Sprawozdania z prac

W dniu 20 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy KOWR w którym uczestniczył z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych - Prezes KRIR W. Szmulewicz oraz Ryszard Borys - Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Na posiedzeniu Rady omawiano projekt Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie utworzenia Rady Społecznej, który został przyjęty i podpisany przez Dyrektora. Na posiedzeniu ukonstytuowało się Prezydium Rady, którego Przewodniczącym został Wiktor Szmulewicz – Prezes KRIR. Omawiano również temat rozdysponowywania gruntów z Zasobu tzw. wyłączeń 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy, realizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa oraz powstawanie ośrodków produkcji rolnej.

1 grudnia 2022 r. w Parzniewie odbyło się XIV Posiedzenie KRIR, podczas którego przyjęto stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie. Gośćmi posiedzenia byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł PE, Marek Surmacz – Zastępca Prezesa KRUS oraz Tomasz Kuśnierek – p.o.  Zastępcy Prezesa ARiMR.

Członkowie KRIR zwrócili uwagę, że obecna sytuacja na rynku nawozów nie zmienia się na lepsze, ceny nawozów są bardzo wysokie, co skutkuje obniżeniem opłacalności produkcji, a rolnicy mają problem z ich zakupem. KRIR zawnioskowała o dalszą pracę nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie m.in. możliwości łączenia lat pracy w ZUS i KRUS do nabywania praw emerytalnych oraz proporcjonalnego naliczania emerytur do liczby kwartałów ubezpieczenia w KRUS. W sprawie cen energii elektrycznej dla rolników, zawnioskowano, że powinny one pozostać na poziomie zamrożonej, zeszłorocznej ceny 70% zużycia zeszłorocznego, a nie dla każdego gospodarstwa 3000 KW. W związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 poz. 2315), KRIR zwróciła uwagę, że dokument ten nie był konsultowany z samorządem rolniczym i wprowadzono w nim wiele nieprzemyślanych i w konsekwencji niekorzystnych przepisów dla rolników. Dlatego też zawnioskowano o przesyłanie do uzgodnień projektów aktów prawnych  do Krajowej Rady Izb Rolniczych zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych, co w przyszłości zapobiegnie wejściu w życie niekorzystnych dla rolników przepisów. W związku z pojawiającymi się informacjami, że w programie pomocy na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych (w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) ma być wprowadzone kryterium dochodów, Krajowa Rada wyraziła sprzeciw wobec takim planom. Ponadto, Krajowa Rada zawnioskowała o jak najszybsze przekazanie do konsultacji społecznych projektów rozporządzeń do Krajowego Planu Strategicznego, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, aby rolnicy mogli otrzymać płatności.

W dniu 9 listopada 2022 r., w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W ramach posiedzenia Rady dyskutowano na następujące tematy: polityka w ramach działań dla rodzin wiejskich, potencjał energii odnawialnej na terenach wiejskich, dostęp do edukacji, "Mama +" dodatek czy emerytura, Ekoschematy - obowiązek od 2023 r., propozycje zmian do Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników.

5 października 2022 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z ramienia KRIR udział w spotkaniu wzięli Prezes KRIR W. Szmulewicz oraz Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej R. Borys. Przedstawiciele KRIR zgłosili potrzebę zmiany zasady naliczania przez KOWR czynszu dzierżawnego za grunty należące do Zasobu WRSP w oparciu o średnią cenę pszenicy z 11 kwartałów, na wzór podatku rolnego. Ponadto zgłosili, że nadal istnieją problemy w rozdysponowaniu gruntów o niewielkiej powierzchni, które powinny jak najszybciej zagospodarowane.

4 września 2022 r. przedstawiciele samorządu rolniczego wzięli udział w uroczystości Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników i Święcie Dziękczynienia za Plony, czyli Jasnogórskich Dożynkach. W tym roku ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony na Jasnej Górze odbywało się pod hasłem „Do Maryi Królowej Pokoju”. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił bp Jan Piotrowski z Kielc, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. Prezes KRIR W. Szmulewicz, w swoim przemówieniu podczas Jasnogórskich Dożynek, podziękował za trud pracy wszystkim rolnikom oraz złożył życzenia, aby najbliższy rok przyniósł dobre plony oraz życzył wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Ogólnopolskim dożynkom na Jasnej Górze towarzyszyła Krajowa Wystawa Rolnicza organizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, na której swoje stoisko miała także Krajowa Rada Izb Rolniczych. W przeddzień dożynek, odbyło się spotkanie przedstawicieli izb rolniczych, w trakcie, którego dyskutowano na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w tym ekoschematów, które zostały zaakceptowane przez Komisje Europejską. Gośćmi spotkania był Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com