Pozostałe

zuraw

Zarząd KRIR 4 sierpnia 2020 r. wystąpił ponownie do Ministra Środowiska Michała Wosia o wprowadzenie odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki.

Dziękując za odpowiedź na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki chronione, udzieloną przez Szefa Gabinetu Politycznego Ministerstwa Środowiska Pana Michała Gzowskiego, w którym stwierdzono, że zagadnienie związane z negatywnym oddziaływaniem chronionych gatunków ptaków na gospodarkę rolną stanowi ważną i istotną kwestię, która będzie przedmiotem dalszych analiz i ocen Zarząd KRIR pragnie zwrócić uwagę Ministra Środowiska na ten problem.

Do Zarządu KRIR od wielu lat napływają skargi rolników w postaci wniosków i stanowisk przyjmowanych przez Walne Zgromadzenia poszczególnych Wojewódzkich Izb Rolniczych z całego kraju, postulujące uregulowanie prawne pozwalające na wypłatę odszkodowań za szkody powodowane przez dzikie ptactwo. Problem ten narasta ponieważ, w ocenie rolników, zwiększają się populacje dzikich zwierząt. Szkody powodowane są głównie przez dzikie gęsi, żurawie, kormorany, łabędzie i inne.

Przytoczony w piśmie fakt, że szkody powodowane przez ptaki trudno udowodnić, nie wydaje się obecnie być przeszkodą nie do pokonania, ze względu na możliwość sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska również wymaga udowodnienia gatunku i liczebności populacji wyrządzającej szkodę.

woda

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 5 sierpnia 2020 r. do Ministra Klimatu Michała Kurtyki o  wprowadzenie zmian do przepisów ustanawiających Program Priorytetowy „Moja Woda” aby z programu tego mogli korzystać również rolnicy. Obecnie w Programie zawarte jest zastrzeżenie, że „dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej”.

Zdaniem samorządu rolniczego wykluczenie rolników spośród beneficjentów Programu jest nie tylko przykładem rażącej dyskryminacji ale również przyczyni się do marnowania wody opadowej z domów jednorodzinnych rolników, którzy stanowią w większość mieszkańców wsi.

Wysokość dotacji - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie – stanowi gwarancję, że nie będą to duże inwestycje, które mogą mieć wpływ na konkurencyjność gospodarki, a zebrana woda wystarczy jedynie na podlewanie ogródka przydomowego w zagrodzie rolnika.

Zdaniem samorządu rolniczego docelowo należałoby umożliwić dofinansowanie do urządzeń gromadzących i rozprowadzających wodę z dachów zabudowań gospodarskich, która powinna być pozyskiwana i wykorzystywana właśnie do wspomagania nawadniania upraw rolnych.

ankieta

Uprzejmie informujemy, że Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi obecnie nabór na dwusemestralne studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym pt. " Handel elektroniczny na rynkach rolno-żywnościowych".

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacja agrobiznesu, podstaw zarządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcuchach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym wykorzystania elektronicznych platformy giełdowego handlu produktami rolno-spożywczymi.

Studia prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w gmachu IERiGŻ-PIB przy ul Świętokrzyskiej 20 w Warszawie. Przewidywane jest 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia). Dokumenty kandydatów przyjmowane są od 1 lipca do 30 września 2020 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Łączna opłata za studia wynosi 3 400 zł, w tym zaliczka 400 zł. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty za studia w trzech ratach:

pierwsza rata obejmująca zaliczkę, płatna do 30.09.2020 r. w wysokości 400 zł,

druga rata dotycząca pierwszego semestru nauki, płatna do 31.10.2020 r. w wysokości 1500 zł,

trzecia rata dotycząca drugiego semestru nauki, płatna do 28.02.2021 r. w wysokości 1500 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu>>>

PLAKAT A3 polskiebazarek 1Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą Cudze chwalicie, swoje poznajcie, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Zachęcamy rolników do zamieszczania ogłoszeń i sprzedaży produktów przez tę nową platformę handlową.

Zachęcamy konsumentów do kupowania bezpośrednio od rolnika.

IMG 6491W dniu 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie z Ministrem Środowiska Michałem Wosiem, Łowczym Krajowym Pawłem Lisiakiem oraz przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych: Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem, Wiceprezesem KRIR Mirosławem Borowskim oraz Prezesem Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorzem Leszczyńskim. Podczas posiedzenia omówiono współpracę na linii rolnik-leśnik-myśliwy oraz problemy związane z szacowaniem szkód łowieckich. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz powiedział, że system szacowania szkód łowieckich jest wadliwy szczególnie, jeśli chodzi o udział przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego oraz trybu odwoławczego do nadleśnictwa. Prezes KRIR poruszył również kwestię możliwości ochrony upraw rolniczych przed ptakami chronionymi i uprawnień rolników do ich płoszenia.

Minister Środowiska Michał Woś w sprawie płoszenia ptaków z upraw rolniczych powiedział, że wystąpi do Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska o uproszczenie procedur wydawania pozwoleń na płoszenie zwierząt dla rolników. Zapowiedział również usprawnienie procesu szacowania liczebności zwierzyny łownej w Polsce, co pozwoli urealnić limity odstrzałów. Poruszył sprawę wydzierżawiania nieruchomości rolnych w parkach narodowych – w tej kwestii przygotowywane są rozwiązania prawne, które umożliwią dzierżawę ww. gruntów przez okolicznych rolników.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com