W dniu 2 września 2018 r. na Jasnej Górze miały miejsce uroczystości Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rolników i Święta Dziękczynienia za Plony, czyli Jasnogórskie Dożynki, w których, jak co roku aktywnie uczestniczyła Pielgrzymka Izb Rolniczych. W wypowiedzi do zebranych rolników przed uroczystą Mszą Świętą Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podkreślił, że Dożynki zawsze były i są manifestacją odrębności i dumy stanu rolniczego a największe i najbardziej uroczyste Dożynki odbywają się zawsze tu, w Sanktuarium Narodu Polskiego na Jasnej Górze w Częstochowie. Przeddzień Dożynek Jasnogórskich Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała konferencję pt. "Wieś spokojna, wieś radosna – wyzwania współczesności". Referat wprowadzający nt. "Współczesne uwarunkowania społeczne prowadzenia działalności rolniczej w Polsce" wygłosiła Pani dr Katarzyna Bańkowska z Instytutu Rozwoju Wsi PAN. 

16 września 2018r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. W obchodach święta plonów uczestniczyli tradycyjnie przedstawiciele izb rolniczych na czele z Wiktorem Szmulewiczem Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dożynki Prezydenckie rozpoczęła w niedzielę Msza święta z udziałem Pary Prezydenckiej odprawiona w Kaplicy Polowej AK w Spale. Po nabożeństwie odbyła się uroczystość zasadzenia dębu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Tradycyjnie już od kilku lat Dożynki Prezydenckie trwały dwa dni. Uroczystości towarzyszyły liczne atrakcje. Zorganizowano Miasteczko Regionów, w którym prezentowano wyroby poszczególnych województw. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz tradycyjnej, polskiej żywności. Swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych. W przeddzień Dożynek Prezydenckich Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała konferencję pt. „Wielofunkcyjność rolnictwa a rozwój kraju”, prelegentami byli Prof. dr hab. Walenty Poczta  oraz Dr Mirosław Drygas. Głównymi tematami, na które dyskutowano były „Potencjał rozwoju polskiego rolnictwa” oraz „WPR w perspektywie 2021-2027 – wyzwania dla polskiego rolnictwa”.

W dniach 20-23 września 2018 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych uczestniczyła w XX Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW zorganizowanej przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza, że była to jubileuszowa – 20 edycja wydarzenia. Stoisko KRIR na Wystawie odwiedzili delegaci izb rolniczych z całego kraju. 21 września 2018 r. miał miejsce uroczysty finał Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcję Pracy. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. W tegorocznym Konkursie uczestniczyło łącznie 1087 gospodarstw indywidualnych, a we wszystkich edycjach - ponad 19 tysięcy. Patronat Honorowy nad konkursem w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.  I miejsce i tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w kraju otrzymało gospodarstwo Państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ufundował wyróżnienie za udział w finale konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. Nagroda KRIR została wręczona Państwu Marlenie i Wojciechowi Wydorskim z województwa warmińsko-mazurskiego. Dwudziestej edycji Targów towarzyszył szereg wydarzeń edukacyjnych dla rolników, z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. 21 września br. odbyła się debata pt. „Agrotronik – zawód z dużymi perspektywami? Czy warto kształcić się w tym kierunku, szanse na rynku pracy?”, w której wziął udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, a w dniu 22 września br. debata pt. „Rozwój polskiego rolnictwa w perspektywie ostatnich 20 lat. Czy możliwy jest dalszy szybki rozwój branży w najbliżej przyszłości?”, w której udział wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak.

