Sprawozdania z prac

W dniu 2 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Głównymi tematami spotkania były propozycje działań dla kobiet lub zrzeszeń kobiet przewidziane w projekcie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 oraz sprawy związane z KRUS, w tym potrzeba uruchomienia turnusów sanatoryjnych dla rolników, którzy przebyli Covid-19, wątpliwości dotyczące wysokości świadczeń związanych z chorobą Covid-19, trudności rolników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na niewielką skalę, skróconych turnusów dla rolników, tzw. wytchnieniowych oraz wysokości emerytur i zasad ich wypłacania. 

W związku z zakończonymi konsultacjami publicznymi projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał w dniu 15 lutego 2021 r. uwagi do ww. dokumentu. Projekt budzi wielkie nadzieje, jak również stwarza wiele obaw związanych z przyszłością wielu gospodarstw rolnych.  Wszelkie propozycje zawarte w projekcie wiążą się ze zwiększonymi kosztami, a projekt Wspólnej Polityki Rolnej nie przewiduje zwiększenia środków. Projektowane działania mogą spowodować, że zabraknie wsparcia dla gospodarstw towarowych, produkujących swoje nadwyżki na eksport oraz zapewniające Polsce bezpieczeństwo żywnościowe. Wdrożenie projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w obecnym kształcie, może spowodować zachwianie bezpieczeństwem żywnościowym oraz odwróceniem sytuacji eksportowej żywności.

Miesiąc styczeń został naznaczony dla samorządu rolniczego żałobą z powodu śmierci wieloletniego Członka Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej – ŚP Leszka Grali, który zmarł 6 stycznia 2021 r. Jego zaangażowanie w sprawy samorządu rolniczego, wiedza i doświadczenie stanowiły nieocenioną wartość dla nas wszystkich. Będzie nam brakowało jego zdania, zaangażowania i czynu, ale przede wszystkim działania jako Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Cześć jego pamięci.

Na początku tego okresu tj. 9 grudnia 2020 r. odbyło się VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Grzegorz Puda. Z planowanych działań na najbliższy czas Minister zwrócił uwagę na potrzebę upodmiotowienia gospodarstw, dzięki czemu rozwiązanych zostanie bardzo wiele problemów, np. w sferze dotyczącej dziedziczenia czy płatności. Środki będą kierowane nie do rolnika, ale do gospodarstwa – stwierdził minister i dodał, że następnym krokiem będzie wprowadzenie nowej ustawy spółdzielczej, która umożliwi tym mniejszym podmiotom stworzenie silnej grupy. W kwestii nowego projektu ustawy o ochronie zwierząt Minister poinformował, że rozważana jest możliwość wprowadzenia projektu jako projektu rządowego, aby mógł być on poddany szerokimi konsultacjom społecznym. Krajowa Rada Izb Rolniczych podtrzymuje swój sprzeciw wobec wprowadzania jakichkolwiek zmian ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt dotyczących zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Jak już wcześniej wskazywał samorząd rolniczy rozwiązania te negatywnie wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej rolników i ich rodzin. Zdaniem Krajowej Rady wpłynie to także na cały sektor rolno – przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego. Przepisy te wpłyną również na sektor usług utylizacyjnych, zwiększając w tym zakresie rolę przedsiębiorców zagranicznych, przede wszystkim niemieckich. Likwidacja hodowli zwierząt futerkowych bowiem spowoduje, że odpady z hodowli drobiu (którymi są karmione zwierzęta futerkowe), będą musiały podlegać utylizacji, a w sektorze tym widoczna jest duża ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych.  

W związku z zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy dotyczącymi wznowienia prac nad nowym projektem ustawy o ochronie zwierząt, w dniu 6 listopada 2020 r. oraz w dniu 12 listopada 2020 r. Zarząd KRIR wystosował do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego apel o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Polska jak i wiele krajów jest w szczególnie trudnym etapie pandemii wirusa, konsultacje społeczne projektów aktów prawnych są utrudnione. Dodatkowo procedowane ostatnio projekty ustaw budzą ogromne napięcia w społeczeństwie, skutkujące protestami na ulicach. W tych ciężkich czasach kryzysu gospodarczego działania Rządu powinny być skierowane oprócz pierwszoplanowej walki z pandemią, na wspieranie rozwoju gospodarki a także jednoczenie społeczeństwa, a nie pogłębiać podziały. Dlatego też Zarząd KRIR zwrócił się do Pana Premiera o wstrzymanie prac nad zmianami przepisów takich jak np. ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, które mogłyby spowodować zmniejszenie produkcji rolnej i dochodów rolników i branży rolno-spożywczej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com