Pozostałe

grunty.jpgW 2012 roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała 132 tys. ha gruntów i jest to najwyższy poziom sprzedaży od 2002 roku. Ten doskonały wynik to efekt przyspieszenia prywatyzacji wszystkich składników majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a w szczególności: gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz bezprzetargowo, głównie na rzecz dzierżawców. Do 31 grudnia 2013 r. nabywanie państwowej ziemi od Agencji może odbywać się na warunkach preferencyjnych. Do tego czasu rolnicy, którzy nabędą państwową ziemię w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rodzinnego mogą korzystać m.in. z możliwości rozłożenia przez ANR płatności na roczne lub półroczne raty z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 2% rocznie, na okres do 15 lat, przy wpłacie przez nabywającego jedynie 10% ceny nieruchomości przed zawarciem umowy.

arimr_cd4870e10d.jpgOd rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 11 lutego 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 7,1 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe ok. 882 tys. rolników. Do końca lutego dopłaty takie trafią do 70% uprawnionych rolników. Zgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę  dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. Wiosną zeszłego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Agencja jest przygotowana do realizacji nawet 300 tys. wypłat dziennie, jednak tempo realizacji dopłat bezpośrednich zależy od wielkości środków i tempa ich przekazywania ARiMR przez Ministerstwo Finansów.

anr.gifRok 2012 był kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła 19 288 zł, i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2011, która osiągnęła poziom 17 165 zł, była wyższa o 12%. W ubiegłym roku wzrost cen okazał się identyczny jak w 2011 r., gdyż wzrost średniej ceny za 1 ha gruntów rok do roku w latach 2010-2011 wyniósł również 12%. Ceny gruntów sprzedawanych przez Agencję rosną nieustannie od 2004 r., kiedy to Polska przystąpiła do UE.

tvp1.jpgPrezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak wzięli udział w finałowej gali konkursu „Wójt Roku 2012”, która odbyła się 9 lutego br. w Warszawie. Wójtem roku 2012 został Grzegorz Czapla z gminy Ożarowice w województwie śląskim. W trakcie uroczystości Prezes KRIR wręczył wszystkim finalistom tablice pamiątkowe do samorządu rolniczego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego gospodarza, który w minionym roku mógł pochwalić się największymi osiągnięciami. Spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych do konkursu kapituła wybiera 10 finalistów. Laureatem plebiscytu zostaje ten z finalistów, który uzyska najwięcej głosów widzów.
arimr_cd4870e10d.jpgOd rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 7 lutego 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 6,9 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe ok. 866 tys. rolników. Do końca lutego dopłaty takie trafią do 70% uprawnionych rolników. Zgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę  dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. Wiosną zeszłego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Agencja jest przygotowana do realizacji nawet 300 tys. wypłat dziennie, jednak tempo realizacji dopłat bezpośrednich zależy od wielkości środków i tempa ich przekazywania ARiMR przez Ministerstwo Finansów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com