Sprawozdania z prac

8 października w Parzniewie odbyło się XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Prezesa KRUS Aleksandra Hadzik, Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kamila Grabowska oraz Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Adam Struziak. Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące pomocy rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy. Po Posiedzeniu KRIR odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza i Przewodniczącego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory, podczas której zapowiedziano powołanie Polskiej Rady Rolnej, czyli silnej reprezentacji rolników, która skupiałaby wszystkie związki i organizacje rolnicze.

W dniu 2 września 2018 r. na Jasnej Górze miały miejsce uroczystości Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rolników i Święta Dziękczynienia za Plony, czyli Jasnogórskie Dożynki, w których, jak co roku aktywnie uczestniczyła Pielgrzymka Izb Rolniczych. W wypowiedzi do zebranych rolników przed uroczystą Mszą Świętą Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podkreślił, że Dożynki zawsze były i są manifestacją odrębności i dumy stanu rolniczego a największe i najbardziej uroczyste Dożynki odbywają się zawsze tu, w Sanktuarium Narodu Polskiego na Jasnej Górze w Częstochowie. Przeddzień Dożynek Jasnogórskich Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała konferencję pt. "Wieś spokojna, wieś radosna – wyzwania współczesności". Referat wprowadzający nt. "Współczesne uwarunkowania społeczne prowadzenia działalności rolniczej w Polsce" wygłosiła Pani dr Katarzyna Bańkowska z Instytutu Rozwoju Wsi PAN. 

W sierpniu 2018 r. komisje szacujące straty kontynuowały działania zmierzające do oszacowania strat i spisania protokołów w celu pomocy producentom rolnym poszkodowanym przez suszę. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych kierował liczne pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o nieścisłościach w protokołach (drukach). Średnia wartość KBW w sierpniu dla kraju uległa nieznacznemu zwiększeniu, jednakże znaczne obniżenie tych wartości odnotowano na terenie zachodniej Polski oraz wzrost w części wschodniej. Występujące warunki pogodowe powodowały w zachodniej części Polski zwiększenie deficytu wody dla roślin, czego wynikiem jest występowanie suszy wśród dziewięciu upraw.

W lipcu Zarząd KRIR podejmował liczne interwencje z zakresie problemów, z którymi borykało się polskie rolnictwo – głównie susza oraz dramatyczna sytuacja na rynku owoców miękkich. Jak podaje IUNG, w lipcu susza rolnicza występowała wśród wszystkich monitorowanych upraw: zbóż, ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniakach, burakach cukrowych, tytoniu, krzewach owocowych oraz roślinach strączkowych.

6 czerwca 2018 r. w Parzniewie odbyło się XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gośćmi Posiedzenia był Janusz Wojciechowski – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Maria Fajger, Zastępca Prezesa KRUS – Janina Pszczółkowska, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Janusz Zaniewski, Kamila Grabowska - Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Adam Struziak - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2017 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2017 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR. Podczas Posiedzenia KRIR Członek ETO – Janusz Wojciechowski przedstawił prezentację na temat dokumentu analitycznego ETO dotyczącego przyszłości WPR. Wobec faktu, że w 2020 r. bieżący siedmioletni okres programowania dotyczący środków finansowych UE i realizacji unijnych strategii dobiega końca, nadszedł czas na dokonanie przeglądu unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR). W listopadzie 2017 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, przedstawiający jej zapatrywania na kształt WPR po roku 2020.Dokument analityczny jest odpowiedzią Trybunału na komunikat Komisji. W dokumencie przeanalizowane zostały główne tendencje i dane odnoszące się do rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawione zostały poglądy na WPR w obecnym kształcie oraz omówione kryteria i najważniejsze wyzwania dotyczące nowej WPR.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com