Pozostałe

paliwo.jpgW dniu 19 sierpnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 23 lipca br. w sprawie zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W swoim piśmie resort rolnictwa informuje, że ze względu na ograniczone środki budżetowe możliwe do zaangażowania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obenie nie jest możliwe zwiększenie ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

paragraf.gifOdpowiadając na pismo Ministerstwa Zdrowia z 24 lipca br., przy którym przedstawiono do konsultacji społecznych "projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013" Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych nie zgłosił uwag dotyczących treści proponowanych zmian, gdyż przedłużają one obecnie obowiązujące przpisy na kolejny rok. Przekazane zostały uwagi, zgłoszone przez wojewódzkie izby rolnicze postulujące określenie maksymalnej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość nie powinna być wyższa niż dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i wynosić maksymalnie 109,05 zł kwartalnie.

rolnosrod.jpgW związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program Rolnośrodowiskowy” objętego PROW na lata 2007-2013 zmieniły się zasady przyznawania płatności w ramach pakietu 8 Ochrona gleb i wód, warianty 2 i 3 – międzyplony. Ze względu na dość istotną zmianę, która może skutkować nie otrzymaniem płatności za 2013 rok, a nawet zwrotem płatności za lata poprzednie apelujemy o to aby rolnicy, którzy podjęli się zobowiązania w ramach pakietu 8 wariant 2 lub 3 skontaktowali się z doradcą rolnośrodowiskowym celem ustalenia, czy potrzebne jest wykonanie zmiany w ich programie rolnośrodowiskowym. Informacji w tej sprawie mogą również zasięgnąć w Biurach Terenowych ARiMR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

traktor.jpgResort rolnictwa poinformował, że Komisja Europejska zgodziła się na przesunięcie na realizacje działania modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013 ok. 127 mln euro z innych programów rolnych.  Jest to najpopularniejsze działanie z PROW, a w dotychczas przeprowadzonych naborach wniosków rolnicy złożyli w sumie 78 tys. wniosków starając się uzyskać pomoc w wysokości  ponad 11 mld zł. W ostatnim naborze przeprowadzonym w kwietniu br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła ok. 17 tys. wniosków, z czego jak się szacuje pomoc otrzyma 3,1 tys. rolników. Dotychczas Agencja rozpatrzyła 55 proc. wniosków z tego naboru.

prow.logo.jpgRolnicy, którzy ponieśli straty  mogą też skorzystać z pomocy udzielanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".  Działanie to zostało wprowadzone do PROW 2007-2013 w 2010 roku. O  pomoc z  tego działania mogą ubiegać się rolnicy, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych utracili powyżej 30%  średniej produkcji rolnej liczonej z trzech ostatnich lat i ponieśli starty w majątku trwałym o wartości co najmniej 10 tys. złotych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com