Pozostałe

ankieta

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości podjęcia działań na rzecz maksymalnej możliwej konsolidacji zarządzania problematyką związaną z funkcjonowaniem branży rolniczej w ramach jednego ministerstwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, dział rolnictwo - za rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne. Jednakże szereg zagadnień, mających bezpośredni związek z produkcją rolną, podlega innym resortom np.:

  • zrównoważony rozwój, gospodarka łowiecka i szkody w uprawach Ministerstwu Środowiska,
  • fundusze środowiskowe, uciążliwość zapachowa i gospodarka odpadami Ministerstwu Klimatu,
  • zapobieganie suszy, gospodarka wodami, współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie- Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Postulowane zmiany pozwoliłyby w przyszłości usprawnić zarządzanie rozwojem produkcji rolnej, lepiej przygotowywać nowe akty prawne, a także sprawniej przekazywać rolnikom informacje o aktualnych wymogach i ich egzekwowaniu, zmniejszyć liczbę kontroli w gospodarstwach rolnych i przynieść wiele innych korzyści związanych ze sprawnym zarządzaniem tym ważnym działem gospodarki narodowej.

zuraw

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z wnioskami wojewódzkich izb rolniczych z całego kraju, wystąpił 18 maja 2020 r., po raz kolejny, do Ministra Środowiska o wprowadzenie zmian do przepisów o ochronie przyrody, aby umożliwić rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych i stawach przez ptaki chronione.

Problem dotyczy głównie żerowania gęsi, żurawi i łabędzi, które podczas przelotów łączą się w duże stada i dokonują znacznych zniszczeń. Również wzrastająca populacja tych zwierząt osiadając i bytując w dogodnych dla siebie warunkach powoduje systematyczne szkody.

e wniosek

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie eksportowania danych o działkach rolnych z systemu e-wniosek do formularzy przeznaczonych dla doradców rolniczych.

W bieżącym roku w systemie e-wniosek plus umożliwiono eksport działek rolnych do pliku „csv”, co pozwala na ich zaimportowanie do biznesplanów w działaniach „Modernizacja” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, co znacznie ułatwia pracę doradcy zastępując konieczność żmudnego wpisywania danych.

dar dla pszczolCzłonkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie wysiali 3 tys. paczek mieszanki nasion roślin nektaro- i pyłkodajnych, stanowiących pożytek i schronienie owadom zapylającym.

arimr cd4870e10dARiMR informuje o zmianach w zakresie zawieszania biegu terminów albo nierozpoczynania ich biegu związane z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com