26 września 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli izb rolniczych z Kierownictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W spotkaniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Prezesi Izb Rolniczych z województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. KOWR reprezentowany był przez Dyrektora Generalnego Piotra Serafina, Dyrektora Departamentu Prawnego Kamilę Grabowską, Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Adama Struziaka oraz Dyrektorów Oddziałów Terenowych z poszczególnych województw. Dyrektor Generalny KOWR przedstawił kierunki działań KOWR i poinformował o planach na najbliższy czas. Obecnie kończą się prace nad propozycjami zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a w następnej kolejności prowadzone będą prace nad ustawowymi zmianami w zakresie dzierżawy rolniczej. Dyrektor Gospodarowania Zasobem zaprezentował stan zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedstawiciele samorządu rolniczego zgłaszali w dyskusji aktualne problemy występujące w ich województwach. Poruszono problem suszy i możliwość ubiegania się przez poszkodowanych dzierżawców o pomoc w umorzeniu części czynszu dzierżawnego czy prolongacie spłat rat. Rozmawiano o rozdysponowaniu gruntów, które wróciły do Zasobu z wyłączeń przez dzierżawców 30% gruntów. Przedstawiciele izb rolniczych poinformowali także o problemie występowania małych działek, sąsiadujących z terenami rolników, a wycenionymi jako działki z możliwością zabudowy, na które nie ma nabywców z powodu zbyt wysokiej ceny i niekorzystnego położenia. Prezesi samorządu rolniczego zawnioskowali również o wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych pozwalających na wymianę gruntów ornych, które posiadają Lasy Państwowe na grunty, które posiada KOWR, położone w pobliżu lasów, o niskiej użyteczności i braku na nie nabywców.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 3 wrzesień – spotkanie z Radcą ds. Rolnych Ambasady Francji w Poslce Jean-Louis Buer w biurze KRIR, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR J. Sierpiński;
  • 11 września – Zebranie Sekcji Wieś-Rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 14 września – spotkanie z posłem-sprawozdawcą Janem Olbrachtem nt. „Dla kogo i na co? – Jakie będą Wieloletnie Ramy Finansowe po 2020 roku?”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 17 września – posiedzenie Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych  i producentów rolnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 18 września – Forum Liderów Banków Spółdzielczych, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 19 września – Konferencja „Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej biogospodarki” w gmachu MRiRW, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 24 września – posiedzenie Zespołu ds. spójności strategii Europa 2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 29 września – XX-lecie Samorządu Rolniczego Województwa Łódzkiego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 29 września – 80-lecie Związku Młodzieży Wiejskiej, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

5 września - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, pierwsze czytanie rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5 września – rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach rolników;

5 września - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy;

11 września - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne;

11 września - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

12 września - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

25 września  - rozpatrzenie ustawy o spółdzielniach rolników, rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

25 września - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat podjętych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy;

27 września - rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy o spółdzielniach rolników.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 września Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka o rozważenie propozycji mających na celi skuteczną walkę z ASF. Wniosek dotyczył wprowadzenia monitoringu dzików oraz uruchomienia linii telefonicznej, na którą można byłoby zgłosić obecność dzików, wprowadzenia zapisów umożliwiających posiadanie przez koła łowieckie psa tropiącego oraz umożliwienie kołom łowieckim zakupu noktowizorów, dronów i in. urządzeń służących do tropienia dzików.

5 września Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę terminu składania wniosków obszarowych w roku 2019 i kolejnych latach na termin od 1 kwietnia do 31 maja i wystąpienie do Komisji Europejskiej o zmianę stosownych przepisów.

6 września Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wprowadzenie obowiązkowego wydawania przez KRUS zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia do ubezpieczenia pomocnika rolnika.

6 września Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej z 11 czerwca 2018 r. Wnioski dotyczyły m.in. nowelizacji przepisów regulujących zasady, korzystania z działań modernizacji gospodarstw rolnych i młody rolnik tak, aby beneficjent działania młody rolnik, pomimo nie spełnienia wymogów posiadania wykształcenia rolniczego mógł przejąć od rodziców gospodarstwo wraz z zobowiązaniami wynikającymi ze zrealizowania w tym gospodarstwie działania modernizacja gospodarstw rolnych, uregulowania zasad wykorzystania działek przeciwgradowych, redukcji populacji wilka w Bieszczadach i objęcia go ochroną częściową.

6 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o udzielenie informacji na temat prac związanych z projektem ustawy o restrukturyzacji zadłużeń gospodarstw rolnych.

6 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o przeanalizowanie problemów szacowania strat w uprawach kukurydzy, rzepaku ozimego, ziemniaków i buraków cukrowych oraz doprecyzowania przepisów dotyczących strat suszowych.

