Pozostałe

TUZ logoOtrzymaliśmy informcję, że TUZ Ubezpieczenia rozpoczął sprzedaż jesiennego pakietu ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą z budżetu państwa. TUZ Ubezpieczenia oferuje rolnikom kompleksową ochronę obejmującą wiele ryzyk.

W dniu 16 października 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie stanowiska resortu rolnictwa w sprawie systemów znakowania żywności FOP (Front-of-Pack) w Europie.

Fundamentalna zasada zdrowej lub niezdrowej diety, a nie złego lub dobrego jedzenia, powszechnie uznawana przez naukę o żywieniu, wyjaśnia, dlaczego podejmowanie walki z otyłością i chorobami niezakaźnymi poprzez prowadzenie wojny z pojedynczymi produktami żywnościowymi lub pojedynczymi składnikami odżywczymi jest niewłaściwa i przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. Jedynym skutecznym podejściem do ograniczenia częstości występowania tych zaburzeń jest edukacja w zakresie zdrowej, zróżnicowanej i zbilansowanej diety codziennej, połączonej z odpowiednim poziomem aktywności fizycznej.

System znakowania żywności zwany „Nutriscore”, stosowany w niektórych krajach członkowskich UE wydaje się, że zmierza w przeciwnym kierunku, ponieważ:

  • całkowicie pomija zasadę, że w żywieniu liczy się nie pojedynczy pokarm lub składnik odżywczy, ale ich połączenie w codziennej diecie;
  • oznacza poszczególne produkty żywnościowe mylącymi ocenami, niezależnie od ilości i częstotliwości ich spożywania;
  • opiera się na 100 g każdego produktu, a nie na pojedynczej porcji faktycznie spożytej (nikt nie zjada 100 g parmezanu lub oliwy w jednej porcji!);
  • zwalnia konsumentów z odpowiedzialności, sugerując zakup, a nie pobudzając ich do lepszego zrozumienia zasad prawidłowego odżywiania;
  • zapomina, że wykluczenie poszczególnej żywności wiąże się z utratą przydatnych składników odżywczych (jak wapń w serze żółtym i polifenole w oleju).

pomocnik rolnika

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, z 9.09.2020 r., wystąpił 13 października 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady podzielności składki zdrowotnej dla pracownika sezonowego proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia zgłoszenia do tego ubezpieczenia, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach. Od 1 kwietnia 2020 r. miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 161 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika jest miesięczna i niepodzielna, bez względu na liczbę dni podlegania temu ubezpieczeniu w danym miesiącu i u danego rolnika. Takie rozwiązanie legislacyjne, zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, nie odpowiada celowi zawierania przez rolników umów o pomocy przy zbiorach. Umowy te są uzależnione od czasu trwania zbiorów, które zazwyczaj nie trwają dłużej niż 2-3 tygodnie. Ponadto, rolnicy zatrudniają pomocników także w celu doraźnej pomocy (np. przy żniwach, chmielniku) i nierzadko trwają one kilka dni. Zasada niepodzielności składki zdrowotnej powoduje, że zawieranie przez rolników umów o pomoc przy zbiorach stanowi znaczne obciążenie finansowe.

W związku z powyższym, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje, by składka na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika była naliczana za dni, w których pomocnik rolnika podlegał temu ubezpieczeniu. W sytuacji, gdy okres podlegania ubezpieczeniu byłby krótszy niż pełny miesiąc, wysokość składki za dany miesiąc powinna być obliczana wyłącznie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej wygaśnięcia, na czas trwania tej umowy. Identyczne rozwiązanie obowiązuje w przypadku płatności składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz macierzyńskie za pomocnika rolnika. Zdaniem samorządu rolniczego, nie ma podstaw, aby sposób obliczania poszczególnych składek był różny.

krusZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, z 9.09.2020 r., wystąpił 13 października 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie wiążącej decyzji w sprawie dokończenia tworzenia w Supraślu sanatorium dla rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W 2016 r. KRUS, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakupił od samorządu powiatu białostockiego budynek dawnej szkoły rolniczej z przeznaczeniem na ośrodek rehabilitacyjny dla rolników. Miał to być jedyny w Polsce północno-wschodniej zakład rehabilitacji leczniczej dla rolników i członków ich rodzin. Planowano, aby ośrodek był w stanie przyjąć jednorazowo nawet 300 rolników. Szczególnie ważne dla rolników z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Supraśl ma status uzdrowiska. Położenie w otulinie Puszczy Knyszyńskiej stwarza mikroklimat, który sprzyja leczeniu chorób układu oddechowego. Znajdują się też tutaj bogate złoża borowiny, która jest wykorzystywana w zabiegach rehabilitacyjnych.

Według założeń pierwsze turnusy rehabilitacyjne w Supraślu miały ruszyć w 2019 roku. Do tej pory jednak, nie tylko nie powstał ośrodek, a wręcz pojawiły się obawy, że w ogóle nie powstanie. Z informacji uzyskanych przez członków KRIR wynika, że obecnie rozważana jest przez KRUS zmiana decyzji w sprawie przeznaczenia zakupionego obiektu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych całkowicie popiera planowaną inwestycję. Jesteśmy przekonani, że ulokowanie takiego ośrodka w Polsce północno-wschodniej ułatwi dostęp do świadczeń leczniczych dla około 140 tysięcy rolników. Obecnie KRUS posiada zaledwie 6 tego typu ośrodków w całym kraju, jednak wszystkie znacznie oddalone od tego regionu. Powstanie nowego ośrodka będzie służyło rolnikom z całej Polski, dając szansę na skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne.

KRIR oczekuje podjęcia decyzji i dokonania inwestycji, która zapewni szybkie uruchomienie sanatorium dla rolników w Supraślu.

Stanowisko Izb Rolniczych Województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego

W dniu 14 października 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie doprecyzowania i interpretacji zagadnień związanych z rolniczym handlem detalicznym (RHD).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com