Pozostałe

rolnictwo22 lipca 2020 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy  finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

UE 22Kryzys związany z COVID-19 stawia przed Europą wyzwanie o niespotykanej dotąd skali. Na wniosek szefów państw lub rządów Komisja przedstawiła pod koniec maja bardzo szeroko zakrojony pakiet łączący przyszłe wieloletnie ramy finansowe (WRF) z konkretnymi działaniami na rzecz odbudowy w ramach instrumentu Next Generation EU (NGEU).

pieniadzeW odpowiedzi na pismo KRIR dotyczące możliwości włączenia rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa do katalogu osób uprawnionych do pobierania dodatku solidarnościowego resort rolnictwa poinformował, że o świadczenie to mogą wnioskować osoby, z którymi po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa o pracę na czas określony po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.

pieniądze1W związku z wnioskiem KRIR o zbadanie przyczyn dlaczego tak mało wniosków  o restrukturyzację zadłużeń jest rozpatrywanych pozytywnie – resort rolnictwa 21 lipca 2020 r. poinformował nas, że do głównych przyczyn odrzucenia wniosków o przejęcie długu w zamian za przeniesienie własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa i pozostawienia ich bez rozpatrzenia należy zaliczyć:

logo bank pocztowyBank Pocztowy podpisał umowę z polską rodzinną firmą z sektora rolniczego Lechpol z Szubina, na mocy której jej klienci będą mogli łatwiej korzystać z preferencyjnych linii kredytowych Banku. Rolnicy z 41 powiatów północno-zachodniej Polski będą mogli przeznaczyć uzyskane środki finansowe na zakup nawozów i środków do produkcji rolnej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com