Produkcja Roślinna

wisnie

W odpowiedzi na wniosek KRiR/MR/W/637/2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia kontroli w imporcie owoców miękkich pod kątem fałszowania przez podmioty i osoby fizyczne państwa pochodzenia tych produktów, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1131) kontrolę znakowania pod kątem państw pochodzenia, prowadzą: 1) wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej (IH) na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu, oraz 2) wojewódzcy inspektorzy Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (JHARS) na pozostałych etapach wprowadzania do obrotu. Oznacza to, że inspektorzy IH sprawdzają zgodność owoców i warzyw z odpowiednimi normami w sieciach handlowych, sklepach detalicznych, na targowiskach, a inspektorzy JHARS na etapie importu, eksportu, w hurtowniach, centrach dystrybucyjnych i na rynkach hurtowych.

Główny Inspektor JHARS oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadzorujący Inspekcję Handlową, opracowują plany kontroli oparte o analizę ryzyka. Oprócz kontroli planowych, inspektorzy obu inspekcji przeprowadzają również kontrole doraźne, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez konsumentów. W związku z tym, w przypadku posiadania informacji przez Krajową Radę Izb Rolniczych o podmiocie czy też osobach fizycznych, które dopuszczają się fałszowania informacji o państwie pochodzenia, należy zawiadomić na piśmie, właściwego miejscowo, wojewódzkiego inspektora IH lub JHARS. W związku ze zgłaszanym przez rolników procederem przepakowywania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawania ich jako polskich, w dniu 17 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Celem nowelizacji jest wzmocnienie i usprawnienie działań służb kontrolnych dotyczących kontroli świeżych owoców i warzyw, a także zwiększenie kar za stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie.

Jednocześnie, ze względu na zgłaszane problemy z jakością i ilością owoców miękkich wwożonych do UE przez wschodnią granicę Polski, w szczególności przez granice z Ukrainą, Minister Rolnictwa zwrócił się do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego o zintensyfikowanie działań kontrolnych importowanych do Polski owoców miękkich.

PE 29Pod koniec czerwca 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE przekazała opinię  dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin.

porzeczka czarnaW związku z bardzo trudną sytuacją polskich plantatorów owoców miękkich, Zarząd KRIR 11 lipca 2018 r. przekazał  resortowi rolnictwa postulaty i wnioski wypracowane podczas spotkania Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 22czerwca br. z Posłami RP, Wojewodą Lubelskim, przedstawicielami KOWR, ARiMR, WIORIN, WIJHARS, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, LODR w Końskowoli, producentami owoców miękkich oraz przedstawicielami zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego.

owoce i warzywa17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

porzeczkaW związku z projektem pt. “Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo-Sadownicza”, który uzyskał dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a którego inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód z Kielc, 11 lipca 2018 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpływu tego projektu na prowadzenie działalności przez polskich  plantatorów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com