pieniadze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji poinformowało informuję, że w dniu 22 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2147), które wprowadziło możliwość udzielania pomocy finansowej w formie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Na tej podstawie w dniu 06.12.2017 r. zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzone zostały zasady udzielania nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych (symbol NP2).

W związku z powyższym zainteresowani producenci mogą obecnie składać wnioski o udzielenie w/w pomocy w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc adresowana jest do producenta rolnego, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

  1. wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. U. UE L 295 2 11.10.2014 r., str.63 2 późn. zm.) lub
  2. zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez tego producenta działalności rolniczej na tych obszarach.

Maksymalna kwota pożyczek wynosi od 50.000 zł do 1.000.000 zł na siedzibę stada - zależnie od liczby świń utrzymywanych średniorocznie w 2016 r. w danym stadzie świń. Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 10 lat a za jej udzielenie Agencja nie pobiera oprocentowania, prowizji i innych opłat.

Zasady udzielania nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych (symbol NP2) wraz z wzorem wniosku oraz umowy o udzielenie pomocy, zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov331/Pomoc krajowa/Nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń na obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com