Sprawozdania z prac

10 maja 2022 r. w Spale, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z Prezesem Wiktorem Szmulewiczem na czele zorganizował Kongres Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych”. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Patronat medialny objęła Telewizji Polskiej TVP oraz Top Agrar Polska. W kongresie wzięli udział przedstawiciele Izb Rolniczych z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych na czele, politycy: Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski - Komisarz UE ds. rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski - Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Robert Telus - Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski -Poseł na Sejm RP, szefowie agencji rządowych: Maria Fajger - Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marek Surmacz - Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jacek Malicki - Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, także eksperci: dr hab. Walenty Poczta z UP w Poznaniu, dr Mirosław Drygas z IRWIR-PAN, dr hab. Mariusz Matyka z IUNG, Małgorzata Bojańczyk - Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” – „Rolnictwo zrównoważone”, Marek Tyrajski oraz Paweł Nowomiejski - Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego – „Regeneracja gleb poprzez wapnowanie szansą dla polskiego rolnictwa”,

W tym miesiącu sprawozdawczym praca Zarządu KRIR skupiona była wokół działań dotyczących uzyskania zgody Komisji Europejskiej do stosowania dopłat do nawozów, w związku z lawinowym wzrostem cen nawozów.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Gośćmi posiedzenia byli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu w MRiRW – Krzysztof Ciecióra, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW – Joanna Czapla oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej – Ireneusz Leśnikowski. W spotkaniu udział wziął także Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat rolnictwa węglowego, wydłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, kształtu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej oraz pandemii SARS-Cov-2 w omawianym okresie sprawozdawczym, w dniach 18-20 marca 2022 r. w Kielcach odbyły się XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, które wróciły do swojej tradycyjnej daty. W Targach ze stoiskiem uczestniczyła także Krajowa Rada Izb Rolniczych razem ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród 27. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz 21. Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO wręczono Puchar Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Otrzymało go Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za 30 lat współpracy oraz pracę na rzecz rolników. Z rąk Prezesa Puchar odebrała Pani Wioletta Dygas, Dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Kielcach. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak wzięli także udział w Krajowym Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanym przez Związek Młodzieży Wiejskich podczas targów w Kielcach oraz wręczyli ufundowane przez samorząd rolniczy nagrody dla opiekunów finalistów.

23 lutego 2022 r. w Warszawie odbyło się XI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wzięli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Halina Szymańska, Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW – Ewa Stachura-Kruszewska, Dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW' – Katarzyna Niegowska, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR – Jacek Malicki oraz Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –  Marek Surmacz.

21 stycznia 2022 r. w Senacie odbyła się konferencja „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”, w której uczestniczyli Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych, Komisarz Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski, Wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Eurodeputowany Jarosław Kalinowski i wielu senatorów i posłów. Otwierając spotkanie, Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podkreślił niezwykłą wagę debaty, zorganizowanej przez Senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomniał, że dzięki polskim rolnikom „w najgorszym lockdownie, w najgorszej pandemii” nasz kraj ani przez moment nie był zagrożony żywnościowo. W swojej wypowiedzi Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę na poważne wyzwanie, przed którym stoi polskie rolnictwo - największe od czasów wejścia Polski do UE. Zmienia się cała WPR, przechodzimy do tzw. zielonego ładu, który za główny cel ma ochronę klimatu i środowiska. Prezes KRIR zwrócił uwagę, że do czerwca br. trwają jeszcze konsultacje – m.in. w zakresie ekoschematów itd. Prezes Szmulewicz zadał także pytanie, czy ktokolwiek analizował koszty wprowadzenia tych zmian dla rolników, czy dla konsumentów. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że jako rolnik popiera zielony ład, ochronę klimatu i środowiska, ale musi to być wyważone. Jednak w związku z tym, że są takie opóźnienia w uzgodnieniach strategii czy kształtu zielonego ładu, zaapelował o odłożenie jeszcze o rok wprowadzenia tych przepisów.  W dyskusji Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski zwrócił uwagę na problem producentów trzody chlewnej w związku z ASF oraz zaapelował o interwencję w tej sprawie na poziomie europejskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com