Sprawozdania z prac

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej, poświęcone tematyce tzw. "ustawy odorowej". W posiedzeniu wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele z wojewódzkich izb rolniczych wraz z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w swojej wypowiedzi podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej, podkreślił, że projekt ustawy należy odrzucić, a jednocześnie istnieje potrzeba powołania zespołu zajmującego się ochroną produkcji rolnej na obszarach wiejskich.

6 kwietnia w siedzibie Telewizji Polskiej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Wójt Roku 2018. W uroczystości udział wziął Laureat Konkursu Wójt Roku 2007, Wójt Gminy Przyrów  Robert Nowak - Członek Zarządu KRIR, który w imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych wręczył laureatowi pamiątkowy upominek i list gratulacyjny. Najlepszym wójtem w całej Polsce został Ryszard Jędruch z gminy Tryńcza, woj. podkarpackie. Zdecydowali o tym  telewidzowie głosując w systemie SMS. Po raz 18. organizatorem konkursu była Redakcja Audycji Rolnych TVP 1. Kandydatury wójtów mogli zgłaszać mieszkańcy gmin, instytucje i organizacje. Spośród nich kapituła konkursu, w której skład wchodziła Krajowa Rada Izb Rolniczych, wyłoniła 10 najlepszych wójtów.

W dniu 8 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pn. "Gospodarowanie nawozami a ochrona wód". Celem konferencji było przedstawienie obowiązków i zaleceń wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" oraz zebrania zaleceń dobrej praktyki rolniczej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu rolniczego, organizacji i stowarzyszeń rolniczych, doradztwa rolniczego, resortu gospodarki wodnej, resortu środowiska, narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, instytucji naukowych oraz instytucji kontrolujących. Ze strony Krajowej Rady Izb Rolniczych w konferencji udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podczas dyskusji, Prezes KRIR W. Szmulewicz w swojej wypowiedzi podkreślił, że nałożono na producentów rolnych wiele obowiązków, co może powodować rezygnację przez nich z produkcji zwierzecej, szczególnie tych mniejszych. Jako przykład dał małe ubojnie i przetwórnie, wobec których kilka lat temu, zastosowano surowe wymogi i musiały one zaprzestać działalności. Za niespełnianie wymogów tzw. programu azotanowego, rolnikom grożą kary finansowe i redukcja dopłat bezpośrednich. Duże fermy spełniają wszystkie stawiane wymogi, ale to małe, rodzinne gospodarstwa prowadzą rozproszoną produkcję zwierzęcą, mają prawidłowy płodozmian i nawożenie gleby. Ich produkcja zwierzęca jest przystosowana do powierzchni. Gospodarowanie nawozami w mniejszych gospodarstwach jest o wiele efektywniejsze, dlatego są o wiele bardziej przyjazne środowisku.

W dniach 01 – 03 lutego 2019 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych wzięła udział w III edycji Centralnych Targów Rolniczych - Agro Premiery & Show organizowanych przez Centrum Targowo-Wystawiennicze Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Podczas ceremonii otwarcia obecni byli przedstawiciele izb rolniczych wraz z Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktorem Szmulewiczem. Podczas ceremonii inauguracji III edycji CTR nastąpiło wręczenie statuetek „Złotego Żurawia”, które nagrodzonym firmom wręczył wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszardem Zarudzkim, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz. Tematem wiodącym tegorocznej edycji targów było „Gospodarstwo na miarę przyszłości – nowoczesne technologie”. Była to również jedna ze stref tematycznych, w której Zwiedzający mogli poznać najnowocześniejsze rozwiązania dla rolnictwa w dwóch modelowo zaaranżowanych mini gospodarstwach – o profilu produkcji roślinnej oraz o profilu produkcji zwierzęcej. W ramach ekspozycji targowej Organizator stworzył również: Salon Techniki Rolniczej, Salon Środków do Produkcji Rolnej, Strefę Dobrej Żywności oraz Salon Usług Specjalistycznych. Podczas targów Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko wraz z Mazowiecką Izbą Rolniczą, które było chętnie odwiedzane przez Zwiedzających, zarówno rolników jak i rodziny z dziećmi.

W dniu 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego, z udziałem Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa KRIR, Pani oraz Pana Jerzego Buckiego delegata Dolnośląskiej Izby Rolniczej, z przedstawicielami myśliwych na czele z Panem Piotrem Jenochem – Łowczym Krajowym. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw, w tym dotyczących szkód łowieckich wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, bobry oraz wilki. Jak poinformował PZŁ szkody wyrządzane przez bobry powinny być zgłaszane przez rolników do gmin. Dzięki takim zgłoszeniom, będzie możliwość dokonania odstrzału redukcyjnego bobrów. Poruszono także kwestie niewypłacania rolnikom przez Koła Łowieckie wyszacowanych, a nawet zasądzonych wyrokami sądowymi, odszkodowań z tytułu szkód łowieckich. W celu ustalenia faktycznego stanu w przedmiotowej sprawie zdecydowano o skierowaniu zapytań do wojewódzkich izb rolniczych w celu otrzymania informacji o niewypłaconych odszkodowaniach w poszczególnych województwach. O podobne dane wystąpi również PZŁ do Zarządów Okręgowych. Obydwie strony zgodnie ustaliły chęć współpracy w zakresie wypracowania stanowisk oraz opracowania instrukcji dla rolników ws. zgłaszania i szacowania szkód łowieckich, jak również podjęcia rozmów w kwestii redukcji populacji wilków oraz bobrów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com