Pozostałe

gospodarstwo

Zarząd KRIR 23 marca 2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju ( pismo KRIR ) w sprawie postępowania w  sytuacji wystąpienia choroby COVID-19 u rolnika i jego rodziny, prowadzącej  produkcję zwierzęcą i koniecznością jej hospitalizacji oraz planowanych rozwiązań wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych, które z przyczyn od siebie niezależnych  poniosą straty związane  z ogłoszonym stanem epidemii w kraju.

elewator

Zarząd KRIR wystąpił 6 maja 2020 r. do Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju  w sprawie dotyczącej rozwiązania problemu rolników prowadzących gospodarstwa rolne a dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą (zatrudniających pracowników na działalność) i umożliwienia skorzystania im z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą ma jeden NIP i w Jednolitym Pliku Kontrolnym, skierowanym do Urzędu Skarbowego widnieją przychody z gospodarstwa rolnego i z działalności pozarolniczej.

Rolnicy będący również przedsiębiorcami, którym znacznie spadły przychody z działalności w związku z epidemią COVID-19 i rozliczający się w US przez JPK, ubiegający się o subwencję na utrzymanie pracownika w działalności powinni mieć możliwość nie doliczania przychodów z gospodarstwa np. ze sprzedaży mleka (która utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie). Weryfikacja przez PFR powinna dotyczyć przychodów z firmy, ponieważ subwencja przeznaczona jest na pracownika, w firmie pozarolniczej.

Zarząd KRIR oczekuje jednakowego potraktowania przedsiębiorców jak i rolników prowadzących oprócz gospodarstwa rolnego działalność pozarolniczą i umożliwienie skorzystania z pomocy Państwa.

Pismo zostało skierowane również do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pieniadze

W związku z informacjami, od wojewódzkich izb rolniczych, że środki na dopłaty do składek na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich zostały wyczerpane i zakłady ubezpieczeniowe nie zawierają umów ubezpieczenia, a wielu rolników nie zdążyło zawrzeć obowiązkowych ubezpieczeń, gdyż nadal nie zakończyli jeszcze prac wiosennych, w tym siewów, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 6 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie środków z budżetu państwa przeznaczonych na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r., co umożliwi rolnikom ubezpieczenie upraw z dopłatą z budżetu państwa.

treść pisma>>>

W związku z przekazanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniu 27 marca 2020 r. stanowiskiem Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie wypłaty pomocy "Modernizacja gospodarstw rolnych" >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2020 r., informuje co następuje:

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu umożliwienia Lasom Państwowym lub samorządom oddawania w dzierżawę gruntów rolnych w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, Ministerstwo Rozwoju w swojej odpowiedzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. poinformowało, że nie planuje podjęcia prac zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami celem wprowadzenia ww. zapisów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com