. Wielu rolników licząc na obiecaną przez Rząd RP dopłatę do zakupu nawozów nie rezygnowało z nawożenia. Gospodarze ci zainwestowali duże pieniądze w zakup nawozów licząc na szybki zwrot części środków w postaci dopłaty od państwa, aby móc je zainwestować w przygotowania do kolejnych zasiewów i związanych z tym prac. Dzisiaj jest bowiem szczególnie ważne, aby plony jakie zostaną osiągnięte w tym roku oraz latach następnych nie były mniejsze od tych z lat poprzednich w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata.

W związku z utrzymywaniem się wysokich cen nawozów konieczne jest, zdaniem samorządu rolniczego, przygotowanie kolejnych naborów wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów aby nie obniżać krajowej produkcji zbóż i roślin oleistych ze względu na oszczędne nawożenie. W kolejnych naborach kwota pomocy powinna być zwiększona, a wsparcie powinno przysługiwać do każdego hektara, bez względu na powierzchnię gospodarstwa.

sejmWystąpienie Prezesa KRIR, Wiktora Szmulewicza podczas wysłuchania publicznego na temat wywłaszczeń pod CPK >>>

Flaga UE KSOW3 1 PROW 2014 2020 logo kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ekologo nowe W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi naboru kandydatów do Rady Produkcji Ekologicznej zgłoszenia można przesyłać do 19 sierpnia br. na formularzu dostepnym na stronie MRiRW. Wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nabór kandydatów do Rady wynika z zarządzenia nr 23 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie Rady Produkcji Ekologicznej. Zgodnie z zarządzeniem w skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady – członek Rady wyznaczony przez Ministra spośród jej członków;

2) zastępca przewodniczącego Rady – członek Rady wyznaczony przez Ministra spośród jej członków;

3) przedstawiciel jednostek podległych Ministrowi lub nadzorowanych przez Ministra wyznaczony przez Ministra;

4) zaproszeni przez Ministra do udziału w pracach Rady:

  1. a) przedstawiciel uczelni wyższych,
  2. b) szesnastu przedstawicieli organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „organizacjami branżowymi”,
  3. c) dwóch przedstawicieli upoważnionych jednostek certyfikujących produkcję ekologiczną w Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych jednogłośnie przez wszystkie te jednostki.
  4. Członków Rady powołuje Minister.
  5. Powołanie członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, odbywa się zgodnie z następującą procedurą:

1) Minister ogłasza nabór do składu Rady; DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 1 lipca 2022 r. Poz. 30

2) każda z zainteresowanych udziałem w pracach Rady organizacji branżowych przekazuje Ministrowi dane wyznaczonego przez siebie kandydata na członka Rady w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w pkt 1;

3) Minister przekazuje organizacjom branżowym, które wyznaczyły kandydatów na członków Rady, zbiorczą listę wyznaczonych przez te organizacje kandydatów na członków Rady;

4) spośród kandydatów na członków Rady wymienionych na liście, o której mowa w pkt 3, organizacje branżowe, które wyznaczyły kandydatów na członków Rady, wskazują, w drodze głosowania, w którym każdej z tych organizacji przysługują dwa głosy, po dwóch kandydatów na członków Rady;

5) Minister powołuje na członków Rady kandydatów, którzy w głosowaniu, o którym mowa w pkt 4, otrzymali największą liczbę głosów.

Poniżej link do strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie znajdują się informacje w tej sprawie:

link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nabor-do-rady-produkcji-ekologicznej

pole3

W związku ze zmianą zasad funkcjonowania płatności obszarowych od 2023 roku wynikających z nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 Prezes Krajowej rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o jak najszybsze udostępnienie i upowszechnienie wśród rolników informacji o szczegółowych  zasadach przyznawania ww. płatności.

Obecnie zakończyły się żniwa rzepakowe i zbliżają się ku końcowi zbiory zbóż, stąd rolnicy muszą zaplanować prace polowe i zasiewy na przyszły rok. Sprawa jest niezmiernie istotna ponieważ od podjętych obecnie decyzji będzie zależeć wysokość dopłat, a nawet w ogóle możliwość ich uzyskania. W związku z brakiem konkretnych przepisów i w oparciu o informacje wynikające z zapisów Planu Strategicznego rolnicy mogą podjąć decyzje, które przyniosą straty finansowe.

Biorąc pod uwagę brak dostępu do informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o płodozmianie Prezes KRIR zawnioskował do Wicepremiera H.Kowalczyka o przyznanie w 2023 roku podstawowych płatności obszarowych dla wszystkich rolników. Konieczne jest także bardzo szybkie wydanie krajowych przepisów regulujących nowe zasady płatności i przekazanie wiedzy na ten temat wszystkim rolnikom.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com