Pozostałe

rolnictwo.jpgOd rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 26 lutego 2013 r. ARiMR wypłaciła ponad 8,9 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe ponad miliona rolników. Do końca lutego dopłaty takie trafią do 70% uprawnionych rolników. Zgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę  dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. Wiosną zeszłego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Agencja jest przygotowana do realizacji nawet 300 tys. wypłat dziennie, jednak tempo realizacji dopłat bezpośrednich zależy od wielkości środków i tempa ich przekazywania ARiMR przez Ministerstwo Finansów.

mrirw.jpgPolska nie zgadza się na nieuzasadnione, pochopne wskazania, podważające wizerunek polskiej żywności. Polska opowiada się za jak najszybszym ustaleniem faktów w sprawie fałszowania mięsem końskim wyrobów wołowych. Informacje przekazywane środkom masowego przekazu powinny być rzetelne i potwierdzone. W chwili obecnej w tej kwestii mamy do czynienia z dezinformacją. Konieczne jest jak najszybsze uzyskane wyników prowadzonych dochodzeń. Media powinny być informowane o faktach, a nie o podejrzeniach.

arr.jpegAgencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 23 lutego 2013 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 165/2013 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2013 (Dz. Urz. UE L 51 z 23.2.2013, str. 11).W mechanizmie dopłat do prywatnego przechowywania masła mogą uczestniczyć Przedsiębiorcy, którzy:
1)mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT;
2)są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców w ARR;
3)złożą formularz umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania masła.
Rozpoczęcie przechowywania objętego umową może mieć miejsce w terminie od 1 marca 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r.
19luty2013.JPG 19 lutego br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z delegacją przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Gruzji. Tematem przewodnim wizyty było zagadnienie bezpieczeństwa żywności. Delegacja spotkała się także z przedstawicielami komisji sejmowej ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz instytucji centralnych mających w swoich kompetencjach sprawy związane z bezpieczeństwem żywności.
krus.jpgOd 1 marca 2013 r. świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące do 28 lutego 2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), wynoszącym 104,0%. W KRUS waloryzacja obejmie około 1,3 mln świadczeń.Od dnia 1 marca 2013 r. najniższe świadczenia zostaną podwyższone o 4,0%. Po waloryzacji najniższa emerytura pracownicza będzie wynosić 831 zł 15 gr miesięcznie (brutto). Do tej wysokości będzie również podwyższona rolnicza emerytura podstawowa i tym samym wszystkie wypłacane na dzień 28.02.2013 r. emerytury i renty rolnicze, a także dodatki oraz renty socjalne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com