11 września Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27.10.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakwalifikowanie kukurydzy jako odrębnej grupy upraw.

11 września Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o interwencję u Ministra Środowiska w sprawie przywrócenia dofinasowania wapnowania  gleb na terenie całego kraju ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

11 września Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zwiększenie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz o zmianę sposobu ustalania wysokości dopłat, tak aby rolnik przed podjęciem decyzji o zakupie materiału nasiennego posiadał już informacje niezbędne do zaplanowania kosztów zasiewów poszczególnych upraw.

12 września Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie zwiększenia dopłat bezpośrednich dla rolników po 2020 r.

13 września Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej E. Rafalskiej o zmianę przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników, w taki sposób, aby umożliwić im legalną pracę cudzoziemców przez cały rok.

13 września Zarząd przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. usprawnienia systemu monitoringu suszy, zmiany zasad szacowania strat suszowych w gospodarstwie, naprawy błędów aplikacji eWniosekPlus, ustalenia powierzchni działek rolnych oraz zwiększenia dopłaty do paliwa rolniczego.

18 września Zarząd KRIR w związku z posiedzeniem zespołu ds. regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych i producentów rolnych, przekazał uwagi dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Samorząd rolniczy zaproponował wydłużenie 14-dniowego terminu wydawania opinii przez izby rolnicze do 30 dni, ze względu na ilość ustaleń, które należy przeprowadzić przy wydaniu opinii.

18 września Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie wyłączenia buraka cukrowego z protokołów sporządzanych przez komisje szacujące straty spowodowane przez suszę.

18 września Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami KRIR oraz organizacji członkowskich COPA-COGECA z przedstawicielami firm- producentów nawozów w celu omówienia obecnej sytuacji na rynku i możliwości obniżenia cen nawozów.

19 września Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej dotyczący „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wniosek dotyczył przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej dotyczących obowiązków jakie nakłada „Program” na gospodarstwa.

26 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Samorząd rolniczy zaproponował, że właściciel lub posiadacz gruntu zgłasza szkodę niezwłocznie, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jej stwierdzenia czy zauważenia, nie zaś od powstania oraz inne szczegółowe uwagi do projektu.

27 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o uznanie przy składaniu wniosków o pomoc suszową wszystkich polis zawartych przez rolników, które posiadali w chwili wejścia na pole komisji szacującej straty, jako spełniających wymóg ubezpieczenia co najmniej 50% upraw oraz otrzymania 100% stawki pomocy suszowej przez rolników, którzy nie mieli możliwości ubezpieczenia takich upraw jak: trawy i kończynę na paszę dla zwierząt.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

4 września 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Do udziału w posiedzeniu zaproszono Panią Anotonię Gamez Moreno zastępcę kierownika działu w obu Amerykach, DG AGRI w celu przedstawienia informacji na temat działań Komisji Europejskiej w zakresie negocjacji handlowych. Pani Moreno przedstawiła przegląd trwających negocjacji handlowych między UE a kilkoma krajami azjatyckimi. Podkreśliła, że Komisja przyjmuje ofensywne stanowisko i próbuje wykorzystać nowe możliwości eksportu na rynki wschodzące. Podczas posiedzenia omówiono projekt legislacyjny w zakresie łańcucha dostaw żywności, suszę i ekstremalne warunki pogodowe oraz sytuację związaną z ASF.

5 września 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie CCC (koordynacji politycznej do spraw spółdzielni). Podczas posiedzenia zatwierdzono wniosek Słowackiej Izby Rolnictwa i Żywności o pełnoprawne członkostwo w COGECA.

