WPR

rolnictwo.jpgResort rolnictwa poinformował, że Polska uzyskała zgodę na stosowanie systemu płatności bezpośrednich SAPS do końca 2020 roku. Ponadto ustalono, że w ramach płatności bezpośrednich będzie można wypłacać część płatności (12% koperty krajowej) w powiązaniu z produkcją. Ten postulat miał wielu zdecydowanych przeciwników wśród państw członkowskich UE.Ostateczny kształt wspólnej polityki rolnej będzie wypracowany w drodze negocjacji Rady z Parlamentem Europejskim. Przewidywany termin osiągnięcia porozumienia – to koniec czerwca br. Następnie Komisja Europejska przygotuje podstawy prawne odzwierciedlające kształt zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej, na podstawie których Polska przygotuje przepisy krajowe.

ue1.jpgW związku z głosowaniem eurodeputowanych nad przyszłą Wspólną polityką rolną (WPR), Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła podjęcie szybkiej decyzji odnośnie przyznania Parlamentowi Europejskiemu mandatu do negocjacji oraz apelowała do europosłów, ministrów rolnictwa UE i Komisji Europejskiej o podjęcie ostatecznej decyzji do czerwca. Jest to konieczne by skończyć z niepewnością, z którą zmagają się rolnicy i spółdzielnie rolnicze, tak aby mogli oni kontynuować produkcję i prowadzić inwestycje.

komisja_europejska.jpgKomisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpi dziś do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej, opiewających na łączną kwotę 414 mln euro. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, formalnie rzecz biorąc skutki finansowe netto dzisiejszej decyzji wyniosą około 393 mln euro.

ryby.jpgNadrzędnym celem proponowanej przez Komisję nowoczesnej i uproszczonej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest zrównoważenie połowów pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Dzięki wyeliminowaniu przełowienia i określeniu uprawnień do połowów na podstawie opinii naukowych nowa polityka pozwoli odtworzyć liczebność zasobów ryb do poziomów gwarantujących ich zrównoważenie. Ponadto polityka ta zapewni obywatelom UE stabilne i pewne zaopatrzenie w zdrową żywność w perspektywie długofalowej, będzie sprzyjać dobrej koniunkturze w sektorze połowowym, a także pomoże rybakom uniezależnić się od dotacji i przyczyni się do tworzenia nowych możliwości w zakresie miejsc pracy i wzrostu w obszarach przybrzeżnych.

komisja_europejska.jpgKomisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje  głosowanie Parlamentu Europejskiego w dniu 6 lutego br. nad wnioskiem Komisji dotyczącym nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Tym głosowaniem Parlament otwiera drogę do rokowań z Radą zmierzających do uzyskania porozumienia w sprawie tej nowej polityki. Celem przedstawionego w 2011 r. projektu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa było stworzenie flotom rybackim UE warunków gospodarczej rentowności oraz propagowanie europejskiej akwakultury, z korzyścią dla społeczności, których utrzymanie zależy od tej działalności, oraz z pożytkiem dla konsumentów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com