copacopgeca 7Spoglądając na opublikowane 27 maja 2020 r. zmienione wieloletnie ramy finansowe (WRF) Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz na unijny plan odbudowy gospodarczej „Next Generation EU” [następna generacja UE], Copa i Cogeca podkreślają potrzebę większej ilości wspólnych działań na poziomie Unii i wzywają do większego wsparcia dla rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

Narzędzie „Next Generation EU” musi być punktem wyjścia do przygotowań do rzeczywistości pokryzysowej i musi stosować się do wspólnego i skoordynowanego podejścia opartego na zasadach solidarności, zrozumienia i elastyczności. W sektorze rolnym i leśnym należy wdrożyć i uruchomić wszystkie niezbędne narzędzia - dotacje, pożyczki i instrumenty finansowe - by zachęcać do wsparcia inwestycyjnego, którego sektor tak bardzo potrzebuje, by wyjść z kryzysu. 

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze z zadowoleniem przyjmują dążenie Komisji do zapewnienia lepszej przyszłości i stworzenia odpowiednich warunków dla następnego pokolenia obywateli UE, aby mogli oni pracować i żyć w dobrobycie. Dodatkowy nacisk na spójność, inwestycje, badania naukowe, cyfryzację, umiejętności i dywersyfikację jest pozytywny i z pewnością przyniesie korzyści sektorowi rolnemu.

Zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich o 15 mld EUR jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku; europejscy rolnicy są jednak mimo wszystko rozczarowani kwotami przeznaczonymi na WPR w ramach zmienionego wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych. Zmniejszenie wsparcia bezpośredniego o około 8,8 % w wartościach rzeczywistych, w okresie gdy rolnicy znajdują się pod ogromną presją i muszą sprostać wygórowanym oczekiwaniom jest po prostu nie do przyjęcia.

Od dwóch lata Copa i Cogeca wzywają do utrzymania wsparcia WPR na takim samym poziomie w wartościach rzeczywistych. Teraz zyskało to dodatkowo na znaczeniu w kontekście niedawnej publikacji strategii różnorodności biologicznej i „Od pola do stołu”.

Komisja Europejska uznała rolnictwo i leśnictwo za jeden z kluczowych sektorów i jest gotowa zapewnić odpowiednie warunki do zaplanowania jego odbudowy, szczególnie w obliczu obecnej pandemii. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy teraz silnej Unii. Potrzebujemy też przynajmniej takiego samego wsparcia finansowego jak w obecnych WRF. Bardzo ważne jest aby to wsparcie, w tym środki „Next Generation EU” naprawdę trafiło do ludzi w terenie. Dlatego też Copa-Cogeca wzywa Radę do proaktywnego działania i do podjęcia szybkiej decyzji w sprawie tych wniosków, gdyż zostało bardzo niewiele czasu.

Copa i Cogeca oraz należący do nich rolnicy, właściciele lasów oraz spółdzielnie robią wszystko, co w ich mocy, by żywność była produkowana w sposób, który pozwala chronić środowisko naturalne, poprawia różnorodność biologiczną, przyczynia się do zwalczania zmian klimatu i zapewnia dobrostan zwierząt. Odgrywają oni kluczową rolę w realizacji celów zmienionego Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejscy decydenci muszą teraz pokazać, że ich ambicje dysponują odpowiednim wsparciem finansowym i instrumentami, które zapewnią sprawiedliwą transformację dla wszystkich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com