pieniadze.jpgRealizując wniosek zgłoszony podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 12 marca br., 4 kwietnia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi o przeprowadzenie szerokich konsultacji podziału środków UE 2014-2020 na rolnictwo z samorządem rolniczym, w celu najlepszego rozdysponowania środków według zgłaszanych potrzeb do przedstawicieli rolników.
 
 
 
Prace nad wieloletnimi ramami finansowymi UE 2014-2020 są jednym z najważniejszych, powtarzających się cyklicznie tematów na forum Unii Europejskiej. Dla polskich rolników najistotniejszą częścią tej dyskusji jest kwestia budżetu przeznaczonego na politykę rolną. Rolnictwo dzięki Wspólnej Polityce Rolnej było niezmiernie ważną siłą stabilizującą w czasie ostatnich trudności ekonomicznych, zapewniając konsumentom bezpieczne dostawy żywności po rozsądnych cenach, w czasie nasilonej niestabilności rynków.  Ostateczny kształt Wspólnej Polityki Rolnej kolejnego okresu programowego będzie wypracowany w drodze negocjacji Rady z Parlamentem Europejskim.
 
Zgodnie z przewidywaniami terminem osiągnięcia porozumienia będzie koniec czerwca br. Następnie Komisja Europejska przygotuje podstawy prawne odzwierciedlające kształt zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej, na podstawie których Polska przygotuje przepisy krajowe.

Biorąc pod uwagę wyzwania przed jakimi stanie polskie rolnictwo, wsparcie na WPR będzie jeszcze bardziej potrzebne w przyszłości. Optymalny podział środków i ich ukierunkowanie  umożliwi rolnikom wzmocnienie ich pozycji ekonomicznej, przez co zapewni zrównoważony wzrost sektorowi rolno-spożywczemu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com