COPA-COGECA

DSC06922W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ryby”. Wśród tematów podjętych podczas zebrania znalazły się: wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy roboczej; informacje na temat komitetów doradczych w sektorze ryb; unijne polityki w zakresie rybołówstwa; informacje na temat pasz leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Adam Michaś- Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

pieniadzeNa jednym z ostatnich posiedzeń grup roboczych Copa-Cogeca „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” odbyła się rozmowa na temat projektu wprowadzenia przez Komisję Europejską tzw. „żółtej kartki”. Poniżej więcej szczegółów na ten temat.

copacogeca1W dniach 2-3 marca 2016 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „międzynarodowe aspekty w rolnictwie”. W porządku obrad tej grupy znalazły się: monitorowanie Deklaracji z Nairobi (WTO) dotyczącej filara konkurencji; dyskusja o międzynarodowej strategii związanej z oznaczeniami geograficznymi; wymiana opinii na temat zmian w umowie o wolnym handlu z Meksykiem; wymiana poglądów na temat polityki rozwoju dotyczącej Argentyny. Z ramienia grupy roboczej w posiedzeniu grupy roboczej uczestniczył Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych- Pan Wiktor Szmulewicz.

copacogeca1W dniu 18 i 19 lutego 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Copa-Cogeca. Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: wymiana opinii z Josem Delbekem, dyrektorem generalnym do spraw działań w dziedzinie klimatu Komisji Europejskiej, na temat paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych i jego skutków dla sektora rolniczego; informacja  na temat obecnych i przyszłych działań Copa i Cogeca w zakresie pakietu energetyczno-klimatycznego i dyrektywy NEC; wymiana opinii z Panem Costa Golfidis, zastępcą kierownika działu Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej, DG AGRI na temat kwestionariusza DG AGRI„ Europejczycy, rolnictwo i WPR”; wyznaczenie kandydatów Copa i Cogeca do panelu biogospodarczego; Wymiana opinii z Panem Joostem Kortem, zastępcą dyrektora generalnego DG Agri, KE, na temat trudnej na rynkach rolnych, przede wszystkim w sektorze wieprzowiny i produktów mlecznych oraz środków podejmowanych przez państwa członkowskie; przyjęcie projektu odpowiedzi Copa i Cogeca na konsultacje społeczne na temat zmian dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii; przyjęcie pisma Copa i Cogeca dotyczącego dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych; decyzje dotyczące procesu prowadzącego do ustalenia składu Prezydium Copa; informacje na temat Kongresu Rolników Europejskich, który w tym roku odbędzie się w Grecji. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu Prezydiów uczestniczyli Prezes KRIR- Wiktor Szmulewicz i Dyrektor biura KRIR- Katarzyna Szczepaniak.

PE 19W dniu 27 stycznia 2016 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), zorganizowano wysłuchanie publiczne w sprawie sektora mleka pod tytułem „Przyszłość europejskiego sektora mleka, instrumenty jakie są potrzebne, aby zapobiec przyszłym kryzysom”. W wysłuchaniu wzięli udział eksperci reprezentujący różne instytuty badawcze oraz środowiska naukowe z Polski, Niemiec, Węgier, Anglii oraz Francji. Wydarzenie to miało na celu ponowne zwrócenie uwagi na bardzo trudną sytuację sektora produkcji mleka w Europie oraz kryzysu, w jakim się on znajduje, w kontekście znalezienia odpowiednich instrumentów, które mogłyby poprawić obecną sytuację oraz zapewnić stabilne warunki pracy dla producentów mleka w perspektywie długofalowej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com