6 września 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne”. Zebranie było poświęcone dyskusji  i przyjęciu projektu wkładu w sprawie produkcji drobiu ekologicznego. Zgodnie z projektem opinii omawiano definicje, zasady ogólne gdzie zgodnie z propozycją określono, że wielkość stada jest ograniczona, limity jednak różnią się między kurami nioskami, brojlerami, młodymi kurami i centralnymi stadami w okresie odchowu. Każdy kurnik może być podzielony na oddzielne przegrody, a w każdej z nich będzie znajdować się jedno stado. Eksperci przeprowadzili dyskusję na temat oddzielania stad i systemów wielowarstwowych, powierzchni użytkowej oraz światła dziennego. Omówiono również kwestie przestrzeni otwartej i wiat oraz roślinności na przestrzeni otwartej. Zwrócono również uwagę na systemy leczenia oraz definicję drobiu nieekologicznego.

7 września 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił  najnowsze dane dotyczące sytuacji klimatycznej, produkcji i handlu. Eksperci kolejno przedstawili  swoje dokumenty wraz ze skonsolidowanymi danymi szacunkowymi zbiorów zbóż, nasion oleistych i roślin wysokobiałkowych w UE w 2018 r. Ich dane liczbowe mieszczą się w tym samym zakresie, co dane dostarczone przez Komisję, ale z niepewnością co do kukurydzy (plon, udział pasz i kukurydzy kukurydzianej). Eksperci wskazali , że prognozy całkowitej produkcji kukurydzy w UE były gorsze niż w ubiegłym roku. Niższa produkcja w UE-15 została częściowo zrównoważona przez Rumunię i Bułgarię. Obecny przywóz wywiera presję na podmioty krajowe.  W ramach dyskusji na temat kwestii handlowych zwrócono uwagę na kwestie wojny handlowej między Chinami i Stanami Zjednoczonymi na rynku soi.

W dniach 13 i 14 września 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Prezydiach wziął udział Prezes KRIR W. Szmulewicz. Prezes KRIR W. Szmulewicz odnosząc się kwestii suszy potwierdził, że w Polsce sytuacja jest bardzo trudna. W niektórych regionach od kwietnia tego roku nie było opadów deszczu i było to połączone z wysokimi temperaturami oraz wiatrem. Szacunkowo można potwierdzić na dzień dzisiejszy niskie plony w uprawach kukurydzy i buraka. Niskie plony to również kłopot dla hodowców bydła ze względu na pasze. Rolnicy już mówią o zwiększających się kosztach produkcji w tym sektorze, które prawdopodobnie będzie można zaobserwować przez najbliższe lata, ponieważ konsekwencje suszy tegorocznej mają wpływ zarówno na plony jak i na nasiona na przyszłe sezony. Bardzo ważnym elementem na który należy zwrócić uwagę jest poprawa retencji wody szczególnie w kontekście działań rolniczych. Rozwiązania w tym zakresie powinny być podjęte również na poziomie unijnym a co za tym idzie oczekiwane jest zwiększenie wsparcia ze strony Komisji Europejskiej w tym zakresie. Prezes KRIR W. Szmulewicz odnosząc się do kwestii ASF i dużych zwierząt drapieżnych ogólnie rzecz biorąc potwierdził, że w Polsce konflikt z kołami łowieckimi trwa już od 3 lat. Zwrócił uwagę na fakt, że duże zwierzęta drapieżne generują coraz więcej strat a ich populacje powiększają się właściwie bez kontroli. Niezbędne jest określenie stanu populacji w różnych gatunkach dużych drapieżnych zwierząt, ponieważ w niektórych przypadkach zwierzęta nie są zagrożonych gatunkiem ale za to są poważnym zagrożeniem dla produkcji rolnej. Wynikiem niekontrolowanej, zwiększającej się populacji dużych drapieżnych zwierząt jest również dominacja nad małymi dzikimi zwierzętami takimi jak zające, kuropatwy itd., których obserwuje się coraz mniej w niektórych regionach Polski. Podczas debaty w sprawie wspólnego stanowiska COPA-COGECA Prezes KRIR W. Szmulewicz podkreślił, że niektóre elementy jak konwergencja, przepływ funduszy między filarami, utworzenie rezerwy kryzysowej, który będzie prawdziwym funduszem oraz ustanowienie pułapów są elementami, które są bardzo ważne z punktu widzenia polskich rolników i włączenie tych elementów do wspólnego stanowiska Copa-Cogeca jest bardzo ważne dla delegacji organizacji rolniczych zrzeszonych w Copa-Cogeca z Polski. 

