Pozostałe

komisja_europejska.jpgKomisja Europejska chce zreformować unijny Fundusz Solidarności, który udziela wsparcia finansowego w wypadku klęski żywiołowej krajom członkowskim i państwom przystępującym do UE. Przyjęty 25 lipca br. wniosek ma na celu uproszczenie funkcjonowania Funduszu i zwiększenie jego skuteczności, między innymi poprzez wprowadzenie wyraźniejszych kryteriów korzystania z jego pomocy. Od 2002 roku, gdy Fundusz Solidarności powstał, 23 kraje, w tym Polska, otrzymały w sumie 3,2 miliarda euro.

dir.jpgNa wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej w czerwcu br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w sprawie rygorystycznych rozwiązań dotyczących funkcjonowania punktów aptecznych. Zarząd KRIR zwracał uwagę na brak dostępu do odpowiedniego asortymentu leków na terenach wiejskich oraz wnosił o interwencję w tej sprawie już w grudniu 2009 r. Jednak problem, który w swoich wystąpieniach sygnalizował samorząd rolniczy, nadal nie został rozwiązany. Dlatego też, Zarząd KRIR postanowił ponowić swój postulat. Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

krir.jpgZ początkiem lipca br., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przesłał do Kancelarii Sejmu opinię dotyczącą poselskiego projektu ustawy o Funduszu Poręczeń, likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych oraz zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - zgłoszonego przez Ruch Palikota - kopia wystąpienia
arimr_cd4870e10d.jpgWielu rolników, którzy otrzymują z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2004 - 2006 i PROW 2007 - 2013 "Renty strukturalne", zastanawia się co będzie po osiągnięciu przez nich 65 roku życia. Część z nich martwi się, że może wówczas pozostać bez środków do życia, ponieważ nie będą im przysługiwały unijne renty, a nie nabędą jeszcze praw do rolniczych emerytur wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). W takiej sytuacji mogą znaleźć się mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1947 r., którym renta strukturalna została przyznana na okres krótszy niż do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego ustawą o emeryturach i rentach obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

sejm.jpgW drugiej połowie czerwca br. do Biura KRIR wpłynął z Kancelarii Sejmu poselski projekt "ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz niektórych innych ustaw" złożony przez Klub Poselski „Ruch Palikota”. Projekt został przekazany do konsultacji z wijewódzkimi izbami rolniczymi, spotykając się z żywym sprzeciwem rolników. Wobec tego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaopiniował negatywnie  przedstawiony projekt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com