Produkcja Roślinna

ziarnoAgencja Rynku Rolnego informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznaniedopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanymającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):

ziarnoMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniło uwagi samorządu rolniczego przekazane przez Zarząd KRIR przy piśmie z dnia 14 września 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (pismo do pobrania >>>). Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na konieczność ograniczenia nadającego hodowcom, bądź organizacjom hodowców, prawa do kontroli zgodności informacji uzyskanych na temat obrotu materiałem siewnym, ponieważ niedopuszczalnym jest, aby spółka z o.o., w której podmiotami są też hodowcy zagraniczni była uprawniona do przeprowadzania kontroli u rolników, gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych, wysyłania listów i zapytań nt. zasiewów. W projekcie uwzględniono również stanowisko samorządu rolniczego odnośnie możliwości pobierania jednorazowej opłaty licencyjnej przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego. Do tej pory taka możliwość nie była wystarczająco jasno określona. MRiRW uwzględniło uwagi samorządu rolniczego w sprawie ochrony prawnej odmian roślin

 

ziarnoAgencja Nasienna Sp. z o. o. w Lesznie wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych (pismem z dnia 9 grudnia 2016 r.) z propozycją wypracowania porozumienia pomiędzy organizacjami rolniczym a organizacją hodowców w kwestii sposobu finansowania hodowli roślin, w tym opłat od tzw. odstępstwa rolnego. Jak napisano w piśmie - Agencja Nasienna zgadza się, że wspólnym interesem narodowym jest silne i konkurencyjne polskie rolnictwo. Sytuacja ekonomiczna wsi wymaga gruntownej poprawy, przede wszystkim wzrostu dochodowości. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów, by cele te osiągnąć, jest dostęp polskich rolników do nowoczesnych odmian roślin. Stąd tak ważną rolę w nowoczesnym rolnictwie odgrywa postęp hodowlany, skoncentrowany na poprawie i stabilności plonowania, jakości plonu, odporności na szkodniki i choroby. Badania wykazują, iż udział postępu biologicznego w plonowaniu wynosi ponad 50%, podczas gdy nawożenie stanowi ok. 20%, ochrona  15%. Postęp hodowlany przyczynia się w konsekwencji nie tylko do poprawy wyników ekonomicznych gospodarstw, lecz także do racjonalnego wykorzystania ograniczonych  zasobów naturalnych oraz ochrony środowiska.

rzepak1Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 2 listopada 2016 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w celu czasowego przywrócenia możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych, jak to jest dopuszczone w niektórych krajach Unii Europejskiej.

ziarnoZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, w dniu 2 listopada 2016 r.  zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w celu zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: