COPA-COGECA

DSC07305W dniach 21 i 22 kwietnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyły się posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca. W porządku obrad znalazły się: wymiana poglądów z panią Evelyn Nguleką, przewodniczącą Światowej Organizacji Rolników (WFO); dyskusja z panią Marią De Los Angeles Benitez Salas, DG Agri, na temat handlu międzynarodowego; dyskusja na temat sprawozdania finansowego Copa-Cogeca za rok 2015; przyjęcie „Wizji strategicznej Komisji Kobiet na rzecz promowania statusu rolniczek; przyjęcie stanowiska Copa-Cogeca na temat systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych (RPAS); wymiana poglądów na temat sytuacji na rynku i w handlu międzynarodowym; projekt stanowiska Copa-Cogeca w sprawie nowych technik hodowli; kampania komunikacyjna Copa-Cogeca na rzecz branży hodowlanej; przygotowania do Kongresu Europejskich Rolników w Grecji w październiku 2016 roku. Z ramienia KRIR udział w posiedzeniu wziął Robert Nowak – Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

DSC07210W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. W porządku obrad znalazły się następujące tematy: dobrostan zwierząt; sytuacja rynkowa branży mięsa wieprzowego; perspektywy rynkowe i dostęp do rynku; kwestie weterynaryjne. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu udział wziął Jerzy Salitra. Na początku posiedzenia przewodniczący grupy roboczej przedstawił działania prezydencji, które zostały podjęte od ostatniego posiedzenia grupy roboczej.

DSC07209W dniu 11 kwietnia 2016 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Wśród tematów podjętych podczas posiedzenia znalazły się: aktualne informacje na temat WPR; doświadczenia po roku od wprowadzenia w WPR obowiązku zazieleniania; Prezentacja DG Agri poświęcona systemowi „żółtych kartek”; konferencja ekspercka w Niemczech. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram. Na początku posiedzenia Sekretariat przedstawił prezentację odnośnie wdrażania i uproszczeń w WPR.

copacogeca114 kwietnia 2016 r. podczas głosowania w Parlamencie eurodeputowani zdecydowali o utrzymaniu na unijnym rynku herbicydów, w których  substancją aktywną  jest  glifosat. W związku z decyzją o utrzymaniu na unijnym rynku herbicydów na bazie glifosatu, Copa i Cogeca wezwały Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) do odnowienia pozwolenia ich stosowania. Po tym jak EFSA potwierdziła, że substancja ta jest bezpieczna rolnicy oczekują, że Komisja Europejska przedłuży zezwolenie jej stosowania o 15 lat. Podjęta przez parlamentarzystów decyzja oznacza utrzymanie konkurencyjności rolników i spółdzielni rolnych.

DSC06922W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ryby”. Wśród tematów podjętych podczas zebrania znalazły się: wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy roboczej; informacje na temat komitetów doradczych w sektorze ryb; unijne polityki w zakresie rybołówstwa; informacje na temat pasz leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Adam Michaś- Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: