COPA-COGECA

UE 14Copa i Cogeca sprzeciwiły się decyzji UE o znacznym podwyższeniu oferty dotyczącej wołowiny do 99 000 ton w negocjacjach z blokiem handlowym Ameryki Łacińskiej Mercosur.  Ponad 75% naszego importu wołowiny - 246 000 ton - już teraz pochodzi z tych krajów. Fakt, iż UE podwyższyła ofertę na wołowinę w zamian za ustępstwa w innych sektorach jest nie do zaakceptowania. Potrzebujemy sprawiedliwych i zrównoważonych umów handlowych, dzięki którym na naszym rynku nie będzie dochodzić do nadpodaży. W przeciwnym wypadku powstanie poważne ryzyko dla wzrostu i miejsc pracy na naszych obszarach wiejskich. To nie najlepszy czas na tego rodzaju propozycje, wciąż nie wiemy bowiem jakie konsekwencje pociągnie za sobą wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE. Sprawozdania Komisji również wykazują, iż kraje te nie są w stanie sprostać zasadom fitosanitarnym obowiązującym w UE.

20171130 161406W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Komitetów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Prezydium wziął udział członek zarządu KRIR Robert Nowak. W pierwszym dniu Prezydiów do udziału w Prezydiach zaproszono Michela Barnier głównego negocjatora Komisji Europejskiej do spraw Brexitu, Komisarza Phila Hogana i wice-przewodniczącego Komisji Europejskiej i Komisarza Jyrki Katainena.

copacopgeca 6W dniach 21 i 22 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniach wziął udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz. Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z ostatniego spotkania omówiono i przejęto  projekt mandatu grupy zadaniowej Copa Cogeca do spraw Brexitu. Następnie Sekretariat przedstawił i omówił budżet Copa-Cogeca na rok 2018. Po wymianie opinii na temat kwestii finansowych dotyczących Geopa projekt budżetu na 2018 rok został przyjęty. Następnie odbyła się wymiana poglądów z panią Sandrą Galliną, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju; umów o partnerstwie gospodarczym - Afryka, Karaiby i Pacyfik; Rolnictwo i Rybołówstwo z DG do spraw Handlu, Komisja Europejska, w sprawie obecnych negocjacji handlowych między Unią Europejską a Mercosurem.

copacopgeca 5W dniu 18 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Mirosław Drygas. Podczas przedpołudniowej sesji po przyjęciu sprawozdania z ostatniego posiedzenia i porządku obrad Sekretariat i przewodnicząca grupy roboczej przedstawili informacje na temat wydarzeń w których uczestniczyła przewodnicząca i przedstawiciele Sekretariatu. Następnie do udziału w zebraniu zaproszono Pana Krzysztofa Kasprzyka z DG Regio w celu przedstawienie prezentacji dotyczącego konkluzji i rekomendacji na okres po 2020 roku w ramach działań eksperckiej grupy wysokiego szczebla do spraw upraszczania.

20170915 153113W dniu 15 września 2017 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się warsztaty pt. „Zazielenianie w przyszłej WPR”.

Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w warsztatach uczestniczył pracownik Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych - Jan Marciszewski.

Pierwszą prezentację przedstawił Dyrektor Działu D, DG Agri – Pierre Bascou pt. „Aktualne środki zazieleniania”. Pierre Bascou powiedział, że rolnictwo w Unii Europejskiej musi się zmierzyć z trzema najważniejszymi problemami, jakimi są: zmiany klimatu, niezrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i straty środowiskowe. WPR na lata 2014-2020 ma na celu wprowadzenie zrównoważonego modelu rolnictwa i pomóc w dopasowaniu się rolnikom do niego. W swojej prezentacji podkreślił, że środki zazieleniania są innowacyjne, ale i również kontrowersyjne, jednocześnie wskazał, że jest zbyt wcześnie, aby szacować skuteczność ich wprowadzenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com