Pozostałe

P1080467.JPG W dniu 6 marca br. Zarząd KRIR spotkał się z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Leszkiem Świętochowskim. Spotkanie miało na celu omówienie nowych zasad sprzedaży  gruntów rolnych oraz wyjaśnienie pewnych wątpliwości związanych z realizacją zarządzeń Prezesa wydanych w styczniu br. W posiedzeniu udział wzięli również Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych: Leszek Grala (Dolnośląska Izba Rolnicza), Jan Heichel (Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza), Robert Jakubiec (Lubelska Izba Rolnicza),Władysław Piasecki (Lubuska Izba Rolnicza).

rolnictwo.jpgTerminy naborów wniosków o przyznanie wsparcia z działań "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" powinny być znane jeszcze w marcu. Poda je do publicznej wiadomości Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross za pośrednictwem prasy oraz portalu internetowego ARiMR.

arimr_cd4870e10d.jpg15 marca 2013 roku ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za bieżący rok. Jak co roku, przed tym terminem Agencja wysyłała do każdego z rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku,  tzw. wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez Agencję na podstawie posiadanych przez nią informacji. Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego gospodarstwie nic się nie zmieniło)  musi teraz tylko je podpisać oraz wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach. Wniosków tych nie trzeba jednak  składać czy przesyłać do Agencji w formie papierowej. Można je bowiem dużo łatwiej i wygodniej złożyć przez Internet.

pieniadze.jpgOd początku funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w Polsce, tj. od roku 2004 - w celu realizacji płatności bezpośrednich na rzecz rolników trzeba najpierw zaangażować środki budżetu państwa na prefinansowanie unijnej części płatności oraz na krajowe uzupełnienie. Środki te w łącznej kwocie są przekazywane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która realizuje płatności na rzecz rolników. Tak poniesione wydatki ww. Agencji, w części unijnej, są zgłaszane do Komisji Europejskiej celem uzyskania ich refundacji. Komisja Europejska przekazuje Polsce refundacje wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji dopiero w drugim miesiącu po zakończeniu miesiąca, za który wydatki są refundowane. W ten sposób powstaje zależność harmonogramu realizacji płatności bezpośrednich od stanu finansów publicznych, szczególnie w pierwszym okresie każdego roku budżetowego.

sejm.gifZmiany w organizacji czasu pracy umożliwiające elastyczne reagowanie na zmienną koniunkturę gospodarczą to tylko jedna z propozycji, którą zajmą się posłowie na 35. posiedzeniu Sejmu. Izba będzie także pracować m.in. nad przepisami ujednolicającymi zasady oraz sposób użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. W porządku obrad są też projekty nowelizacji kodeksu karnego oraz postępowania karnego. Posłowie zajmą się również poprawkami Senatu do kilku ustaw, m.in. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ponadto, Sejm rozpatrzy wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu i wybranie Piotra Glińskiego na premiera.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com