Pozostałe

wodadopiciaW związku z wystosowanym przez samorząd rolniczy w dniu 19 kwietnia 2017 r wnioskiem do Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie, w dniu 22 czerwca 2017 r. do Biura KRIR wpłynęło pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższej sprawie.

truskawka mała

24 czerwca 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała Piknik Truskawkowy w Buczku, jako imprezę towarzyszącą podczas III Krajowego Święta Truskawki - Buczek 2017.

Celem Pikniku Truskawkowego sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw było zachęcenie wszystkich potencjalnych konsumentów do spożywania truskawek. Podczas Pikniku można było spróbować świeżych owoców, różnych ciast i wyrobów mlecznych z truskawkami, otrzymać broszury z informacjami o wartości odżywczej truskawek i przepisami autorki na ciekawe dania. Przeprowadzono konkursy dla dzieci pod hasłem „Truskawka idzie na bal” oraz konkursy tematyczne dla dorosłych. Imprezie towarzyszyły wspaniałe występy artystyczne. Wszyscy bawili się świetnie i opuszczali Buczek z przekonaniem, że truskawka to najpyszniejszy polski owoc - królowa balu.

DSC 0735 20170624 134646 Buczek 15   Buczek 17
Buczek 4 Buczek 14 Buczek 3   Buczek 21
Buczek 18 Buczek 10 Buczek 16   Buczek 23
Buczek 25 Buczek 24 Buczek 22   Buczek bal

Truskawki znane jako smaczny owoc sezonowy i popularna konfitura mają cenne właściwości dla zdrowia człowieka. Zawierają dużo witaminy C, więcej niż owoce  cytrusowe oraz witaminy z grupy B w tym B1, B2 oraz witaminę PP. Są także bogatym źródłem mikro i makroelementów – wapnia, fosforu, żelaza, potasu i manganu.  Jedzenie truskawek wpływa korzystnie na wzmocnienie kości i przeciwdziała anemii. Ten smaczny owoc ma także właściwości antynowotworowe oraz bakteriobójcze. Truskawki to owoce cenne w diecie oczyszczającej i odchudzającej, ze względu na dużą zawartość błonnika i związków mineralnych usprawniają perystaltykę jelit, dzięki czemu przeciwdziałają zaparciom oraz wpływają na prawidłowe funkcjonowanie mikroflory zasiedlającej jelito grube. Są polecane także ze względu na zawartość bromeliny- enzymu rozkładającego białko pokarmowe, dzięki czemu uzyskujemy łatwiejsze spalanie tłuszczów i węglowodanów. Truskawki zawierają cukier  - fruktozę, o  niskim indeksie glikemicznym, co jest ważne dla diabetyków. Bromellina i woda zawarta w truskawkach pomaga również w walce z celulitem. Właściwości bakteriobójcze truskawek są wykorzystywane przy produkcji maseczek do twarzy, zwłaszcza do cery trądzikowej. 

paragraf

Odpowiadając na pismo z dnia 15 maja 20 17 r., znak: KRIR/MR/553/2017, w sprawie wniosku Prezydium Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, o zmianę przepisów dotyczących płatności składki zdrowotnej, ponieważ, zdaniem wnioskodawczyń, przepisy w tym zakresie są krzywdzące dla rolników prowadzących działy specjalne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło szczegółowe wyjaśnienie zasad opłacania składek przez rolników.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników oraz sposób ich finansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 201 6 r., poz. 1793 z późn. zm.).

W zależności od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności rolniczej, składki te wymierzone są i opłacane według następujących zasad:

1 W przypadku działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwach rolnych obejmujących wyłącznie grunty rolne:

1) o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne za rolnika i domowników opłaca KRUS ze środków budżetu państwa za każdego ubezpieczonego w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy.

2) o powierzchni 6 i więcej ha przeliczeniowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne za rolnika i domowników opłaca rolnik, za każdego ubezpieczonego w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

 1. W przypadku działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwach rolnych obejmujących zarówno działy specjalne produkcji rolnej, jak i grunty rolne składka na ubezpieczenie zdrowotne za domownika wymierzana jest wyłącznie od powierzchni gospodarstwa rolnego, natomiast za rolnika jedynie od dochodu z działu specjalnego. I tak w gospodarstwach rolnych, w skład których wchodzą działy specjalne i grunty rolne:
  • O powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne za domownika opłaca KRUS ze środków budżetu państwa w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego domownika,
  • o powierzchni 6 i więcej ha przeliczeniowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne za domownika opłaca rolnik w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego domownika,
  • bez względu na   powierzchnię prowadzonego gospodarstwa rolnego składkę na ubezpieczenie zdrowotne za rolnika opłaca rolnik w wysokości 9% kwoty zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej do opodatkowania podatkiem dochodowym, ale nic mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 1. W gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej:
  • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za rolnika opłaca rolnik w wysokości 9% kwoty zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej do opodatkowania podatkiem dochodowym, ale nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za domownika opłaca rolnik w wysokości 9% kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z opłatami z zysku.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne obejmujące zarówno działy specjalne produkcji rolnej, jak i grunty rolne opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne tylko z jednego tytułu. Składkę zdrowotną za siebie i małżonka (którego w świetle przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników uznaje się za rolnika) rolnik obowiązany jest opłacać wyłącznie od dochodu z działu specjalnego, a za domowników wyłącznie od powierzchni gospodarstwa rolnego i to jedynie w przypadku, gdy powierzchnia tego gospodarstwa stanowi 6 i więcej ha przeliczeniowych. Jeśli gospodarstwo rolne jest mniejsze to składka zdrowotna za domownika opłacana jest przez KRUS ze środków budżetu państwa.

Jednocześnie wyjaśniam, że składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jest to składka na ubezpieczenie społeczne rolników, a nie na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacana jest na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 2777 z późn. zm.) przez rolnika za każdą osobę ubezpieczoną w jego gospodarstwie rolnym w jednakowej wysokości bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego czy dochodowość działu specjalnego.

ministerstwo Środowiska

W związku z licznymi szkodami łowieckimi i problemami zgłaszanymi przez samorząd rolniczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Andrzej Konieczny wystąpił 2 czerwca 2017 r. do Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ p. Lecha Blocha i do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Konrada Tomaszewskiego w sprawie kontrolowania działalności kół łowieckich pod kątem prawidłowości szacowania szkód oraz współpracy w zabezpieczaniu upraw przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta łowne.

W piśmie czytamy: W związku z występującą wiosenną intensyfikacją szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, o czym świadczą liczne telefony od poszkodowanych oraz przekazywane do resortu środowiska pisma i wystąpienia rolników, ponownie zwracam się do Panów z prośbą o wzmożoną kontrolę nad prawidłowością prowadzenia szacowania szkód przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Proszę także o minimalizowanie i ograniczanie wszelkich sytuacji konfliktowych z rolnikami oraz uczulanie kół łowieckich i zarządców o konieczności rzetelnego szacowania szkód zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Przypominam także o obowiązku wynikającym z ustawy - Prawo łowieckie - współdziałania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich z właścicielami upraw w zabezpieczaniu ich przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta łowne.

Pismo do pobrania>>>

paliwoRealizując wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR w dniu 20 czerwca 2017 r. zwrócił się do Prezes Rady Ministrów w kwestii wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: