Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

sejm

Środa, 19 kwietnia 2017 r.

Godz. 11:00 Posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do Przygotowania Projektu Inicjatywy Ustawodawczej w Zakresie Spółdzielczości Rolniczej. Posiedzeniu przewodniczył poseł Zbigniew Ajchler. Omówiono uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk Nr 1425) zgłoszone w ramach konsultacji publicznych. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące zwolnień podatkowych skutkują ubytkiem dochodów z podatków od nieruchomości oraz CIT co budzi zaniepokojenie Związku Gmin Wiejskich. Podczas dyskusji uwaga gości i posłów skupiła się na problemach polskiej spółdzielczości. Podkreślano, że spółdzielczość pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji, np. poprzez wspólne korzystanie z maszyn. Zastanawiano się także, jak przekonać rolników, że organizowanie się w celu wspólnej działalności gospodarczej jest korzystne.

Senat z flagami 125 kwietnia 2017 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Sejm 3

Podczas 40. Posiedzenia Sejmu RP zaplanowane zostały poniższe posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

19 kwietnia 2017 o godz. 11:00   – Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej  - Propozycje rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą – głos partnerów społecznych.

sejm

5 kwietnia 2017 r.

Godz. 10:15 Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), uzasadniał poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący KRiRW. Przewodniczący Komisji odczytał przekazane 28 marca 2017 r. uwagi samorządu rolniczego do projektu, poddając je ostrej krytyce. Przewodniczący nie miał natomiast zastrzeżeń do uwag przekazanych przez inne podmioty pomimo iż były zbieżne z tymi, które przekazał Zarząd KRIR. Po przeprowadzonej dyskusji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniewa Babalskiego przewodniczący Komisji – poseł Jarosław Sachajko powołał Podkomisję nadzwyczajna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

sejm

W pierwszym tygodniu kwietnia odbędzie się 39 posiedzenie Sejmu. W tym czasie przewidziane są następujące posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

5 kwietnia 2017 r.

Godz. 10:15   – Na wspólnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbędą pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), uzasadnia poseł Jarosław Sachajko. Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu, dostępne na stronie Semu i na stronie KRIR>>> .

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com