COPA-COGECA

PE 19W dniu 27 stycznia 2016 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), zorganizowano wysłuchanie publiczne w sprawie sektora mleka pod tytułem „Przyszłość europejskiego sektora mleka, instrumenty jakie są potrzebne, aby zapobiec przyszłym kryzysom”. W wysłuchaniu wzięli udział eksperci reprezentujący różne instytuty badawcze oraz środowiska naukowe z Polski, Niemiec, Węgier, Anglii oraz Francji. Wydarzenie to miało na celu ponowne zwrócenie uwagi na bardzo trudną sytuację sektora produkcji mleka w Europie oraz kryzysu, w jakim się on znajduje, w kontekście znalezienia odpowiednich instrumentów, które mogłyby poprawić obecną sytuację oraz zapewnić stabilne warunki pracy dla producentów mleka w perspektywie długofalowej.

IMG 1521 - KopiaW dniu 12 stycznia 2015 r. w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie polskich organizacji rolniczych będących członkami Komitetów Copa-Cogeca na temat ewentualnej możliwości otwarcia rozmów bilateralnych pomiędzy Federacją Rosyjską a poszczególnymi krajami UE co do sprzedaży/eksportu wieprzowiny do Rosji. Podczas spotkania, któremu przewodniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, polskie organizacje opowiedziały się za zdecydowanym sprzeciwem wobec tego porozumienia. 21 grudnia 2015 r. Rządy Państw UE w procedurze pisemnej zatwierdziły decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji i będą one obowiązywały o pół roku dłużej – do końca lipca br. Decyzja o przedłużeniu restrykcji gospodarczych została podjęta jednomyślnie – żaden z krajów członkowskich UE nie wyraził sprzeciwu. Dlatego też, jakiekolwiek negocjacje w tym zakresie są niedopuszczalne.

copa-cogeca noweW dniu 16 grudnia 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Wśród tematów podjętych podczas posiedzenia znalazły się: informacje na temat działań Copa i Cogeca w zakresie dyskusji nad przyszłością WPR; przygotowanie posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego do spraw WPR; informacje na temat programów rozwoju obszarów wiejskich. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Mirosław Drygas.

copacogeca1W dniach 3-4 grudnia 2015 roku w Paryżu obyły się Prezydium Copa oraz specjalne wydarzenie organizowane przez francuskie organizacje rolnicze zatytułowane ”rolnictwo i klimat” w związku z toczącą się w Paryżu konferencją COP21. Wśród tematów podjętych podczas Prezydium Copa znalazły się: wymiana poglądów na temat zmiany klimatu i przyszłości WPR; przyjęcie głównego przesłania Copa-Cogeca odnośnie zmiany klimatu; wymiana poglądów na temat stanowiska Copa i Cogeca w sprawie dziesiątej konferencji ministerialnej WTO na temat dauhańskiej agendy rozwoju; przyjęcie wniosku UNITAB (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tytoniu) o partnerstwo z Copa i Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu Prezydium wzięli udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.

wieprzowina 27.10.2015W dniu 27 października 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu grupy roboczej udział wziął udział Jerzy Salitra - członek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  Omawiając kwestie związane z perspektywami rynkowymi Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat ponownego wprowadzenia przetworzonych białek zwierzęcych. Warunkiem ponownego wprowadzenia przetworzonych białek zwierzęcych jako pasz dla zwierząt jest test dla każdego sektora, czyli osobny test dla mięsa wieprzowego, wołowego i drobiu niwelujący możliwość kanibalizmu wśród zwierząt . Jeśli chodzi o sektor wieprzowiny test taki został opracowany i będzie mógł być wprowadzony na rynek. Jednakże należy zwrócić uwagę, że ze względu na długie procedury wdrożenie na rynek przetworzonych białek zwierzęcych będzie możliwe dopiero za kilka miesięcy. Prace nad tego typu testami dla sektora drobiowego i wołowego nie są zaawansowane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: