Sprawozdania z prac

W dniach 01 – 03 lutego 2019 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych wzięła udział w III edycji Centralnych Targów Rolniczych - Agro Premiery & Show organizowanych przez Centrum Targowo-Wystawiennicze Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Podczas ceremonii otwarcia obecni byli przedstawiciele izb rolniczych wraz z Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktorem Szmulewiczem. Podczas ceremonii inauguracji III edycji CTR nastąpiło wręczenie statuetek „Złotego Żurawia”, które nagrodzonym firmom wręczył wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszardem Zarudzkim, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz. Tematem wiodącym tegorocznej edycji targów było „Gospodarstwo na miarę przyszłości – nowoczesne technologie”. Była to również jedna ze stref tematycznych, w której Zwiedzający mogli poznać najnowocześniejsze rozwiązania dla rolnictwa w dwóch modelowo zaaranżowanych mini gospodarstwach – o profilu produkcji roślinnej oraz o profilu produkcji zwierzęcej. W ramach ekspozycji targowej Organizator stworzył również: Salon Techniki Rolniczej, Salon Środków do Produkcji Rolnej, Strefę Dobrej Żywności oraz Salon Usług Specjalistycznych. Podczas targów Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko wraz z Mazowiecką Izbą Rolniczą, które było chętnie odwiedzane przez Zwiedzających, zarówno rolników jak i rodziny z dziećmi.

W dniu 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego, z udziałem Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa KRIR, Pani oraz Pana Jerzego Buckiego delegata Dolnośląskiej Izby Rolniczej, z przedstawicielami myśliwych na czele z Panem Piotrem Jenochem – Łowczym Krajowym. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw, w tym dotyczących szkód łowieckich wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, bobry oraz wilki. Jak poinformował PZŁ szkody wyrządzane przez bobry powinny być zgłaszane przez rolników do gmin. Dzięki takim zgłoszeniom, będzie możliwość dokonania odstrzału redukcyjnego bobrów. Poruszono także kwestie niewypłacania rolnikom przez Koła Łowieckie wyszacowanych, a nawet zasądzonych wyrokami sądowymi, odszkodowań z tytułu szkód łowieckich. W celu ustalenia faktycznego stanu w przedmiotowej sprawie zdecydowano o skierowaniu zapytań do wojewódzkich izb rolniczych w celu otrzymania informacji o niewypłaconych odszkodowaniach w poszczególnych województwach. O podobne dane wystąpi również PZŁ do Zarządów Okręgowych. Obydwie strony zgodnie ustaliły chęć współpracy w zakresie wypracowania stanowisk oraz opracowania instrukcji dla rolników ws. zgłaszania i szacowania szkód łowieckich, jak również podjęcia rozmów w kwestii redukcji populacji wilków oraz bobrów.

Wydarzeniem otwierającym ten okres sprawozdawczym był organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych IV Kongres Polskiego Rolnictwa pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nawiązywał do koncepcji z 2006 r. – powołania Polskiej Rady Rolnej. Miał on na celu zainicjowanie rozmów na temat miejsca rolników w relacji z władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz ich silnej reprezentacji. Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni rolnicy – członkowie samorządu rolniczego z całej Polski, przedstawiciele związków i organizacji rolniczych oraz przedstawiciele Rządu i Parlamentu. W pierwszym panelu dotyczącym wizji rozwoju rolnictwa według organizacji rolniczych udział wzięli przedstawiciele polskich organizacji i związków rolniczych, członków Copa, którzy zastanawiali się w jaki sposób zbudować wspólną reprezentację polskich rolników? Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Przewodnicząca NSZZ RI Solidarność Teresa Hałas, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora, Przewodniczący ZZR Samoobrona Lech Kuropatwiński oraz Przewodniczący ZZR Ojczyzna Lucjan Cichosz dyskutowali jak ukształtować strukturę instytucjonalnego otoczenia wsparcia rozwoju wsi i rolnictwa na miarę nowych wyzwań i długookresowego podtrzymania konkurencyjności polskiego rolnictwa, na jakich priorytetach powinien skupiać się Plan Strategiczny WPR na lata 2021-2027, na jakich priorytetowych specjalizacjach polskiego rolnictwa powinno się postawić oraz w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany struktury obszarowej gospodarstw. Drugi panel poświęcony był wizji rozwoju rolnictwa według przedstawicieli nauki. Dr Karol Krajewski, Doradca w Gabinecie Politycznym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Socjolog Wsi, Doradca Prezydenta RP, dr hab. Mariusz Matyka, Kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, prof. dr hab. Walenty Poczta, Ekspert w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, dr Mirosław Drygas, główny specjalista do spraw badań ewaluacyjnych w Zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa-PAN oraz prof. dr hab. Marian Podstawka, Kierownik Zakładu Finansów Publicznych i Prawa Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dyskutowali o wizji rozwoju rolnictwa według przedstawicieli nauki w aspekcie społecznym, środowiskowym, ekonomicznym, rozwoju obszarów wiejskich i finansowania gospodarstw rolnych. Ostatni panel poświęcony był wizji rozwoju rolnictwa według instytucji i udział w nim wzięli: Piotr Serafin, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Marek Olszewski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP oraz dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Po panelach dyskusyjnych głos zabrali rolnicy – uczestnicy Kongresu, którzy mieli możliwość zadawania pytań panelistom i przedstawienia aktualnych problemów polskiego rolnictwa.  Nie zabrakło miejsca na wymianę poglądów oraz dyskusję o kierunkach dalszego rozwoju polskiego rolnictwa. Sponsorami Kongresu byli: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Wydarzeniem tego okresu sprawozdawczego była Narodowa Wystawa Rolnicza, która odbywała się w dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przedsięwzięcie to wpisane było w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia polskiego rolnictwa zestawione w zestawieniu z historią, tradycją i dziedzictwem kulturowym naszej wsi. Podczas Wystawy, którą odwiedziło prawie 36 tys. osób, swoje stoisko zaprezentowała także Krajowa Rada Izb Rolniczych. W uroczystości otwarcia Wystawy wziął udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który podkreślił rolę mieszkańców wsi w życiu naszego narodu. Swoje osiągnięcia zaprezentowało ponad 200 wystawców - producentów i przetwórców rolnych, kół gospodyń wiejskich, szkół rolniczych, urzędów marszałkowskich, organizacji branżowych i gospodarstw agroturystycznych, muzeów, instytutów badawcze oraz uniwersytetów przyrodniczych. Aktualną ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły rolnicze prowadzone i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

8 października w Parzniewie odbyło się XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Prezesa KRUS Aleksandra Hadzik, Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kamila Grabowska oraz Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Adam Struziak. Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące pomocy rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy. Po Posiedzeniu KRIR odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza i Przewodniczącego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory, podczas której zapowiedziano powołanie Polskiej Rady Rolnej, czyli silnej reprezentacji rolników, która skupiałaby wszystkie związki i organizacje rolnicze.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com