W dniach 25-26 września 2018 r. miało miejsce 69. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej poszerzone o izby oraz organizacje rolnicze z Rumunii, Bułgarii, Litwy oraz Chorwacji. W spotkaniu udział wziął Członek Zarządu KRIR - Robert Nowak. W trakcie posiedzenia podkreślono m.in. potrzebę przeznaczenia odpowiedniej puli środków dla działu rolnictwa w budżecie UE po 2020 oraz potrzebę znacznego uproszczenia obecnych aktów ustawodawczych. Dyskutowano także nad obecną sytuacją na rynkach rolnych. Uczestnicy spotkania potwierdzili, że tegoroczna susza znacząco pogorszyła wysokość plonów większości upraw i miała poważny wpływ na dochody rolników. Przedstawiciele izb rolniczych z zadowoleniem przyjmują wszelkie formy rekompensat finansowych za szkody spowodowane przez ekstremalne warunki pogodowe, ale także zwrócili  uwagę na zbyt restrykcyjne przepisy wspólnej polityki rolnej, które w takich sytuacjach nie pozwalają rządom działać szybko i skutecznie. Zwrócono także uwagę na niskie ceny wieprzowiny, które zagrażają hodowli trzody chlewnej. W połączeniu z dalszym rozprzestrzenianiem się epidemii afrykańskiego pomoru świń i stopniowym zamykaniem rynków trzecich na europejskie produkty, przedstawiciele izb rolniczych wzywają Komisję Europejską do zajęcia się tą sytuacją i do zaproponowania rozwiązania tak szybko, jak to możliwe. Przedstawiciele izb rolniczych omówili również temat zrównoważonego rolnictwa, nie tylko w kontekście przyszłych zasad Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Według uczestników spotkania niezbędnym jest, aby WPR zapewniła równe warunki rolnikom we wszystkich częściach Unii Europejskiej oraz uczyniła europejskie rolnictwo bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym dla młodszego pokolenia, zapewniając jednocześnie zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Dlatego, zdaniem przedstawicieli izb przyszłe plany strategiczne WPR muszą obejmować m.in. nacisk na precyzyjne i inteligentne rolnictwo, w tym dostęp do nowych środków ochrony roślin, z naciskiem na ich bezpieczne użytkowanie.

20 września 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie podatkowe i prawne”. Sekretariat Copa-Cogeca  przedstawił informacje dotyczące orzecznictwa unijnego. Eksperci omówili kwestię pomocy państwa oraz wymienono poglądy na ten temat z Gereonem Thielem kierownikiem działu pomoc państwa w DG Agri.

27 września 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „warzywa i owoce”. Eksperci przeprowadzili dyskusję na temat uproszczeń w WPR uwzględniając kwestie: rozporządzenia 2017/2393 (OMNIBUS) oraz norm handlowych.  W  kwestii WPR przedstawiono i przedyskutowano kwestię WPR po 2020 r. uwzględniając analizę aktualnego stanu prac w instytucjach oraz w Copa-Cogeca. Eksperci przedstawili uwagi i komentarze do stanowiska Copa-Cogeca na temat przyszłej WPR.

27 września 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Uczestnicy posiedzenia przedyskutowali i przyjęli projekt odpowiedzi Komitetów Copa-Cogeca na konsultacje społeczne w sprawie "Przyszła polityka klimatyczna i energetyczna - Strategia na rzecz długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE" . Omówiono i przyjęto  również projekt stanowiska Komitetów Copa-Cogeca w sprawie wniosku Komisji dotyczącego przejrzystości i trwałości unijnego modelu oceny ryzyka. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca zapoznał uczestników posiedzenia z informacjami na temat  bieżących negocjacji handlowych. Uczestnicy posiedzenia dokonali przeglądu działań i wymienili poglądy na temat sytuacji rynkowej oraz afrykańskiego pomoru świń. W kwestiach rynkowych dyskutowano również na temat wyników barometru rolniczego Copa-Cogeca

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania  10 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com