Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

sejm

Wtorek, 9 maja 2017 r.

posiedzenie wyjazdowe i wizytacja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w siedzibie Spółki „AGRECOL”, ul. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, województwo łódzkie. Posiedzeniu przewodniczył– pan poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczyli m. in. pani dr Ewa Lech Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i pan Bogusław Rzeźnicki Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Samorząd rolniczy reprezentował pan Jerzy Kuzański Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

sejm

Na 41 Posiedzeniu Sejmu RP zaplanowane zostały następujące posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

9 maja 2017 (wtorek),

o godz. 11:00 - posiedzenie wyjazdowe w województwie łódzkim, w siedzibie Spółki "Agrecol" w Wieruszowie. Przedstawione zostaną informacje: o znaczeniu nawozów naturalnych i organicznych, w strategii wzbogacania i ochrony gleb oraz o stosowaniu oraz bezpieczeństwie stosowania środków ochrony roślin w uprawach nieprofesjonalnych i rolniczych. W programie zaplanowano wizytę w zakładzie produkcyjnym Spółki "Agrecol".

sejm

Środa, 19 kwietnia 2017 r.

Godz. 11:00 Posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do Przygotowania Projektu Inicjatywy Ustawodawczej w Zakresie Spółdzielczości Rolniczej. Posiedzeniu przewodniczył poseł Zbigniew Ajchler. Omówiono uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk Nr 1425) zgłoszone w ramach konsultacji publicznych. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące zwolnień podatkowych skutkują ubytkiem dochodów z podatków od nieruchomości oraz CIT co budzi zaniepokojenie Związku Gmin Wiejskich. Podczas dyskusji uwaga gości i posłów skupiła się na problemach polskiej spółdzielczości. Podkreślano, że spółdzielczość pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji, np. poprzez wspólne korzystanie z maszyn. Zastanawiano się także, jak przekonać rolników, że organizowanie się w celu wspólnej działalności gospodarczej jest korzystne.

Senat z flagami 125 kwietnia 2017 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Sejm 3

Podczas 40. Posiedzenia Sejmu RP zaplanowane zostały poniższe posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

19 kwietnia 2017 o godz. 11:00   – Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej  - Propozycje rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą – głos partnerów społecznych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com