Sprawozdania z prac

KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej, które odbyło się 4 kwietnia 2016 r.

KRIRJednym z ważniejszych wydarzeń w omawianym okresie sprawozdawczym były XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, które odbyły się w dniach 18-20 marca 2016 r. na terenie Targów Kielce. Swoje stoisko na targach miała Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą.

krirZarówno w Polsce jak i w Europie trwają aktualnie dyskusje jakie doradztwo powinno obecnie najlepiej służyć rolnikom. Wydarzeniem w omawianym okresie sprawozdawczym była konferencja zorganizowana przez Senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 lutego 2016 r. pt. „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?”. W konferencji udział wzięli licznie członkowie samorządu rolniczego, w tym: Prezesi i Członkowie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Członkowie Zarządu KRIR: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zabierając głos w dyskusji stwierdził, że dotychczas głównym zadaniem doradztwa rolniczego było zapewnienie wykorzystania środków unijnych przeznaczonych dla sektora rolnego, czyli pomoc w wypełnianiu wniosków, izby rolnicze prowadziły również dodatkowo pomoc prawną.

krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było III Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji w dniu 11 stycznia 2016 r. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się m.in.: przyjęcie uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych: w sprawie utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej oraz utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego. Posiedzenie KRIR było także okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, tj. Podsekretarzem Stanu w MRiRW - Ryszardem Zarudzkim, Zastępcą Prezesa ARiMR - Jarosławem Sierszchulskim, Zastępcą Prezesa ARR - Lucjanem Zwolakiem, Dyrektorem Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR - Renatą Mantur, Dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej KRUS - Marią Lewandowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska - Anną Żornaczuk-Lubą. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim PROW 2014-2020 i harmonogramu poszczególnych działań oraz wypłaty dopłat bezpośrednich. Podjęto również temat nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie”.

KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się przyjęcie stanowiska Krajowej Rady Izb Rolniczych, kierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego problemów w rolnictwie, które wymagają najpilniejszego rozwiązania, a także przyjęcie budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych na 2016 r. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com