Produkcja Roślinna

koniczynaResort rolnictwa poinformował, że w związku z obserwowanym wzrostem powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych i ryzykiem nałożenia przez Komisję Europejską na Polskę sankcji finansowych, konieczne będzie zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wsparcie płatności do tych roślin.

W dniu 28 kwietnia Zarząd KRIR popierając wniosek zgłoszony podczas V Konferencji  Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, która odbyła się w Krakowie w dniach 9-10 marca 2017 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o uproszczenie przepisów  dotyczących uprawy maku niskomorfinowego „na własne potrzeby” w gospodarstwie, na powierzchni nie przekraczającej 0,01 ha.

Obecnie obowiązujące przepisy są zbyt skomplikowane i mają wydłużoną drogę decyzyjną. Takim uproszeniem byłaby możliwość zgłoszenia uprawy maku niskomorfinowego do wójta/ burmistrz a niszczenie słomy makowej odbywałoby się w obecności sołtysa. 

jabkaZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z informacją ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej o bardzo wysokim poziomie strat spowodowanych przez przymrozki w sadach (od 30% do 100%)  wystąpił 28 kwietnia 2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie decyzji o uruchomieniu środków finansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków w formie pomocy de minimis liczonej od hektara uprawy zniszczonej przez mróz oraz o zabezpieczenie środków finansowych dla gminnych komisji szacujących straty.

owoce

W związku z przedstawieniem przez MRiRW do konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił pismem z dnia 26.04.2017 r. o pozostawienie możliwości udziału w mechanizmie wycofywania owoców z rynku również rolnikom indywidualnym.

Pozbawienie indywidualnych sadowników możliwości uzyskania rekompensaty za jabłka, których sprzedaż okazała się niemożliwa, pomimo że w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia poinformowano, że wynika z przepisów UE, jest wysoce niesprawiedliwe i pozbawiło w sposób arbitralny i niesłuszny wiele gospodarstw rodzinnych możliwości przetrwania na rynku kolejnego trudnego roku. Spowoduje również naruszenie zasady konkurencyjności. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że kwietniowe przymrozki w wielu rejonach kraju doprowadziły do zniszczenia tzw. kwiatów królewskich, co nie rokuje dobrych zbiorów wysokiej jakości.

Przedstawione w uzasadnieniu do rozporządzenia argumenty tłumaczące pozbawienie rolników indywidualnych możliwości udziału w mechanizmie wycofania owoców z rynku nie są przekonujące dla rolników, którzy stają na granicy bankructwa na skutek embarga rosyjskiego a w roku 2017 spotęgowanych szkodami przymrozkowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, samorząd rolniczy wnioskował o odpowiednią zmianę projektu rozporządzenia.

stacja meteorologiczna

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, biorąc pod uwagę wniosek Izby Rolniczej w Opolu oraz niepokojące informacje napływające od rolników z całego kraju o braku możliwości podpisywania polis ubezpieczeniowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, wystąpił 25 kwietnia 2017 r. Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi o pilną interwencję w tej sprawie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe odwlekają zawieranie umów argumentując taki brak działania oczekiwaniem na podstawy prawne do uruchomienia środków z budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczenia. Zachodzi obawa, że zakłady ubezpieczeniowe znając długoterminowe prognozy pogody dotyczące przymrozków oraz mając na uwadze 14-dniowy okres karencji od podpisania umowy celowo nie podpisywały umów lub opóźniały podpisanie umów aby nie wypłacać odszkodowania. Często więc pomimo podpisania umowy, rolnik nie otrzyma odszkodowania.

Samorząd rolniczy uważa, że zakłady ubezpieczeniowe korzystając z dopłat z budżetu państwa do składek do ubezpieczeń powinny spełniać kryteria ustalone przez Rząd. Należałoby zatem skrócić okres karencji obowiązywania umów maksymalnie do 7 dni.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: