copacopgeca 5W dniach 12 i 13 września 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wzięli udział Prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz i Dyrektor Biura KRIR, Katarzyna Szczepaniak.

W ciągu dwóch dni Prezydiów dyskusje skupiły się na najważniejszych kwestiach związanych z europejskim sektorem rolnictwa.

Do udziału w Prezydiach zaproszono Pana Norberta Linsa, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, z którym odbyła się wymiana poglądów na temat działalności COM AGRI w nadchodzącej kadencji w tym między innymi związanych z nową WPR po 2020 roku i bieżącymi negocjacjami handlowymi. Natomiast w kwestii Brexitu odbyła się wymiana  poglądów z Dorthe Christensen (kierownikiem działu zajmującego się jednolitym rynkiem i łącznością, gotowości na brexit, Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej) w sprawie gotowości na Brexit bez porozumienia. Przedstawiciele organizacji rolniczych w swoich wypowiedziach na temat tzw. twardego Brexitu zwracali uwagę na brak przygotowania ze strony europejskich spółdzielni rolniczych na wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Niektóre z delegacji zwróciły uwagę na kwestie handlowe i istotną pozycję Wielkiej Brytanii jako rynku eksportu. Podkreślano również, że przedłużanie procesu przynosi wiele niepewności co dla produkcji i handlu jest bardzo niekorzystne. 

W kwestiach zmian klimatycznych, sytuacji rynkowej oraz wpływu ekstremalnych warunków pogodowych delegacje poszczególnych organizacji rolniczych przedstawiły uwarunkowania w produkcji rolnej względem  warunków atmosferycznych gdzie w niektórych krajach sytuacja przejawiała się w pogłębiającej się suszy oraz zmniejszania się zasobów wodnych dostępnych dla rolnictwa co w konsekwencji powoduje niższe zbiory zarówno upraw polowych jak i warzyw i owoców. W konsekwencji ceny pasz dla zwierząt hodowlanych mogą znacznie wzrosnąć co z kolei spowoduje zwiększenie się kosztów produkcji rolnej. W dokumencie zawierającym stanowisko Komitetów Copa-Cogeca w sprawie zmiany klimatu przyjętym podczas Prezydiów podkreślono, że to europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie w pierwszej kolejności odczuwają wpływ zmian klimatu. Dlatego też żaden z członków europejskiej społeczności rolniczej nie zaprzecza ich istnieniu. Organizacje rolnicze zrzeszone w Copa-Cogeca angażują się we wdrażanie porozumienia paryskiego i wspierają jego realizację, uważając je za zasadniczą część europejskiego i światowego programu politycznego. Nie uda się jednak osiągnąć jego celów bez sektora rolnego i leśnego. W debacie publicznej musi znaleźć się miejsce dla głosu rolników, by powstrzymać rozprzestrzenianie zniekształconego obrazu sektora. Żaden inny sektor w Europie nie będzie w stanie naturalnie usuwać emisji z atmosfery, wspierając jednocześnie rozwój gospodarki opartej na surowcach pochodzenia biologicznego i gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe.

Wymiana poglądów na temat bieżących negocjacji handlowych skupiła się przede wszystkim na działaniach i dyskusji z Komisją Europejską w zakresie Mercosur. Poszczególne delegacje organizacji rolniczych przedstawiały swoje opinie w tym zakresie nawiązując jednocześnie do uprzednich dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Podwójne standardy w produkcji rolnej, nieuczciwa konkurencja i niezrównoważona produkcja rolna w krajach Mercosur były najważniejszymi argumentami podnoszonymi podczas dyskusji przeciwko umowie handlowej. Komisja Europejska nie jest w stanie przedstawić na dzień dzisiejszy pozytywnych aspektów tej umowy dla sektora produkcji rolnej utrzymując jednocześnie, że światowy kontekst i globalna konkurencja zmuszają Unię Europejską do otwierania rynków europejskich dla partnerów z Ameryki Południowej i nie tylko.   

Tematem dyskusji była również zainaugurowana przez Copa-Cogeca kampania informacyjna

European Livestock Voice - #MeattheFacts. Kampania ta będzie przedstawiała szereg badań, faktów i informacji dotyczących produkcji mięsa dla społeczności konsumenckiej.  Celem Kampanii Informacyjnej jest zapoznanie z technikami hodowli zwierzęcej oraz promocja konsumpcji mięsa. Kampania ta będzie odbywała się poprzez media społecznościowe oraz plakaty i krótkie publikacje zawierające informacje dotyczące hodowli zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej które będą się znajdowały w środkach transportu miejskiego.   

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com