komisja_europejska.jpgKomisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpiła do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 230 mln euro. Ponieważ jednak niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 227 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.
 
 
 
Główne korekty finansowe

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od 14 państw członkowskich: Belgii, Czech, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

  • kwoty 83,6 mln euro, którą obciążona została Grecja ze względu na niezgodne z przepisami obniżenie wymogu minimalnej wielkości plonu dla suszonych winogron;
  • kwoty 79,9 mln euro, którą obciążona została Polska ze względu na niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków i zatwierdzaniu planów operacyjnych w przypadku środka dla gospodarstw niskotowarowych;
  • kwoty 24,0 mln euro (efekt finansowy1: 23,9 mln euro), którą obciążona została Grecja ze względu na niedociągnięcia w rejestrach stad i kontrolach na miejscu w odniesieniu do premii zwierzęcych;
  • kwoty 10,3 mln euro, którą obciążona została Wielka Brytania ze względu na niedociągnięcia w identyfikacji zwierząt oraz w kontrolach na miejscu w odniesieniu do premii zwierzęcych.

Zapowiedziana przez Komisję Europejską kara w wysokości 79,9 mln EUR dotyczy wspierania gospodarstw niskotowarowych z ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006.

Resort rolnictwa poinformował, że Polska realizowała ten program zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Ze wsparcia mogły korzystać gospodarstwa rolne, których dochód roczny nie przekraczał 4800 euro.

Strona polska nie dostała jeszcze oficjalnej decyzji wykonawczej Komisji.

Rozdysponowanie pieniędzy w ramach działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” odbywało się na podstawie trzech aktów prawnych przyjętych w latach 2004 – 2006:

  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich,
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na działanie wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

W oparciu o te przepisy, w dwóch terminach - od 1. lutego do 22. marca 2005 roku oraz do 6. do 16. listopada 2006 roku, przyjmowane były wnioski wraz z planami rozwoju gospodarstwa. Wsparcie finansowe, w wysokości 1 250 EUR rocznie, przyznawane było na okres nie dłuższy niż 5 lat.

W 2007 roku zakończyła się weryfikacja wniosków łącznie z biznesplanami oraz zostały wydane ostatnie decyzje o przyznaniu wsparcia. W związku tym ostanie środki zostały wypłacone w 2012 r. z budżetu PROW 2007-2013, jako zobowiązanie PROW 2004-2006.

Kontrole realizacji biznesplanów prowadzone były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po trzech latach od przyznania pomocy. Kontrole te odbywały się w oparciu o przepisy ustanowione w latach 2004 – 2006. W przypadku stwierdzenia ich naruszenia wydawane były decyzje administracyjne o zaprzestaniu wsparcia lub zwrocie nienależnych środków.

Polska odwoła się od decyzji wykonawczej Komisji do Sądu Unii Europejskiej (sąd pierwszej instancji). Zapowiadana kara, 10 proc. przyznanych środków, jest w opinii MRiRW zbyt wysoka w odniesieniu do wskazanych przez audytorów Komisji Europejskiej nieprawidłowości. W Polsce został zrealizowany, stawiany w przepisach unijnych cel, wdrażania działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com