rolnictwo.jpgResort rolnictwa poinformował, że Polska uzyskała zgodę na stosowanie systemu płatności bezpośrednich SAPS do końca 2020 roku. Ponadto ustalono, że w ramach płatności bezpośrednich będzie można wypłacać część płatności (12% koperty krajowej) w powiązaniu z produkcją. Ten postulat miał wielu zdecydowanych przeciwników wśród państw członkowskich UE.Ostateczny kształt wspólnej polityki rolnej będzie wypracowany w drodze negocjacji Rady z Parlamentem Europejskim. Przewidywany termin osiągnięcia porozumienia – to koniec czerwca br. Następnie Komisja Europejska przygotuje podstawy prawne odzwierciedlające kształt zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej, na podstawie których Polska przygotuje przepisy krajowe.
 
 
 
 
Szczegółowe kwestie przyjęte na Radzie Ministrów

Płatności bezpośrednie

  • Ministrowie rolnictwa potwierdzili ustalenia ze Szczytu finansowego, że istnieje możliwość przesunięcia do 25% środków z II filaru na płatności bezpośrednie w Polsce i innych krajach, których poziom wsparcia jest poniżej średniej UE.
  • Stosowanie systemu SAPS będzie możliwe do 2020 r. oraz możliwe będzie dofinansowanie płatności w ramach tego systemu z budżetu krajowego do 2020 r.
  • Działania proekologiczne (tzw. greening) będą obowiązkowe dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie. Państwa członkowskie przeznaczą 30% koperty krajowej na wsparcie tych działań. Wyłączenie gruntów na cele ekologiczne zostało zmniejszone z 7% (proponowanych przez KE) do 5% powierzchni gruntów. Obowiązek ten dotyczy gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. W zakresie dywersyfikacji upraw rolnych w gospodarstwach ministrowie zmienili zasady: gospodarstwa o powierzchni 10-30 ha powinny uprawiać co najmniej dwie uprawy, a ponad 30 ha – powinny prowadzić 3 uprawy.
  • Państwa stosujące system SAPS mogą 12% koperty krajowej wypłacać na płatności połączone z produkcją .
  • Ministrowie zaakceptowali pomoc dla młodych rolników oraz dla małych gospodarstw.

Wspólna organizacja rynków rolnych

  • Kwoty cukrowe zostały przedłużone do 2017 r., ministrowie odrzucili ponowną realokację kwot produkcji cukru.
  • Publiczna interwencja i prywatne przechowalnictwo zostało utrzymane do świeżego i chłodzonego mięsa wołowego dla zwierząt od 8 miesięcy.

Rozwój obszarów wiejskich

  • W zakresie ONW – państwa członkowskie uzyskały większą elastyczność w ustalaniu obszarów o utrudnieniach naturalnych. Wprowadzono np. możliwość kumulacji kryteriów biofizycznych.
  • Dla regionów które utraciły po 2013 r. status „słabiej rozwiniętych” będzie możliwość utrzymania dotychczasowego poziomu dofinansowania inwestycji dla rolników.

Źródło: MRiRW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com