Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

sejm

5 kwietnia 2017 r.

Godz. 10:15 Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), uzasadniał poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący KRiRW. Przewodniczący Komisji odczytał przekazane 28 marca 2017 r. uwagi samorządu rolniczego do projektu, poddając je ostrej krytyce. Przewodniczący nie miał natomiast zastrzeżeń do uwag przekazanych przez inne podmioty pomimo iż były zbieżne z tymi, które przekazał Zarząd KRIR. Po przeprowadzonej dyskusji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniewa Babalskiego przewodniczący Komisji – poseł Jarosław Sachajko powołał Podkomisję nadzwyczajna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

sejm

W pierwszym tygodniu kwietnia odbędzie się 39 posiedzenie Sejmu. W tym czasie przewidziane są następujące posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

5 kwietnia 2017 r.

Godz. 10:15   – Na wspólnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbędą pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), uzasadnia poseł Jarosław Sachajko. Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu, dostępne na stronie Semu i na stronie KRIR>>> .

Senat 20 marca 2017

Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 marca 2017 r. miało charakter seminarium poświęconego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

Honorowym gościem Komisji był przewodniczący organizacji włoskich rolników Confederazione Nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo wraz ze współpracownikami z Biura w Brukseli.

sejm

W dniach 22 - 23 marca 2017 podczas 38. Posiedzenia Sejmu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotka się na pięciu posiedzeniach.

22 marca 2017 r. tematami prac Komisji będą:

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce.

sejm

Podczas najbliższego 37. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach zaplanowane zostały następujące posiedzenia Sejmowych Komisji

7 marca 2017 r.

12.00 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1317) – projekt zawiera propozycję przywrócenia poprzednich przepisów

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com