Sprawozdania z prac

7 czerwca 2019 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przemianie polskiej wsi i rozwoju sektora rolnego w Polsce” zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wydarzeniu obok przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych polskich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz rolniczych agencji płatniczych UE – z Austrii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Uczestnicy konferencji podkreślali silny związek między możliwością korzystania z unijnych funduszy a dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej wsi. Łącznie ARiMR wypłaciła ponad 305 mld zł, z czego ponad 176 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych, które co roku trafiają do ponad 1,3 mln rolników.

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej, poświęcone tematyce tzw. "ustawy odorowej". W posiedzeniu wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele z wojewódzkich izb rolniczych wraz z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w swojej wypowiedzi podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej, podkreślił, że projekt ustawy należy odrzucić, a jednocześnie istnieje potrzeba powołania zespołu zajmującego się ochroną produkcji rolnej na obszarach wiejskich.

6 kwietnia w siedzibie Telewizji Polskiej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Wójt Roku 2018. W uroczystości udział wziął Laureat Konkursu Wójt Roku 2007, Wójt Gminy Przyrów  Robert Nowak - Członek Zarządu KRIR, który w imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych wręczył laureatowi pamiątkowy upominek i list gratulacyjny. Najlepszym wójtem w całej Polsce został Ryszard Jędruch z gminy Tryńcza, woj. podkarpackie. Zdecydowali o tym  telewidzowie głosując w systemie SMS. Po raz 18. organizatorem konkursu była Redakcja Audycji Rolnych TVP 1. Kandydatury wójtów mogli zgłaszać mieszkańcy gmin, instytucje i organizacje. Spośród nich kapituła konkursu, w której skład wchodziła Krajowa Rada Izb Rolniczych, wyłoniła 10 najlepszych wójtów.

W dniu 8 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pn. "Gospodarowanie nawozami a ochrona wód". Celem konferencji było przedstawienie obowiązków i zaleceń wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" oraz zebrania zaleceń dobrej praktyki rolniczej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu rolniczego, organizacji i stowarzyszeń rolniczych, doradztwa rolniczego, resortu gospodarki wodnej, resortu środowiska, narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, instytucji naukowych oraz instytucji kontrolujących. Ze strony Krajowej Rady Izb Rolniczych w konferencji udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podczas dyskusji, Prezes KRIR W. Szmulewicz w swojej wypowiedzi podkreślił, że nałożono na producentów rolnych wiele obowiązków, co może powodować rezygnację przez nich z produkcji zwierzecej, szczególnie tych mniejszych. Jako przykład dał małe ubojnie i przetwórnie, wobec których kilka lat temu, zastosowano surowe wymogi i musiały one zaprzestać działalności. Za niespełnianie wymogów tzw. programu azotanowego, rolnikom grożą kary finansowe i redukcja dopłat bezpośrednich. Duże fermy spełniają wszystkie stawiane wymogi, ale to małe, rodzinne gospodarstwa prowadzą rozproszoną produkcję zwierzęcą, mają prawidłowy płodozmian i nawożenie gleby. Ich produkcja zwierzęca jest przystosowana do powierzchni. Gospodarowanie nawozami w mniejszych gospodarstwach jest o wiele efektywniejsze, dlatego są o wiele bardziej przyjazne środowisku.

W dniach 01 – 03 lutego 2019 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych wzięła udział w III edycji Centralnych Targów Rolniczych - Agro Premiery & Show organizowanych przez Centrum Targowo-Wystawiennicze Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Podczas ceremonii otwarcia obecni byli przedstawiciele izb rolniczych wraz z Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktorem Szmulewiczem. Podczas ceremonii inauguracji III edycji CTR nastąpiło wręczenie statuetek „Złotego Żurawia”, które nagrodzonym firmom wręczył wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszardem Zarudzkim, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz. Tematem wiodącym tegorocznej edycji targów było „Gospodarstwo na miarę przyszłości – nowoczesne technologie”. Była to również jedna ze stref tematycznych, w której Zwiedzający mogli poznać najnowocześniejsze rozwiązania dla rolnictwa w dwóch modelowo zaaranżowanych mini gospodarstwach – o profilu produkcji roślinnej oraz o profilu produkcji zwierzęcej. W ramach ekspozycji targowej Organizator stworzył również: Salon Techniki Rolniczej, Salon Środków do Produkcji Rolnej, Strefę Dobrej Żywności oraz Salon Usług Specjalistycznych. Podczas targów Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko wraz z Mazowiecką Izbą Rolniczą, które było chętnie odwiedzane przez Zwiedzających, zarówno rolników jak i rodziny z dziećmi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com