Sprawozdania z prac

krirW lutym rolnicy kontynuowali protesty w związku ze złą sytuacją na wielu rynkach rolnych, zwłaszcza dla producentów produkujących trzodę chlewną. W tym okresie Zarząd KRIR brał udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami Rządu związanych z postulatami protestujących rolników, jak również występował do właściwych organów z propozycjami rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji polskich rolników.

krirOd początku stycznia 2015 r. rozpoczęły się protesty Komitetów protestujących. Krajowa Rada wspiera postulaty protestów aczkolwiek uważa, że powinny być przekazywane w ramach pokojowych negocjacji z Rządem. Jednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawozdawczego było XVI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce 29 stycznia 2015 r. w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja w rolnictwie.

krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było XV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które obyło się 25 listopada 2014 w Falentach. W trakcie posiedzenia przyjęto dwie uchwały: nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz nr 10/2014 w sprawie budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych na 2015 r.

krirW listopadzie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014, do którego Zarząd KRIR zgłaszał uwagi zwracając m.in. uwagę, ze projekt zmiany ustawy nie wprowadza nowych rozwiązań prawnych, a jedynie proponuje pozostawić aż do końca 2016 roku obowiązujące już od 2012 roku zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Zasady te podczas wprowadzania zapowiadane były jako tymczasowe. Należy przypomnieć, że 26 października 2010 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności wcześniejszych zasad ubezpieczenia zdrowotnego rolników z zasadami Konstytucji RP.

krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było XIV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji. W trakcie posiedzenia przyjęto dwie uchwały: nr 7/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności podjęcia działań w związku z embargiem Rosji na produkty rolno-spożywcze z Polski oraz nr 8/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności podjęcia przez resort rolnictwa i rozwoju wsi szerokich działań, w tym informacyjnych w związku z obowiązkiem spełniania przez rolników wymogów zazielenienia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: