Sprawozdania z prac

krirW sierpniu 2015 r. Zarząd KRIR kontynuował działania zmierzające do interwencji w sprawie pomocy producentom rolnym poszkodowanym przez suszę. W pierwszej dekadzie sierpnia notowano bardzo niewielkie i geograficznie zróżnicowane opady atmosferyczne a na dużym obszarze odnotowano ich brak lub ich też niewielkie opady, które nie zniwelowały skutków suszy, natomiast w drugiej dekadzie sierpnia opady były bardzo małe. Szczególnie niskie były w centralnej i wschodniej części kraju. Ostateczne plony w danej gminie dla uprawy, której wartości progowe klimatycznego bilansu wodnego zostały przekroczone, będą co najmniej niższe o 20% w danym roku w stosunku do plonów uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Samorząd rolniczy już od maja br. zgłaszał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi problem suszy związany z niedostateczną ilością stacji pomiarowych IUNG-PIB co generuje błędy w ocenie sytuacji i nieogłaszanie suszy przez wojewodów. Ponadto, wnosił o zmianę dotychczasowego systemu wyznaczania obszarów na których wystąpiły straty w plonach spowodowane długotrwałą suszą.

krirLipiec 2015 r. był ostatnim miesiącem działalności Zarządu KRIR IV kadencji, trakcie którego Zarząd podejmował liczne interwencje w zakresie problemów, z którymi borykało się polskie rolnictwo – głównie susza oraz dramatyczna sytuacja na rynku owoców miękkich.

krirJednym z najważniejszych wydarzeń w omawianym okresie sprawozdawczym była zorganizowana 29 czerwca 2015 r. przez Krajową Radę Izb Rolniczych wspólnie z włoską organizacją rolniczą Coldiretti konferencja pt. „Negocjacje bilateralne i wielostronne Unii Europejskiej a przyszłość gospodarstw rolnych w UE-perspektywy i zagrożenia”. Konferencja odbyła się w Mediolanie, podczas Światowej Wystawy EXPO 2015, która odbywa się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”.

KRIRW tym okresie sprawozdawczym (ostatniego dnia) odbyły się wybory do izb rolniczych w dniu 31 maja 2015 r. W wyniku tych wyborów wybrano członków Rad Powiatowych, z których następnie do dnia 21 czerwca 2015 r. zostaną wyłonieni delegacji do Walnych Zgromadzeń wojewódzkich Izb Rolniczych.

 

 

KRIRW związku z podjęciem przez Sejm RP prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, 7 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. szkód łowieckich KRIR. Przedstawiciele samorządu rolniczego z całego kraju dyskutowali na temat projektu ustawy przedłożonego do Sejmu RP przez Ministra Środowiska. Projekt ten był konsultowany z partnerami społecznymi w końcu grudnia 2014 roku. Niestety żadna z uwag KRIR nie została uwzględniona. Zarząd KRIR liczył na możliwość przedstawienia przez Zespół uwag podczas posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com