Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się w dniu 18 lipca 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roberta Telusa, w sprawie pilnych działań dotyczących zmiany terminów sporządzania planów nawozowych w praktyce "Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia" w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe". Obecnie rolnicy napotykają na znaczne trudności związane z opóźnieniami w analizie próbek glebowych, co uniemożliwia złożenie oświadczenia o posiadaniu planów zgodnie z wyznaczonym terminem.

Zgodnie z wymogami praktyki, rolnicy są zobowiązani do posiadania planu nawozowego opracowanego w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności lub do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, w przypadku upraw ozimych wysiewanych w roku składania wniosku. Jednak ze względu na obecne opóźnienia w analizie próbek glebowych, wielu rolników nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu.

Zarząd KRIR podkreśla, że terminowe sporządzenie planów nawozowych ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrażania ekoschematu "Rolnictwo węglowe". Niemniej jednak, obecna sytuacja z opóźnieniami w analizach glebowych stawia rolników w niekorzystnej sytuacji i może uniemożliwić im dotrzymanie tego terminu.

W związku z powyższym, apeluje się do Ministra Rolnictwa o podjęcie działań mających na celu wydłużenie terminu sporządzania planu nawozowego dla rolników uczestniczących w praktyce "Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia". Wnioskują, aby termin ten został wydłużony do 15 października, co pozwoliłoby rolnikom na dostosowanie się do nowych warunków i przygotowanie planów nawozowych w terminie.

Zarząd KRIR zdaje sobie sprawę, że terminy są istotne dla efektywnego wdrażania ekoschematu, jednak biorąc pod uwagę trudności, z jakimi obecnie borykają się rolnicy w opracowaniu planów nawozowych, ale jest przekonany, że wydłużenie terminu umożliwi im spełnienie wymogów.

Oczekuje się, że Minister Rolnictwa podejmie odpowiednie działania w celu rozważenia prośby KRIR i dokonania zmian, które umożliwią rolnikom dostosowanie się do wymogów ekoschematu "Rolnictwo węglowe".

Pismo KRIR z dnia 18 lipca 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com