Afrykański Pomór Świń

trzoda chlewnaW dniu 30 lipca 2014 r. odbyło się w Wilnie spotkanie ministrów rolnictwa, głównych lekarzy weterynarii i ekspertów w zakresie ASF z Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii, podczas którego ustalono, że należy utworzyć wspólną grupę ekspertów, która przygotuje skoordynowany program kompleksowego zwalczania ASF. Grupa ekspertów powinna dokonać opisu populacji dzików, określić środki konieczne do zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby, podjąć decyzję o przeprowadzeniu badań naukowych wektorów, określić możliwe drogi szerzenia się wirusa, nowe metody zwalczania choroby.

dzikW związku z wystąpieniem Zarządu KRIR w sprawie uregulowania kwestii związanych z wprowadzonymi zakazami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), resort rolnictwa poinformował, że stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420), na obszarach objętych ograniczeniami polowania i odłowy zwierząt łownych, za wyjątkiem polowań indywidualnych na zwierzęta łowne inne niż dziki, mogą być przeprowadzone po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast taki zakaz nie obowiązuje w strefie ochronnej. Ww. rozporządzenie zapewnia wykonanie decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. dotyczącej środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 47).

giw logoW dniu 28 lipca 2014r. w ognisku choroby (w miejscowości Zielona, gm. Gródek, powiat białostocki) prowadzone były działania związane z ostatecznym oczyszczaniem gospodarstwa oraz usuwaniem ściółki i obornika. Działania w ognisku choroby zostały zakończone. W obszarze zapowietrzonym o promieniu 3 km od ogniska choroby, rozpoczęto działania mające na celu likwidację świń w gospodarstwach. W dniu 28 lipca 2014r. uśmiercono 53 świń w 14 gospodarstwach w tym obszarze. Po oszacowaniu wartości uśmierconych zwierząt przez zespół rzeczoznawców, zwłoki świń zostały zabezpieczone i przewiezione do zakładu utylizacyjnego.

trzodaW odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, przy którym przekazana została opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Zarząd KRIR występował przeciwko nakładaniu kosztów finansowych na właścicieli zwierząt), resort rolnictwa przekazał następujące wyjaśnienia.

trzoda chlewnaPaństwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach poinformował o wynikach badań świadczących o wystąpieniu pierwotnego (pierwszego) ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie utrzymującym 5 świń, znajdującym się w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Gródek. Podejrzenie zachorowania zostało postawione w dniu 19 lipca br. Gospodarstwo zostało objęte nadzorem urzędowym przez lekarza weterynarii, pobrano próbki do badań oraz zabezpieczono znajdujące się w gospodarstwie zwierzęta.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: